31.12.07

Nekonvenční myšlení

Recenzi výborné knihy věnované 17-ti pravidlům úspěchu v byznysu najdete na adrese:http://www.akamonitor.cz/mysleni.htm

26.7.07

Odkaz na recenzi knihy F. Petera Boera

Poté, co jsem v tomo weblogu uveřejnil podrobnou upoutávku na knihu "Oceňování technologií - Podnikatelské a finanční aspekty výzkumu a vývoje", jsem obdržel několik dotazů. Vesměs se ptali na můj názor, o který chtěli opřít své rozhodnutí o koupi knihy ( 500,- Kč ). Já chystám původní recenzi, která bude více úvahou nad tím, jak a kde lze poznatky knihy využít konkrétně v oblasti ICT. S opublikováním takto pojaté recenze nelze počítat v nejbližších dnech.
Mám přesto dobrou zprávu pro nedočkavé, kteří se chtěji o knize dozvědět již nyní co nejvíce. V čísle 30. časopisu EKONOM byla opublikována recenze, kterou napsal Zbyněk Fiala pod názvem "Riziko ztráty příležitostí". Vychází ze skutečnosti, že investice do výzkumu a vývoje sebou přináší značné riziko. Projevuje značnou mmíru optimismu tvrzením, že při správném postupu lze toto riziko snížit na přijatelnou úroveň. A kvalifikované metody oceňování technologií jsou důležitým předpokladem pro to, aby byl tento optimismus naplněn.

Efektivní vzdělávání zaměstnanců

V rubrice RECENZE na mém portálu www.akamonitor.cz byla vystavena podrobná původní recenze pozoruhodné knihy vydané GRADA Publishing. Odpovídá na mnohé aktuální otázky týkající se vzdělávacích projektů.

24.7.07

DIVNOPIS - Proč se to tak jmenuje?

Mezi mými přáteli byste těžko našli někoho, kdo by Vám uvěřil, že mne dokáže zaujmout kniha z jiného žánru, než jsou počítače, management a ekonomika. Snad s vyjímkou knih z dostihového prostředí od Francise. Ale jak se praví - vyjímka potvrzuje pravidlo. Musel jsem se dožít 78 let, abych k narozeninám dostal knihu s podivným názvem: "DIVNOPIS" a s podtitulkem "Proč se to tak
jmenuje
". Jakoby moji blízcí věděli, že jsem před pěknou řádkou let odkládal tak dlouho koupi knihy o původu názvů obcí v Čechách a na Moravě, až ji vyprodali. Od té doby jsem toho litoval. O to více, když jsem zaslechl část vysílání seriálu o původu názvů českých vesnic a městeček, který vysílal Český rozhlas 1 – Radiožurnál. Bylo pro mne příjemným překvapením, když jsem
zjistil, že vydavatelství RadioPress vydalo knižní verzi totoho pořadu. V anotacích ke knize autorů Marka
Janáče, Pavla Tumlíře, Milana Harvalíka se píše:
"Víte, kde se vzaly názvy Bedlno, Cotkytle, Eš, Knije, Lobzy, Oškobrh, Rumchalpa, Ublo, Zbůch? A víte, jak se v nich dnes žije? To zjišťoval rozhlasový seriál, mapující historii a současný život v místech s podobně malebnými názvy. Úspěch projektu přiměl jeho autory převést rozhlasovou verzi do knižní podoby, která obsahuje kromě několika desítek reportážních portrétů českých a moravských vesnic a měst bohatou fotografickou dokumentaci."
Původ každého názvu obce je vysvětlen jak z historického pohledu, tak jazykově i v místních pověstech. Na zadní straně knihy se praví:
"Čtení na vás zapůsobí podobně, jako byste snědli maso zázračného hada z pohádky o Zlatovlásce, budete rozumět řeči našich předků a svým přátelům dávat všetečné otázky: Víš co znamená Felbabka?"
Jako cenný bonus získávají čtenáři odkazy na turistické zajímavosti okolí každého z těchto divně pojmenovaných míst. Jmen, jako Ublo, Člupek, Pihel, Drštěkryje, je v knize DIVNOPIS celkem 101. Určitě si najdete mezi podivnými jmény svého favorita. Já si živě představuji anglického turistu, jak se v Moravských Budějovicích poptává kolemjdoucích na cestu do obce "Příštpo".
A tak vám radím, neudělejte stejnou chybu jako já před léty, abyste nemuseli čekat na další vydání dalších 20 let. I když - pokud se lidé o zajímavosti obsahu a jeho živého podání dozví - může se nové vydání objevit "cobydup".

