15.3.07

Management procesů

Kniha "Management procesů" vyšla v nakladatelství Verlag Dashofer s podtitulkem "Průvodce manažera kvality". Autoři - Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, formát: A5 - počet stran: 650.
Příručka nabízí srozumitelné vysvětlení všech problémů, s nimiž se dnes vedení podniků setkává
v souvislosti s certifikací podle normy ISO 9001:2000.
Příručka nabízí odpověď na následující otázky:
- Jak dosáhnout maximální efektivity podniku a zisku?
- Jak používat optimalizační metody řízení podniku?
- Jak nakládat s jednoduchými metodami a zásadami řízení?
- Jak použít náročnější optimalizační metody pro řešení rozsáhlých projektů?
- Jak modelovat organizační soustavy a procesy?
Publikace je dobrým pomocníkem nejen pro ty, kteří v této oblasti již pracují a slouží k
rozšíření jejich obzoru, ale poskytuje dostatek informací i pro začátečníky. Příručka obsahuje praktické návody jak navrhovat, popisovat, optimalizovat podnikové procesy tak, aby přinášely maximální užitek. Příručka tak poskytuje ucelenou metodiku, kterou lze aplikovat jak v jednoduchých, tak i v nejsložitějších případech, s nimiž se manažeři ve své každodenní praxi mohou setkat. Tištěná příručka nabízí srozumitelné vysvětlení všech problémů, s nimiž se dnes vedení podniků setkává v souvislosti s certifikací podle normy ISO 9001:2000. Důraz je kladen na systémový
přístup, procesní řízení, na zabezpečení ochrany životního prostředí (ISO 14001), na ochranu
zdraví a bezpečnosti (OHSAS 18001).
Podrobný obsah najdete na adrese:
http://www.dashofer.cz/?product=ISO2
Z obsahu vybírám:
- Mapování a modelování procesů
- Analýza rizik
- Hodnocení výkonnosti a zlepšování procesů
- Standardy systémů managementu (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001, AQAP)
- Plánování a řízení výroby
- Tvorba řídicí dokumentace
- Marketing a obchodní procesy
- Projektové řízení
- Monitorování, analýza a zlepšování procesů služeb
- Hodnocení výkonnosti podniků – ekonomické a finanční
- Nástroje zlepšování procesů
- Posuzování shody
- Příprava k certifikaci
Příručku doprovází software na CD-ROM, který umožňuje rychlé vyhledávání, editaci a tisk.