26.2.07

Strategické řízení nákladů


Ve spolupráci se společností Elsevier, vydalo ASPI knihu „Strategické řízení nákladů“, kterou napsal David Doyle a přeložili Jaroslav Wagner, Ondřej Matyáš, Michal Menšík. Originální název publikace je : „Cost Control, a strategic guide“.
V současném ekonomickém prostředí se problematika řízení nákladů opět stává středem zájmu managementu každé firmy. Až příliš často se přitom můžeme setkat s takovými snahami o snižování nákladů, které ve skutečnosti firmě krátkodobě i dlouhodobě škodí. Autor knihy „Strategické řízení nákladů“ zdůrazňuje a analyzuje hlavní nástrahy, kterým manažeři čelí při své práci, a navrhuje flexibilnější přístup k řízení nákladů, který zabezpečí firmě stabilní a udržitelnou pozici v současných globálních tržních podmínkách.

Dalším titulem
, vydaným stejným nakladatelstvím, který zaslouží pozornost, je kniha "Autor Kees van der Heijdena "Scénáře: Umění strategické konverzace".
Cílem publikace je přiblížit "strategickou konverzaci" jako součást strategického řízení společnosti. V knize najdete používání "scénářů" jako nástrojů strategické konverzace - teoretické přístupy i praktické postupy plánování založeného na scénářích. Úkoly manažerského týmu: vytvoření argumentace k získání podpory pracovníků pro zvolenou strategii, vytvoření příznivých podmínek pro vznik originálních nápadů, které by se následovně měli zohlednit v nastolené strategii společnosti. Publikace nabízí způsoby hledání rovnováhy mezi integrací společnosti, reprezentovanou příkazy a kontrolou, a diferenciací, pro níž je nutná kultura otevřené komunikace.
Obě knihy si zaslouží pozornost manažérů, pegagogů i studentů.

17.2.07

Manuál prognostických metod

Manuál prognostických metod - Potůček Martin (editor)
SLON - Sociologické nakladatelství
Počet stran: 193 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 28.8.2006
Popis knihy:
Manuál prognostických metod vychází ze zkušeností českých prognostických pracovišť s uplatněním prognostických metod. Je zpracován tak, aby vyšel vstříc potřebám českých (příp. i slovenských) čtenářů. Obsahuje celkem dvacet metod, od tvrdě formalizovaných až k heuristickým (expertním) metodám, sázejícím především na využití poznatků, dovedností, intuice a tvořivosti zkušených výzkumníků. Popis každé metody uvádí krátká anotace. Poté následují části věnované historii metody, jejímu podrobnému popisu, aplikačnímu poli a charakteristice silných i slabých stránek příslušné metody. Následuje upřesnění vztahu dané metody k jiným metodám a nakonec názorný příklad její praktické aplikace.
Manuál je určen studentům a výzkumným pracovníkům společenskovědních, přírodovědných i technických oborů, vyšším úředníkům, dále manažerům, podnikatelům a konzultantům, jakož i aktivistům občanského sektoru. Nabídne uživateli možnost kdykoli si vybavit důležité informace o metodách využívaných v praxi prognózování, strategického řízení a veřejné politiky.
Informace o dalších titulech nakladatelství SLON najdete na
http://www.slon-knihy.cz/.

