26.7.07

Odkaz na recenzi knihy F. Petera Boera

Poté, co jsem v tomo weblogu uveřejnil podrobnou upoutávku na knihu "Oceňování technologií - Podnikatelské a finanční aspekty výzkumu a vývoje", jsem obdržel několik dotazů. Vesměs se ptali na můj názor, o který chtěli opřít své rozhodnutí o koupi knihy ( 500,- Kč ). Já chystám původní recenzi, která bude více úvahou nad tím, jak a kde lze poznatky knihy využít konkrétně v oblasti ICT. S opublikováním takto pojaté recenze nelze počítat v nejbližších dnech.
Mám přesto dobrou zprávu pro nedočkavé, kteří se chtěji o knize dozvědět již nyní co nejvíce. V čísle 30. časopisu EKONOM byla opublikována recenze, kterou napsal Zbyněk Fiala pod názvem "Riziko ztráty příležitostí". Vychází ze skutečnosti, že investice do výzkumu a vývoje sebou přináší značné riziko. Projevuje značnou mmíru optimismu tvrzením, že při správném postupu lze toto riziko snížit na přijatelnou úroveň. A kvalifikované metody oceňování technologií jsou důležitým předpokladem pro to, aby byl tento optimismus naplněn.

Efektivní vzdělávání zaměstnanců

V rubrice RECENZE na mém portálu www.akamonitor.cz byla vystavena podrobná původní recenze pozoruhodné knihy vydané GRADA Publishing. Odpovídá na mnohé aktuální otázky týkající se vzdělávacích projektů.

24.7.07

DIVNOPIS - Proč se to tak jmenuje?

Mezi mými přáteli byste těžko našli někoho, kdo by Vám uvěřil, že mne dokáže zaujmout kniha z jiného žánru, než jsou počítače, management a ekonomika. Snad s vyjímkou knih z dostihového prostředí od Francise. Ale jak se praví - vyjímka potvrzuje pravidlo. Musel jsem se dožít 78 let, abych k narozeninám dostal knihu s podivným názvem: "DIVNOPIS" a s podtitulkem "Proč se to tak
jmenuje
". Jakoby moji blízcí věděli, že jsem před pěknou řádkou let odkládal tak dlouho koupi knihy o původu názvů obcí v Čechách a na Moravě, až ji vyprodali. Od té doby jsem toho litoval. O to více, když jsem zaslechl část vysílání seriálu o původu názvů českých vesnic a městeček, který vysílal Český rozhlas 1 – Radiožurnál. Bylo pro mne příjemným překvapením, když jsem
zjistil, že vydavatelství RadioPress vydalo knižní verzi totoho pořadu. V anotacích ke knize autorů Marka
Janáče, Pavla Tumlíře, Milana Harvalíka se píše:
"Víte, kde se vzaly názvy Bedlno, Cotkytle, Eš, Knije, Lobzy, Oškobrh, Rumchalpa, Ublo, Zbůch? A víte, jak se v nich dnes žije? To zjišťoval rozhlasový seriál, mapující historii a současný život v místech s podobně malebnými názvy. Úspěch projektu přiměl jeho autory převést rozhlasovou verzi do knižní podoby, která obsahuje kromě několika desítek reportážních portrétů českých a moravských vesnic a měst bohatou fotografickou dokumentaci."
Původ každého názvu obce je vysvětlen jak z historického pohledu, tak jazykově i v místních pověstech. Na zadní straně knihy se praví:
"Čtení na vás zapůsobí podobně, jako byste snědli maso zázračného hada z pohádky o Zlatovlásce, budete rozumět řeči našich předků a svým přátelům dávat všetečné otázky: Víš co znamená Felbabka?"
Jako cenný bonus získávají čtenáři odkazy na turistické zajímavosti okolí každého z těchto divně pojmenovaných míst. Jmen, jako Ublo, Člupek, Pihel, Drštěkryje, je v knize DIVNOPIS celkem 101. Určitě si najdete mezi podivnými jmény svého favorita. Já si živě představuji anglického turistu, jak se v Moravských Budějovicích poptává kolemjdoucích na cestu do obce "Příštpo".
A tak vám radím, neudělejte stejnou chybu jako já před léty, abyste nemuseli čekat na další vydání dalších 20 let. I když - pokud se lidé o zajímavosti obsahu a jeho živého podání dozví - může se nové vydání objevit "cobydup".