16.7.07

Řízení projektů v IT - CPress

Autorka knihy "Řízení projektů v IT", vydané vydavatelstvím CPress, Kathy Schwalbe, vyučuje kursy řízení projektů, řešení problémů v podnikání, systémové analýzy a návrhu a projekty informačních systémů na Augsburg College v americkém Minneapolisu. Je aktivní členkou institutu PMI. Autorka předkládá jednotný, srozumitelný pohled na celou řadu základních myšlenek, dovedností, nástrojů a technik, spojených s řízením projektů v informačních technologiích. Kniha je unikátní tím, že jde o aplikaci poznatků a informací do světa informačních technologií. Každý vytvořený softwarový produkt, každý nasazený informační systém, každé rozšíření hardwarového vybavení, každá nově spuštěná webová stránka - to vše jsou příklady projektů ze světa informačních technologií. Text knížky slučuje informace z teorie i praxe. Součástí knihy je příloha, která vysvětluje používání aplikace Microsoft Project a díky níž si můžete ihned vyzkoušet všechny poznatky v praxi.
Kniha, v sobě spojuje devět oblastí v řízení projektů:
- řízení integrace projektu, - řízení rozsahu projektu, - řízení času, - řízení nákladů, - řízení kvality, - řízení lidských zdrojů, - řízení komunikací, - řízení rizik - řízení obstarávání
Každá část popisuje všechny fáze, kterými každý projekt prochází:
- zahájení projektu, - plánování projektu, - výkon (realizace, provedení) projektu, - sledování a kontrola stavu projektu, - ukončení projektu.
Kniha vychází z osvědčeného a populárního PMBOK Guide, který je americkým národním standardem, a definuje tak základní rámec pro řízení projektů v oboru informačních technologií. Text knihy byl lokalizován a přizpůsoben specifikům českého prostředí.
Stručný obsah knihy:
1. Úvod do řízení projektů 2. Řízení projektů v kontextu informačních technologií 3. Případová studie: procesní skupiny v řízení projektů4. Řízení integrace projektu 5. Řízení rozsahu projektu 6. Řízení času v projektu 7. Řízení nákladů na projekt8. Řízení kvality projektů 9. Řízení lidských zdrojů v projektu 10.Řízení komunikace v projektu 11.Řízení rizik v projektu 12.Řízení obstarávání v projektu A. Návod k produktu Microsoft Project 2003 B. Rady pro získání zkoušek PMP C. Další průběžný příklad D.Šablony E. Simulátor řízení projektů od společnosti Fissure.
Podrobný obsah knihy je v PDF formátu volně ke stažení na webu CPress. Abych přiblížil obsah knihy pro čtenáře z oblasti IT, vybral jsem několik dílčích témat:
- Příklady projektů z oboru informačních technologií
- Které dovednosti jsou pro manažera projektu v IT důležité
- Kariéra manažera projektu v informačních technologiích
- Řízení projektů v kontextu informačních technologií
- Potřeba odhodlání organizace pro informační technologie
- Potřeba zavedení firemních standardů
- Kontext projektů v oboru informačních technologií
- Povaha projektů v oboru informačních technologií
- Návrh metodologie řízení projektu v informačních technologiích
- Co je to řízení integrace projektu?
- Sladění informačních technologií se strategií firmy
- Řízení změn v projektu z informačních technologií
- Softwarová podpora řízení integrace projektu
- Náměty pro potlačení neúplných a měnících se požadavků
- Pozor na úskalí softwaru pro řízení projektů
- Typické problémy s odhadováním nákladů v informačních technologiích
- Zvyšování kvality projektů v informačních technologiích
- Modely vyspělosti procesů
- Softwarová podpora řízení kvality projektů
- Nástroje a techniky pro řízení projektových týmů
- Softwarová podpora řízení lidských zdrojů
- Efektivní a včasná distribuce nejdůležitějších informací
- Náměty pro zlepšení komunikace v projektu
- Softwarová podpora řízení komunikací v projektu
- Nejčastější zdroje rizik v projektech z informačních technologií
- Softwarová podpora řízení rizik v projektu
- Softwarová podpora řízení obstarávání v projektu
- Simulátor řízení projektů od společnosti Fissure
- Instalace a spuštění simulace SimProject
Doprovodné CD obsahuje zkušební verzi systému Microsoft Project 2003. Čtenář získává navíc doprovodné materiály ke knize, které jsou zpřístupněny na webové stránce
http://knihy.cpress.cz/K1388.
V rozbalovacím souboru ( 36 MB ) jsou částečně počešťené materiály a nástroje, šablony, případové studie, projekty z knihy, ukázkové příklady a také simulační nástroj od společnosti Fissure.
Moji původní podrobnou hodnotící recenzi najdete koncem srpna t.r. v rubrice RECENZE na portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz.

