5.2.07

Vzory smluv

Knihu "Vzory smluv" sestavili autoři Petr Balabán a Tomáš Pohl.
Vydalo ji nakladatelství ASPI. Počet stran 244.
Publikace obsahuje vzory:
- základních typů smluv upravených v občanském zákoníku (kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, smlouva o dílo atd.),
- základních typů smluv upravených v obchodním zákoníku (smlouva o uzavření budoucí smlouvy, kupní smlouva, smlouva o skladování, mandátní smlouva, smlouva o obchodním zastoupení atd.),
- vzory společenských smluv obchodních společností,
- vzory stanov akciové společnosti a stanov družstva.
Každý vzor je uveden komentářem vysvětlujícím znaky a náležitosti dané smlouvy.
Stránka knihy na portálu ASPI.cz je ZDE-ZDE.
Podrobný obsah získáte na stránce: ZDE-ZDE.