16.7.07

Řízení projektů v IT - CPress

Autorka knihy "Řízení projektů v IT", vydané vydavatelstvím CPress, Kathy Schwalbe, vyučuje kursy řízení projektů, řešení problémů v podnikání, systémové analýzy a návrhu a projekty informačních systémů na Augsburg College v americkém Minneapolisu. Je aktivní členkou institutu PMI. Autorka předkládá jednotný, srozumitelný pohled na celou řadu základních myšlenek, dovedností, nástrojů a technik, spojených s řízením projektů v informačních technologiích. Kniha je unikátní tím, že jde o aplikaci poznatků a informací do světa informačních technologií. Každý vytvořený softwarový produkt, každý nasazený informační systém, každé rozšíření hardwarového vybavení, každá nově spuštěná webová stránka - to vše jsou příklady projektů ze světa informačních technologií. Text knížky slučuje informace z teorie i praxe. Součástí knihy je příloha, která vysvětluje používání aplikace Microsoft Project a díky níž si můžete ihned vyzkoušet všechny poznatky v praxi.
Kniha, v sobě spojuje devět oblastí v řízení projektů:
- řízení integrace projektu, - řízení rozsahu projektu, - řízení času, - řízení nákladů, - řízení kvality, - řízení lidských zdrojů, - řízení komunikací, - řízení rizik - řízení obstarávání
Každá část popisuje všechny fáze, kterými každý projekt prochází:
- zahájení projektu, - plánování projektu, - výkon (realizace, provedení) projektu, - sledování a kontrola stavu projektu, - ukončení projektu.
Kniha vychází z osvědčeného a populárního PMBOK Guide, který je americkým národním standardem, a definuje tak základní rámec pro řízení projektů v oboru informačních technologií. Text knihy byl lokalizován a přizpůsoben specifikům českého prostředí.
Stručný obsah knihy:
1. Úvod do řízení projektů 2. Řízení projektů v kontextu informačních technologií 3. Případová studie: procesní skupiny v řízení projektů4. Řízení integrace projektu 5. Řízení rozsahu projektu 6. Řízení času v projektu 7. Řízení nákladů na projekt8. Řízení kvality projektů 9. Řízení lidských zdrojů v projektu 10.Řízení komunikace v projektu 11.Řízení rizik v projektu 12.Řízení obstarávání v projektu A. Návod k produktu Microsoft Project 2003 B. Rady pro získání zkoušek PMP C. Další průběžný příklad D.Šablony E. Simulátor řízení projektů od společnosti Fissure.
Podrobný obsah knihy je v PDF formátu volně ke stažení na webu CPress. Abych přiblížil obsah knihy pro čtenáře z oblasti IT, vybral jsem několik dílčích témat:
- Příklady projektů z oboru informačních technologií
- Které dovednosti jsou pro manažera projektu v IT důležité
- Kariéra manažera projektu v informačních technologiích
- Řízení projektů v kontextu informačních technologií
- Potřeba odhodlání organizace pro informační technologie
- Potřeba zavedení firemních standardů
- Kontext projektů v oboru informačních technologií
- Povaha projektů v oboru informačních technologií
- Návrh metodologie řízení projektu v informačních technologiích
- Co je to řízení integrace projektu?
- Sladění informačních technologií se strategií firmy
- Řízení změn v projektu z informačních technologií
- Softwarová podpora řízení integrace projektu
- Náměty pro potlačení neúplných a měnících se požadavků
- Pozor na úskalí softwaru pro řízení projektů
- Typické problémy s odhadováním nákladů v informačních technologiích
- Zvyšování kvality projektů v informačních technologiích
- Modely vyspělosti procesů
- Softwarová podpora řízení kvality projektů
- Nástroje a techniky pro řízení projektových týmů
- Softwarová podpora řízení lidských zdrojů
- Efektivní a včasná distribuce nejdůležitějších informací
- Náměty pro zlepšení komunikace v projektu
- Softwarová podpora řízení komunikací v projektu
- Nejčastější zdroje rizik v projektech z informačních technologií
- Softwarová podpora řízení rizik v projektu
- Softwarová podpora řízení obstarávání v projektu
- Simulátor řízení projektů od společnosti Fissure
- Instalace a spuštění simulace SimProject
Doprovodné CD obsahuje zkušební verzi systému Microsoft Project 2003. Čtenář získává navíc doprovodné materiály ke knize, které jsou zpřístupněny na webové stránce
http://knihy.cpress.cz/K1388.
V rozbalovacím souboru ( 36 MB ) jsou částečně počešťené materiály a nástroje, šablony, případové studie, projekty z knihy, ukázkové příklady a také simulační nástroj od společnosti Fissure.
Moji původní podrobnou hodnotící recenzi najdete koncem srpna t.r. v rubrice RECENZE na portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz.