12.7.07

"Oceňování technologií - Podnikatelské a finanční aspekty výzkumu a vývoje".

Když jsem si promýšlel čemu by bylo vhodné věnovat čas o prázdninách, probral jsem si tituly knih, ke kterým jsem se v průběhu školního roku nedostal. Objevil jsem mezi nimi i knihu, kterou vydalo nakladatelství Zoner Press. Jde o následující titul:
"Oceňování technologií - Podnikatelské a finanční aspekty výzkumu a vývoje".
Autorem knihy je známá osobnost, F. Peter Boer, který je profesorem manažerských a technických věd na universitě v Yale. Zastával též manažerské a odborné funkce v celé řadě škičkových firem. Boer má magisterský titul ve fyzice z university v Princetonu a doktorát (PhD) z fyzikální chemie z Harvardské university. Pro manažery z podniků ve Spojených státech vytvořil a uvedl seminář „Finanční dopady technologie“.
Podrobnosti, včetně rozsáhlého souboru ukázek, najdete na webu společnosti ZonerPress. Tamtéž najdete i odkaz na dokumentaci k příkladům uvedeným v knize. Proto se omezím na stručnou charakteristiku knihy:
Kniha zkoumá spojení mezi výzkumem a vývojem na jedné straně a hodnotou pro akcionáře na straně druhé. Nabízí matematické modely pro oceňování projektů V&V a odpovídá na kritické otázky, jak analyzovat technologické iniciativy a předpovídat jejich budoucí hodnotu. Kniha přispívá k pochopení finančních náležitostí V&V a poskytuje analytické nástroje, které mohou podnikatelé, vědci a technici použít při oceňování nových technologií, projektů V&V, ale též rozpočtů výzkumu a vývoje, a tím usnadňuje komunikaci a vede k osvícenějšímu rozhodování. Uvádí také několik běžných omylů z procesu oceňování majetků založených na technologiích, včetně slučování podniků s rozdílnými časovými horizonty, a opomenutí hodnoty strategií minimalizace rizik.
V anotaci ke knize se uvádějí následující pozoruhodné rysy:
- nabídka rychlých a zjednodušených modelů ocenění technologií pro okamžité využití
- představení metody kvantitativního oceňování technologických projektů a návod, jak sestavit kalkulační tabulku projektu a jak přiřadit výzkumným projektům hodnotu
- možnost stažení počítačových programů pro výběr matematických modelů použitých v knize.
Obsah:
1. Věda, technologie a podnikání
2. Proces průmyslového výzkumu a vývoje
3. Průvodce technologa po finančních výkazech
4. Kapitál z pohledu provozu firmy
5. Výpočet hodnot s využitím diskontovaných peněžních toků
6. Výzkum a vývoj, růst a hodnota pro akcionáře
7. Strategie: Tvoříme hodnotu v konkurenčním prostředí
8. Marketing: nejdůležitější kritérium
9. Vytváříme pro forma model diskontovaných peněžních toků
10. Zjednodušení a přístupy k hodnotě založené na trhu
11. Řídíme hodnotu a rizika v portfoliu výzkumu a vývoje
12. Stromy rozhodování a varianty (opce)
13. Vytváříme hodnotu pomocí diverzifikace
14. Měření výzkumu a vývoje
15. Zvláštní záležitosti ve výzkumu založeném na hodnotách
Pěkné letní dny vám přeje Arnošt Katolický