10.2.07

3 zajímavé tituly věnované fotografování

Computer Press se dlouhodobě věnuje i tématu fotografie. V poslední době jde především o fotografii digitální. Za pozoruhodné považuji skutečnost, že tituly CPressu věnované fotografování, bez ohledu na zvolenou techniku, věnují téměř bez vyjímky pozornost kreativní kompozici snímku a řadě dalších otázek, které jsou oběma hlavním směrům společené, protože představují základní podmínky kvalitní fotografie.
K takovým knihám patří i následující tři tituly, které jsem měl možnost prostudovat v poslední době:
Fotografujeme portrét
Autor: William Cheung
V knize Fotografujeme portrét naleznete na zajímavých snímcích od různých fotografů všechny významné styly a typy portrétní fotografie. Portrét focený ve studiu nebo v přirozeném prostředí, portréty pečlivě naaranžované použitím různých doplňků i rekvizit či portréty využívající různých vlastností denního světla a stínů. Objevíte i rady týkající se kreativní kompozice snímku, nechybí ani zamyšlení nad tím, jak objevit svůj specifický fotografický styl.
Fotografujeme akty
Autor: Anna Henly
Akty patří k velmi oblíbené oblasti fotografie. Autorka v knize neshromáždila jen své zkušenosti, ale i dalších fotografů. Na různých typech aktů čtenáře seznámí s vhodnými technikami, s volbou prostředí a osvětlení, s přípravou modelu, vše je doprovázeno praktickými radami a postřehy. Autorka zachycuje specifika mužských i ženských aktů, aktů komerčních i uměleckých, erotických nebo abstraktních.
Černobílá fotografie
Autor: William Cheung
V knize Černobílá fotografie naleznete na pěkných snímcích od různých autorů zastoupeny všechny významné přístupy z této oblasti fotografie. Dozvíte se, jaké vybavení je pro černobílou fotografii zvlášť vhodné, jak využít různé funkce fotoaparátu, i když fotografovat můžete i v plně automatickém režimu. Pro milovníky klasické fotografie bude velmi přínosná kapitola o typech filmů pro černobílou fotografii a o vyvolávání snímků. Zajímavým obohacením může být i použití fotografických filtrů. Dostatek místa je věnován otázkám kompozice a roli světla.

6.2.07

O počítačích převážně nevážně

Když jsem v nabídce GRADY zahlédl titul "O počítačích převážně nevážně", nelenil jsem a knihu jsem si objednal. Nestudoval jsem ani anotaci, nevěděl jsem zda přijde 300-stránková bible, nebo sborník příhod. Když jsem od doručovatelky přijal tenkou A5 obálku, ještě stále jsem netušil co mne čeká. O to více jsem byl překvapen.
Knížečku jsem pročetl na jedno posezení a manželka se nestačila divit, když co chvíli slyšela výbuch smíchu. Ví totiž, že většinou čtu počítačovou a manžérskou literaturu a v té se člověk zrovna moc nenasměje.
Psát recenzi této knížky bych si nikdy netroufl, protože by to bylo něco jako psát o knize plné nádherných obrázků. Zkusili jste si to někdy? Já ano a nemám z toho nikdy moc dobrý pocit. A proto si tentokrát vypomůžu textem anotace uvedené na webové stránce této knížky, který pouze doplním několika poznámkami.
Takže: Autorem útlé knížečky, je Petr Kukal, který pracuje jako vedoucí oddělení školení ve společnosti Computer Help. Kromě vzdělávacích knížek pro děti a fejetonů pro dospělé vydává rovněž sbírky básní. Několik celostátních ocenění získal i v oblasti poezie.
Z anotace knihy na portálu GRADY vybírám:
"Knížka „O počítačích převážně nevážně“ přináší dvě desítky fejetonů, které čerpají náměty z oblasti informačních a komunikačních technologií. Autor v nich glosuje nejrůznější myšlenkové stereotypy, zlozvyky a drobná podivínství typická pro svět počítačů a komunitu lidí kolem nich. Čtenáři tu mimo jiné zjistí, proč je dobré, když v některých hospodách není signál mobilních operátorů, jak může člověk sám sobě pomocí dvou poštovních účtů způsobit schizofrenii nebo proč někdy stojí za to pustit do své e-mailové schránky nějaký ten spam. Prostředí informatických oborů je v knížce představeno sice v karikované podobě, s pochopením pro „profesní úchylky“ a všechna „expertní postižení“. Své pero obrací autor často i proti sobě samému. Pro cestu vlakem na nějakou odbornou IT konferenci je to vynikající společník."
A můj osobní dojem?
Velmi jsem se pobavil. Chvílemi mi to připomínalo vyprávění "Bylo nás pět", chvílemi jsem měl pocit, že jsem se zatoulal k Cimrmanovi. Je pravdou, že k tomu, aby čtenář vychutnal obsah krátkých fejetonů, musí nejdříve něco v oblasti IT sám zažít a musí mít smysl pro absurdní situace. Jak jsem četl kapitolku za kapitolkou, v duchu jsem se sám potuloval po konferencích, kde jsem nestačil divit optimismu některých přednášejících a odvaze pořadatelů, diskutoval s různými podivíny z branže IT, v duchu jsem se vracel do prostředí prapodivných e-mailů, mudroval nad novátorstvím přátelv oblasti pojmosloví, luštil nejrůznější smajlíky, zápasil se zprávami bez diakritiky atd. atd.
Nemohu zatajit jeden pocit, který byl hřejivý. Jelikož pamatuji pravěk výpočetní techniky a nejsem tudíž nejmladší, měl jsem dobrý pocit, že mi knížka Petra Kukala měla co říct, že jsem byl - jak se dnes říká - "in". Přečtěte si knížku a zkuste si sami otestovat kolik jste toho sami v branži IT už zažili - každý výbuch vašeho smíchu bude jeden bod. Knížka obsahuje 20 fejetonů. I když - nemusí to být přesná míra, protože v některých fejetonech se prostě smát nepřestanete. Když si na konci čtení řeknete "stejně je ten svět IT přece jen zajímavý", budete na tom jako já. Dobře se pobavte.