12.7.07

"Oceňování technologií - Podnikatelské a finanční aspekty výzkumu a vývoje".

Když jsem si promýšlel čemu by bylo vhodné věnovat čas o prázdninách, probral jsem si tituly knih, ke kterým jsem se v průběhu školního roku nedostal. Objevil jsem mezi nimi i knihu, kterou vydalo nakladatelství Zoner Press. Jde o následující titul:
"Oceňování technologií - Podnikatelské a finanční aspekty výzkumu a vývoje".
Autorem knihy je známá osobnost, F. Peter Boer, který je profesorem manažerských a technických věd na universitě v Yale. Zastával též manažerské a odborné funkce v celé řadě škičkových firem. Boer má magisterský titul ve fyzice z university v Princetonu a doktorát (PhD) z fyzikální chemie z Harvardské university. Pro manažery z podniků ve Spojených státech vytvořil a uvedl seminář „Finanční dopady technologie“.
Podrobnosti, včetně rozsáhlého souboru ukázek, najdete na webu společnosti ZonerPress. Tamtéž najdete i odkaz na dokumentaci k příkladům uvedeným v knize. Proto se omezím na stručnou charakteristiku knihy:
Kniha zkoumá spojení mezi výzkumem a vývojem na jedné straně a hodnotou pro akcionáře na straně druhé. Nabízí matematické modely pro oceňování projektů V&V a odpovídá na kritické otázky, jak analyzovat technologické iniciativy a předpovídat jejich budoucí hodnotu. Kniha přispívá k pochopení finančních náležitostí V&V a poskytuje analytické nástroje, které mohou podnikatelé, vědci a technici použít při oceňování nových technologií, projektů V&V, ale též rozpočtů výzkumu a vývoje, a tím usnadňuje komunikaci a vede k osvícenějšímu rozhodování. Uvádí také několik běžných omylů z procesu oceňování majetků založených na technologiích, včetně slučování podniků s rozdílnými časovými horizonty, a opomenutí hodnoty strategií minimalizace rizik.
V anotaci ke knize se uvádějí následující pozoruhodné rysy:
- nabídka rychlých a zjednodušených modelů ocenění technologií pro okamžité využití
- představení metody kvantitativního oceňování technologických projektů a návod, jak sestavit kalkulační tabulku projektu a jak přiřadit výzkumným projektům hodnotu
- možnost stažení počítačových programů pro výběr matematických modelů použitých v knize.
Obsah:
1. Věda, technologie a podnikání
2. Proces průmyslového výzkumu a vývoje
3. Průvodce technologa po finančních výkazech
4. Kapitál z pohledu provozu firmy
5. Výpočet hodnot s využitím diskontovaných peněžních toků
6. Výzkum a vývoj, růst a hodnota pro akcionáře
7. Strategie: Tvoříme hodnotu v konkurenčním prostředí
8. Marketing: nejdůležitější kritérium
9. Vytváříme pro forma model diskontovaných peněžních toků
10. Zjednodušení a přístupy k hodnotě založené na trhu
11. Řídíme hodnotu a rizika v portfoliu výzkumu a vývoje
12. Stromy rozhodování a varianty (opce)
13. Vytváříme hodnotu pomocí diverzifikace
14. Měření výzkumu a vývoje
15. Zvláštní záležitosti ve výzkumu založeném na hodnotách
Pěkné letní dny vám přeje Arnošt Katolický