28.4.07

Veřejné finance

Jeden z autorů publikace s názvem "Veřejné finance" sice napsal "protože dochází k neustálým změnám právních norem, zejména u příjmů veřejných financí i v oblasti veřejné správy, je třeba vycházet vždy z platného stavu a aktualizovat znalosti" a rok od vydání knihy je v této oblasti dlouhá doba, přesto bych rád na tento titul upozornil. Poskytuje totiž základní informace o otázkách veřejných financí, se kterými se setkáváme v každodenním životě. Forma prezentace obsahu odpovídá základnímu určení publikace - studentům kombinovaného a distančního studia na Bc stupni studia. A snad právě proto, že kniha obsahuje řadu vhodně zvolených příkladů a úloh, se stala předmětem zájmu nejen studentů, ale i mnoha praktiků z oblasti veřejných financí, kterým pomáhá doplnit jejich vzdělání.
Obsah je členěn do těchto kapitol:
- úvod do financí
- obecné pojetí veřejných financí
- pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zebezpečení
- daně
- daňová soiustava České republiky
- poplatky
- clo
- základní články veřejných financí
- rozpočtová soustava
- veřejné výdaje.
Zkušení autoři Vlastimil Pavlásek a Hana Kunešová, pracovníci Ekonomické fakulty ZČU v Plzni, si dali hodně záležet na tom, aby jejich kniha byla stručná, věcná a aby kromě aktuálních informací, obsahovala to nejdůležitější ze základu veřejných financí. Myslím, že se jim záměr podařilo naplnit k užitku všech čtenářů. Kniha vyšla v roce 2006 v nakladatelství NAVA, Plzeň.

10.4.07

Z kodéra vývojářem

Na adrese http://www.akamonitor.cz/mike.htm najdete stručnou recenzi překladu knihy "Z kodéra vývojářem", vydané v CPressu v březnu 2007.
Autor knihy, Mike Gunderloy, je zkušeným vývojářem s více než pětadvacetiletými zkušenostmi z mnoha firem a týmů všech velikostí, od malých internetových obchůdků po velké mezinárodní korporace. Je také autorem několika úspěšných knih, včetně Mastering Visual C# nebo ADO and ADO.NET Programming. Nebude jistě prvním, kdo nás bude přesvědčovat, že má smysl trochu dopředu přemýšlet, plánovat, navrhovat a zvažovat, ale bude nespíš prvním rádcem s takovou autoritou a s takovými zkušenostmi.
Cílem autora knihy „Z kodéra vývojářem“ – podle jeho vlastního tvrzení - je pohovořit o všech důležitých činnostech, které musí dělat dobrý programátor, chce-li se stát opravdovým vývojářem, a ne zůstat navždy pouhopouhým kodérem.
Kniha prezentuje širší problematiku, jejíž úspěšné řešení výrazně ovlivňuje kvalitu, efektivnost a účinnost programování. Naznačuje systémové vazby činností, rizika související s činnostmi a na praktických příkladech ilustruje význam kvalitního řízení komplexu činností.

