14.2.06

Visual Studio .NET

Knihu "Visual Studio .NET" s podtitulkem "praktické programování krok za krokem" napsali František Šíma a David Vilímek. Oba autoři patří ke zkušeným tvůrcům ICT aplikací. V roce 2006 ji vydala GRADA v edici Průvodce. Kniha je určena programátorům, kteří používají nějaký jiný programovací prostředek a rádi by přešli na programování ve Visual Studiu .NET především pomocí Visual Basicu .NET. Na modelovém příkladu vytváření aplikace Fakturace kniha seznámuje s postupy nezbytně nutnými k vytváření profesionálních aplikací.
Kniha obsahuje tato témata:
- Vytvoření funkční databázové aplikace

- Návrh databáze, DataGrid a validace
- Tabulka parametrů a propojení tabulek
- Předávání parametrů mezi stránkami
- Správná instalace potřebných aplikací
Předpokladem úspěšného studia obsahu knihy je znalost základních pojmů (např. cyklus, podmínka, proměnná, SQL). Je orientována na práci s databází. Stranou nezůstávají ani základní
informace, jakými jsou například správné instalační postupy potřebných prostředí - Visual Studia
.NET, .NET Framework a MS SQL 2005.

I když se jedná především o učebnici programování, bude čtenář po jejím zvládnutí vědět nejen to, jakou referenční příručku v případě potřeby použít, ale i jak a kde hledat další informace.
Recenzi najdete využitím odkazu ze seznamu:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/