28.4.07

Veřejné finance

Jeden z autorů publikace s názvem "Veřejné finance" sice napsal "protože dochází k neustálým změnám právních norem, zejména u příjmů veřejných financí i v oblasti veřejné správy, je třeba vycházet vždy z platného stavu a aktualizovat znalosti" a rok od vydání knihy je v této oblasti dlouhá doba, přesto bych rád na tento titul upozornil. Poskytuje totiž základní informace o otázkách veřejných financí, se kterými se setkáváme v každodenním životě. Forma prezentace obsahu odpovídá základnímu určení publikace - studentům kombinovaného a distančního studia na Bc stupni studia. A snad právě proto, že kniha obsahuje řadu vhodně zvolených příkladů a úloh, se stala předmětem zájmu nejen studentů, ale i mnoha praktiků z oblasti veřejných financí, kterým pomáhá doplnit jejich vzdělání.
Obsah je členěn do těchto kapitol:
- úvod do financí
- obecné pojetí veřejných financí
- pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zebezpečení
- daně
- daňová soiustava České republiky
- poplatky
- clo
- základní články veřejných financí
- rozpočtová soustava
- veřejné výdaje.
Zkušení autoři Vlastimil Pavlásek a Hana Kunešová, pracovníci Ekonomické fakulty ZČU v Plzni, si dali hodně záležet na tom, aby jejich kniha byla stručná, věcná a aby kromě aktuálních informací, obsahovala to nejdůležitější ze základu veřejných financí. Myslím, že se jim záměr podařilo naplnit k užitku všech čtenářů. Kniha vyšla v roce 2006 v nakladatelství NAVA, Plzeň.