15.3.07

Management procesů

Kniha "Management procesů" vyšla v nakladatelství Verlag Dashofer s podtitulkem "Průvodce manažera kvality". Autoři - Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, formát: A5 - počet stran: 650.
Příručka nabízí srozumitelné vysvětlení všech problémů, s nimiž se dnes vedení podniků setkává
v souvislosti s certifikací podle normy ISO 9001:2000.
Příručka nabízí odpověď na následující otázky:
- Jak dosáhnout maximální efektivity podniku a zisku?
- Jak používat optimalizační metody řízení podniku?
- Jak nakládat s jednoduchými metodami a zásadami řízení?
- Jak použít náročnější optimalizační metody pro řešení rozsáhlých projektů?
- Jak modelovat organizační soustavy a procesy?
Publikace je dobrým pomocníkem nejen pro ty, kteří v této oblasti již pracují a slouží k
rozšíření jejich obzoru, ale poskytuje dostatek informací i pro začátečníky. Příručka obsahuje praktické návody jak navrhovat, popisovat, optimalizovat podnikové procesy tak, aby přinášely maximální užitek. Příručka tak poskytuje ucelenou metodiku, kterou lze aplikovat jak v jednoduchých, tak i v nejsložitějších případech, s nimiž se manažeři ve své každodenní praxi mohou setkat. Tištěná příručka nabízí srozumitelné vysvětlení všech problémů, s nimiž se dnes vedení podniků setkává v souvislosti s certifikací podle normy ISO 9001:2000. Důraz je kladen na systémový
přístup, procesní řízení, na zabezpečení ochrany životního prostředí (ISO 14001), na ochranu
zdraví a bezpečnosti (OHSAS 18001).
Podrobný obsah najdete na adrese:
http://www.dashofer.cz/?product=ISO2
Z obsahu vybírám:
- Mapování a modelování procesů
- Analýza rizik
- Hodnocení výkonnosti a zlepšování procesů
- Standardy systémů managementu (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001, AQAP)
- Plánování a řízení výroby
- Tvorba řídicí dokumentace
- Marketing a obchodní procesy
- Projektové řízení
- Monitorování, analýza a zlepšování procesů služeb
- Hodnocení výkonnosti podniků – ekonomické a finanční
- Nástroje zlepšování procesů
- Posuzování shody
- Příprava k certifikaci
Příručku doprovází software na CD-ROM, který umožňuje rychlé vyhledávání, editaci a tisk.

26.2.07

Strategické řízení nákladů


Ve spolupráci se společností Elsevier, vydalo ASPI knihu „Strategické řízení nákladů“, kterou napsal David Doyle a přeložili Jaroslav Wagner, Ondřej Matyáš, Michal Menšík. Originální název publikace je : „Cost Control, a strategic guide“.
V současném ekonomickém prostředí se problematika řízení nákladů opět stává středem zájmu managementu každé firmy. Až příliš často se přitom můžeme setkat s takovými snahami o snižování nákladů, které ve skutečnosti firmě krátkodobě i dlouhodobě škodí. Autor knihy „Strategické řízení nákladů“ zdůrazňuje a analyzuje hlavní nástrahy, kterým manažeři čelí při své práci, a navrhuje flexibilnější přístup k řízení nákladů, který zabezpečí firmě stabilní a udržitelnou pozici v současných globálních tržních podmínkách.

