28.4.07

Veřejné finance

Jeden z autorů publikace s názvem "Veřejné finance" sice napsal "protože dochází k neustálým změnám právních norem, zejména u příjmů veřejných financí i v oblasti veřejné správy, je třeba vycházet vždy z platného stavu a aktualizovat znalosti" a rok od vydání knihy je v této oblasti dlouhá doba, přesto bych rád na tento titul upozornil. Poskytuje totiž základní informace o otázkách veřejných financí, se kterými se setkáváme v každodenním životě. Forma prezentace obsahu odpovídá základnímu určení publikace - studentům kombinovaného a distančního studia na Bc stupni studia. A snad právě proto, že kniha obsahuje řadu vhodně zvolených příkladů a úloh, se stala předmětem zájmu nejen studentů, ale i mnoha praktiků z oblasti veřejných financí, kterým pomáhá doplnit jejich vzdělání.
Obsah je členěn do těchto kapitol:
- úvod do financí
- obecné pojetí veřejných financí
- pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zebezpečení
- daně
- daňová soiustava České republiky
- poplatky
- clo
- základní články veřejných financí
- rozpočtová soustava
- veřejné výdaje.
Zkušení autoři Vlastimil Pavlásek a Hana Kunešová, pracovníci Ekonomické fakulty ZČU v Plzni, si dali hodně záležet na tom, aby jejich kniha byla stručná, věcná a aby kromě aktuálních informací, obsahovala to nejdůležitější ze základu veřejných financí. Myslím, že se jim záměr podařilo naplnit k užitku všech čtenářů. Kniha vyšla v roce 2006 v nakladatelství NAVA, Plzeň.

10.4.07

Z kodéra vývojářem

Na adrese http://www.akamonitor.cz/mike.htm najdete stručnou recenzi překladu knihy "Z kodéra vývojářem", vydané v CPressu v březnu 2007.
Autor knihy, Mike Gunderloy, je zkušeným vývojářem s více než pětadvacetiletými zkušenostmi z mnoha firem a týmů všech velikostí, od malých internetových obchůdků po velké mezinárodní korporace. Je také autorem několika úspěšných knih, včetně Mastering Visual C# nebo ADO and ADO.NET Programming. Nebude jistě prvním, kdo nás bude přesvědčovat, že má smysl trochu dopředu přemýšlet, plánovat, navrhovat a zvažovat, ale bude nespíš prvním rádcem s takovou autoritou a s takovými zkušenostmi.
Cílem autora knihy „Z kodéra vývojářem“ – podle jeho vlastního tvrzení - je pohovořit o všech důležitých činnostech, které musí dělat dobrý programátor, chce-li se stát opravdovým vývojářem, a ne zůstat navždy pouhopouhým kodérem.
Kniha prezentuje širší problematiku, jejíž úspěšné řešení výrazně ovlivňuje kvalitu, efektivnost a účinnost programování. Naznačuje systémové vazby činností, rizika související s činnostmi a na praktických příkladech ilustruje význam kvalitního řízení komplexu činností.