12.7.07

"Oceňování technologií - Podnikatelské a finanční aspekty výzkumu a vývoje".

Když jsem si promýšlel čemu by bylo vhodné věnovat čas o prázdninách, probral jsem si tituly knih, ke kterým jsem se v průběhu školního roku nedostal. Objevil jsem mezi nimi i knihu, kterou vydalo nakladatelství Zoner Press. Jde o následující titul:
"Oceňování technologií - Podnikatelské a finanční aspekty výzkumu a vývoje".
Autorem knihy je známá osobnost, F. Peter Boer, který je profesorem manažerských a technických věd na universitě v Yale. Zastával též manažerské a odborné funkce v celé řadě škičkových firem. Boer má magisterský titul ve fyzice z university v Princetonu a doktorát (PhD) z fyzikální chemie z Harvardské university. Pro manažery z podniků ve Spojených státech vytvořil a uvedl seminář „Finanční dopady technologie“.
Podrobnosti, včetně rozsáhlého souboru ukázek, najdete na webu společnosti ZonerPress. Tamtéž najdete i odkaz na dokumentaci k příkladům uvedeným v knize. Proto se omezím na stručnou charakteristiku knihy:
Kniha zkoumá spojení mezi výzkumem a vývojem na jedné straně a hodnotou pro akcionáře na straně druhé. Nabízí matematické modely pro oceňování projektů V&V a odpovídá na kritické otázky, jak analyzovat technologické iniciativy a předpovídat jejich budoucí hodnotu. Kniha přispívá k pochopení finančních náležitostí V&V a poskytuje analytické nástroje, které mohou podnikatelé, vědci a technici použít při oceňování nových technologií, projektů V&V, ale též rozpočtů výzkumu a vývoje, a tím usnadňuje komunikaci a vede k osvícenějšímu rozhodování. Uvádí také několik běžných omylů z procesu oceňování majetků založených na technologiích, včetně slučování podniků s rozdílnými časovými horizonty, a opomenutí hodnoty strategií minimalizace rizik.
V anotaci ke knize se uvádějí následující pozoruhodné rysy:
- nabídka rychlých a zjednodušených modelů ocenění technologií pro okamžité využití
- představení metody kvantitativního oceňování technologických projektů a návod, jak sestavit kalkulační tabulku projektu a jak přiřadit výzkumným projektům hodnotu
- možnost stažení počítačových programů pro výběr matematických modelů použitých v knize.
Obsah:
1. Věda, technologie a podnikání
2. Proces průmyslového výzkumu a vývoje
3. Průvodce technologa po finančních výkazech
4. Kapitál z pohledu provozu firmy
5. Výpočet hodnot s využitím diskontovaných peněžních toků
6. Výzkum a vývoj, růst a hodnota pro akcionáře
7. Strategie: Tvoříme hodnotu v konkurenčním prostředí
8. Marketing: nejdůležitější kritérium
9. Vytváříme pro forma model diskontovaných peněžních toků
10. Zjednodušení a přístupy k hodnotě založené na trhu
11. Řídíme hodnotu a rizika v portfoliu výzkumu a vývoje
12. Stromy rozhodování a varianty (opce)
13. Vytváříme hodnotu pomocí diverzifikace
14. Měření výzkumu a vývoje
15. Zvláštní záležitosti ve výzkumu založeném na hodnotách
Pěkné letní dny vám přeje Arnošt Katolický