Dalším titulem
, vydaným stejným nakladatelstvím, který zaslouží pozornost, je kniha "Autor Kees van der Heijdena "Scénáře: Umění strategické konverzace".
Cílem publikace je přiblížit "strategickou konverzaci" jako součást strategického řízení společnosti. V knize najdete používání "scénářů" jako nástrojů strategické konverzace - teoretické přístupy i praktické postupy plánování založeného na scénářích. Úkoly manažerského týmu: vytvoření argumentace k získání podpory pracovníků pro zvolenou strategii, vytvoření příznivých podmínek pro vznik originálních nápadů, které by se následovně měli zohlednit v nastolené strategii společnosti. Publikace nabízí způsoby hledání rovnováhy mezi integrací společnosti, reprezentovanou příkazy a kontrolou, a diferenciací, pro níž je nutná kultura otevřené komunikace.
Obě knihy si zaslouží pozornost manažérů, pegagogů i studentů.

17.2.07

Manuál prognostických metod

Manuál prognostických metod - Potůček Martin (editor)
SLON - Sociologické nakladatelství
Počet stran: 193 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 28.8.2006
Popis knihy:
Manuál prognostických metod vychází ze zkušeností českých prognostických pracovišť s uplatněním prognostických metod. Je zpracován tak, aby vyšel vstříc potřebám českých (příp. i slovenských) čtenářů. Obsahuje celkem dvacet metod, od tvrdě formalizovaných až k heuristickým (expertním) metodám, sázejícím především na využití poznatků, dovedností, intuice a tvořivosti zkušených výzkumníků. Popis každé metody uvádí krátká anotace. Poté následují části věnované historii metody, jejímu podrobnému popisu, aplikačnímu poli a charakteristice silných i slabých stránek příslušné metody. Následuje upřesnění vztahu dané metody k jiným metodám a nakonec názorný příklad její praktické aplikace.
Manuál je určen studentům a výzkumným pracovníkům společenskovědních, přírodovědných i technických oborů, vyšším úředníkům, dále manažerům, podnikatelům a konzultantům, jakož i aktivistům občanského sektoru. Nabídne uživateli možnost kdykoli si vybavit důležité informace o metodách využívaných v praxi prognózování, strategického řízení a veřejné politiky.
Informace o dalších titulech nakladatelství SLON najdete na
http://www.slon-knihy.cz/.

10.2.07

3 zajímavé tituly věnované fotografování

Computer Press se dlouhodobě věnuje i tématu fotografie. V poslední době jde především o fotografii digitální. Za pozoruhodné považuji skutečnost, že tituly CPressu věnované fotografování, bez ohledu na zvolenou techniku, věnují téměř bez vyjímky pozornost kreativní kompozici snímku a řadě dalších otázek, které jsou oběma hlavním směrům společené, protože představují základní podmínky kvalitní fotografie.
K takovým knihám patří i následující tři tituly, které jsem měl možnost prostudovat v poslední době:
Fotografujeme portrét
Autor: William Cheung
V knize Fotografujeme portrét naleznete na zajímavých snímcích od různých fotografů všechny významné styly a typy portrétní fotografie. Portrét focený ve studiu nebo v přirozeném prostředí, portréty pečlivě naaranžované použitím různých doplňků i rekvizit či portréty využívající různých vlastností denního světla a stínů. Objevíte i rady týkající se kreativní kompozice snímku, nechybí ani zamyšlení nad tím, jak objevit svůj specifický fotografický styl.
Fotografujeme akty
Autor: Anna Henly
Akty patří k velmi oblíbené oblasti fotografie. Autorka v knize neshromáždila jen své zkušenosti, ale i dalších fotografů. Na různých typech aktů čtenáře seznámí s vhodnými technikami, s volbou prostředí a osvětlení, s přípravou modelu, vše je doprovázeno praktickými radami a postřehy. Autorka zachycuje specifika mužských i ženských aktů, aktů komerčních i uměleckých, erotických nebo abstraktních.
Černobílá fotografie
Autor: William Cheung
V knize Černobílá fotografie naleznete na pěkných snímcích od různých autorů zastoupeny všechny významné přístupy z této oblasti fotografie. Dozvíte se, jaké vybavení je pro černobílou fotografii zvlášť vhodné, jak využít různé funkce fotoaparátu, i když fotografovat můžete i v plně automatickém režimu. Pro milovníky klasické fotografie bude velmi přínosná kapitola o typech filmů pro černobílou fotografii a o vyvolávání snímků. Zajímavým obohacením může být i použití fotografických filtrů. Dostatek místa je věnován otázkám kompozice a roli světla.