5.2.07

Byznys je o lidech

Knihu "Byznys je o lidech" napsal autor Jan Urban. Vydalo ji nakladatelstv ASPI. Počet stran 276.
Kniha se zaměřuje na nejčastější problémy a úskalí spojené s "fungováním" osob v organizacích a zejména na chyby, kterých se podniky při řízení lidí dopouštějí. Je určena nejen vedoucím pracovníkům, studentům ekonomických a manažerských směrů, ale i všem, kdo chtějí zdokonalit své praktické řídící postupy a zvyklosti.
Stránka knihy na portálu ASPI je ZDE-ZDE
Podrobný obsah knihy najdete ZDE-ZDE.

Vzory smluv

Knihu "Vzory smluv" sestavili autoři Petr Balabán a Tomáš Pohl.
Vydalo ji nakladatelství ASPI. Počet stran 244.
Publikace obsahuje vzory:
- základních typů smluv upravených v občanském zákoníku (kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, smlouva o dílo atd.),
- základních typů smluv upravených v obchodním zákoníku (smlouva o uzavření budoucí smlouvy, kupní smlouva, smlouva o skladování, mandátní smlouva, smlouva o obchodním zastoupení atd.),
- vzory společenských smluv obchodních společností,
- vzory stanov akciové společnosti a stanov družstva.
Každý vzor je uveden komentářem vysvětlujícím znaky a náležitosti dané smlouvy.
Stránka knihy na portálu ASPI.cz je ZDE-ZDE.
Podrobný obsah získáte na stránce: ZDE-ZDE.

Šokující digitální fotografie

Pod tímto názvem vyšla pozoruhodná kniha z nakladatelství GRADA. Knihu jsem prostudoval a svoji recenzi jsem vystavil na portálu AKA MONITOR. K recenzi se dostanete z rozcestníku v rubrice RECENZE na adrese: http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.

3.2.07

300 nejzábavnějších her pro děti každého věku

Hry na ven, na doma i na cesty. Autorka: Cornelia Nitsch. Z německého originálu „300 Spiele, drinnen, draufíen, unterwegs“, vydaného nakladatelstvím Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co přeložila Mgr. Dagmar Brejlová. Originální vydání - Verlag Eugen Ulmer KG, Stuttgart, Germany, 2005. České vydání: GRADA, 2007
“Okořeňte si narozeninovou oslavu, letní dovolenou nebo krásné nedělní odpoledne, vydejte se do světa her.“ Těmito slovy vyzývá autorka čtenáře v předmluvě ke knize. Kniha si zaslouží pozornost nejen pro bohatství her, které prezentuje, ale i pro stručnou, ale věcnou a pravdivou předmluvu, pojednávající o významu her pro vývoj a výchovu dětí. Příležitostí ke hrám a zábavě je vždy plno. Hrát si můžeme nejen doma, v tělocvičně nebo na hřišti, ale i v lese, na louce, u vody, v parku. Autorka zdůrazňuje, že fantazii rodičů i dětí se meze nekladou. Ani jízda v autě nemusí být nudná, nebudeme-li chtít. Kniha 300 her je rozdělena do 3 částí:
- Hrajeme si doma
- Hrajeme si na cestách
- Hrajeme si v přírodě
Kniha obsahuje nejen soutěživé a pohybové hry , ale i kouzla a čáry, procvičování pozornosti , psaní a malování , říkadla, písničky, básničky, návody v duchu hesla „kdo kutí, nezlobí“ a všeobecné tipy. Autorka v knize soustředila nejzábavnější hry pro děti každého věku.
Podrobnou původní recenzi AKA MONITORu najdete na adrese:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.