6.2.07

O počítačích převážně nevážně

Když jsem v nabídce GRADY zahlédl titul "O počítačích převážně nevážně", nelenil jsem a knihu jsem si objednal. Nestudoval jsem ani anotaci, nevěděl jsem zda přijde 300-stránková bible, nebo sborník příhod. Když jsem od doručovatelky přijal tenkou A5 obálku, ještě stále jsem netušil co mne čeká. O to více jsem byl překvapen.
Knížečku jsem pročetl na jedno posezení a manželka se nestačila divit, když co chvíli slyšela výbuch smíchu. Ví totiž, že většinou čtu počítačovou a manžérskou literaturu a v té se člověk zrovna moc nenasměje.
Psát recenzi této knížky bych si nikdy netroufl, protože by to bylo něco jako psát o knize plné nádherných obrázků. Zkusili jste si to někdy? Já ano a nemám z toho nikdy moc dobrý pocit. A proto si tentokrát vypomůžu textem anotace uvedené na webové stránce této knížky, který pouze doplním několika poznámkami.
Takže: Autorem útlé knížečky, je Petr Kukal, který pracuje jako vedoucí oddělení školení ve společnosti Computer Help. Kromě vzdělávacích knížek pro děti a fejetonů pro dospělé vydává rovněž sbírky básní. Několik celostátních ocenění získal i v oblasti poezie.
Z anotace knihy na portálu GRADY vybírám:
"Knížka „O počítačích převážně nevážně“ přináší dvě desítky fejetonů, které čerpají náměty z oblasti informačních a komunikačních technologií. Autor v nich glosuje nejrůznější myšlenkové stereotypy, zlozvyky a drobná podivínství typická pro svět počítačů a komunitu lidí kolem nich. Čtenáři tu mimo jiné zjistí, proč je dobré, když v některých hospodách není signál mobilních operátorů, jak může člověk sám sobě pomocí dvou poštovních účtů způsobit schizofrenii nebo proč někdy stojí za to pustit do své e-mailové schránky nějaký ten spam. Prostředí informatických oborů je v knížce představeno sice v karikované podobě, s pochopením pro „profesní úchylky“ a všechna „expertní postižení“. Své pero obrací autor často i proti sobě samému. Pro cestu vlakem na nějakou odbornou IT konferenci je to vynikající společník."
A můj osobní dojem?
Velmi jsem se pobavil. Chvílemi mi to připomínalo vyprávění "Bylo nás pět", chvílemi jsem měl pocit, že jsem se zatoulal k Cimrmanovi. Je pravdou, že k tomu, aby čtenář vychutnal obsah krátkých fejetonů, musí nejdříve něco v oblasti IT sám zažít a musí mít smysl pro absurdní situace. Jak jsem četl kapitolku za kapitolkou, v duchu jsem se sám potuloval po konferencích, kde jsem nestačil divit optimismu některých přednášejících a odvaze pořadatelů, diskutoval s různými podivíny z branže IT, v duchu jsem se vracel do prostředí prapodivných e-mailů, mudroval nad novátorstvím přátelv oblasti pojmosloví, luštil nejrůznější smajlíky, zápasil se zprávami bez diakritiky atd. atd.
Nemohu zatajit jeden pocit, který byl hřejivý. Jelikož pamatuji pravěk výpočetní techniky a nejsem tudíž nejmladší, měl jsem dobrý pocit, že mi knížka Petra Kukala měla co říct, že jsem byl - jak se dnes říká - "in". Přečtěte si knížku a zkuste si sami otestovat kolik jste toho sami v branži IT už zažili - každý výbuch vašeho smíchu bude jeden bod. Knížka obsahuje 20 fejetonů. I když - nemusí to být přesná míra, protože v některých fejetonech se prostě smát nepřestanete. Když si na konci čtení řeknete "stejně je ten svět IT přece jen zajímavý", budete na tom jako já. Dobře se pobavte.

5.2.07

Byznys je o lidech

Knihu "Byznys je o lidech" napsal autor Jan Urban. Vydalo ji nakladatelstv ASPI. Počet stran 276.
Kniha se zaměřuje na nejčastější problémy a úskalí spojené s "fungováním" osob v organizacích a zejména na chyby, kterých se podniky při řízení lidí dopouštějí. Je určena nejen vedoucím pracovníkům, studentům ekonomických a manažerských směrů, ale i všem, kdo chtějí zdokonalit své praktické řídící postupy a zvyklosti.
Stránka knihy na portálu ASPI je ZDE-ZDE
Podrobný obsah knihy najdete ZDE-ZDE.

Vzory smluv

Knihu "Vzory smluv" sestavili autoři Petr Balabán a Tomáš Pohl.
Vydalo ji nakladatelství ASPI. Počet stran 244.
Publikace obsahuje vzory:
- základních typů smluv upravených v občanském zákoníku (kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, smlouva o dílo atd.),
- základních typů smluv upravených v obchodním zákoníku (smlouva o uzavření budoucí smlouvy, kupní smlouva, smlouva o skladování, mandátní smlouva, smlouva o obchodním zastoupení atd.),
- vzory společenských smluv obchodních společností,
- vzory stanov akciové společnosti a stanov družstva.
Každý vzor je uveden komentářem vysvětlujícím znaky a náležitosti dané smlouvy.
Stránka knihy na portálu ASPI.cz je ZDE-ZDE.
Podrobný obsah získáte na stránce: ZDE-ZDE.

Šokující digitální fotografie

Pod tímto názvem vyšla pozoruhodná kniha z nakladatelství GRADA. Knihu jsem prostudoval a svoji recenzi jsem vystavil na portálu AKA MONITOR. K recenzi se dostanete z rozcestníku v rubrice RECENZE na adrese: http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.

3.2.07

300 nejzábavnějších her pro děti každého věku

Hry na ven, na doma i na cesty. Autorka: Cornelia Nitsch. Z německého originálu „300 Spiele, drinnen, draufíen, unterwegs“, vydaného nakladatelstvím Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co přeložila Mgr. Dagmar Brejlová. Originální vydání - Verlag Eugen Ulmer KG, Stuttgart, Germany, 2005. České vydání: GRADA, 2007
“Okořeňte si narozeninovou oslavu, letní dovolenou nebo krásné nedělní odpoledne, vydejte se do světa her.“ Těmito slovy vyzývá autorka čtenáře v předmluvě ke knize. Kniha si zaslouží pozornost nejen pro bohatství her, které prezentuje, ale i pro stručnou, ale věcnou a pravdivou předmluvu, pojednávající o významu her pro vývoj a výchovu dětí. Příležitostí ke hrám a zábavě je vždy plno. Hrát si můžeme nejen doma, v tělocvičně nebo na hřišti, ale i v lese, na louce, u vody, v parku. Autorka zdůrazňuje, že fantazii rodičů i dětí se meze nekladou. Ani jízda v autě nemusí být nudná, nebudeme-li chtít. Kniha 300 her je rozdělena do 3 částí:
- Hrajeme si doma
- Hrajeme si na cestách
- Hrajeme si v přírodě
Kniha obsahuje nejen soutěživé a pohybové hry , ale i kouzla a čáry, procvičování pozornosti , psaní a malování , říkadla, písničky, básničky, návody v duchu hesla „kdo kutí, nezlobí“ a všeobecné tipy. Autorka v knize soustředila nejzábavnější hry pro děti každého věku.
Podrobnou původní recenzi AKA MONITORu najdete na adrese:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.