16.7.07

Řízení projektů v IT - CPress

Autorka knihy "Řízení projektů v IT", vydané vydavatelstvím CPress, Kathy Schwalbe, vyučuje kursy řízení projektů, řešení problémů v podnikání, systémové analýzy a návrhu a projekty informačních systémů na Augsburg College v americkém Minneapolisu. Je aktivní členkou institutu PMI. Autorka předkládá jednotný, srozumitelný pohled na celou řadu základních myšlenek, dovedností, nástrojů a technik, spojených s řízením projektů v informačních technologiích. Kniha je unikátní tím, že jde o aplikaci poznatků a informací do světa informačních technologií. Každý vytvořený softwarový produkt, každý nasazený informační systém, každé rozšíření hardwarového vybavení, každá nově spuštěná webová stránka - to vše jsou příklady projektů ze světa informačních technologií. Text knížky slučuje informace z teorie i praxe. Součástí knihy je příloha, která vysvětluje používání aplikace Microsoft Project a díky níž si můžete ihned vyzkoušet všechny poznatky v praxi.
Kniha, v sobě spojuje devět oblastí v řízení projektů:
- řízení integrace projektu, - řízení rozsahu projektu, - řízení času, - řízení nákladů, - řízení kvality, - řízení lidských zdrojů, - řízení komunikací, - řízení rizik - řízení obstarávání
Každá část popisuje všechny fáze, kterými každý projekt prochází:
- zahájení projektu, - plánování projektu, - výkon (realizace, provedení) projektu, - sledování a kontrola stavu projektu, - ukončení projektu.
Kniha vychází z osvědčeného a populárního PMBOK Guide, který je americkým národním standardem, a definuje tak základní rámec pro řízení projektů v oboru informačních technologií. Text knihy byl lokalizován a přizpůsoben specifikům českého prostředí.
Stručný obsah knihy:
1. Úvod do řízení projektů 2. Řízení projektů v kontextu informačních technologií 3. Případová studie: procesní skupiny v řízení projektů4. Řízení integrace projektu 5. Řízení rozsahu projektu 6. Řízení času v projektu 7. Řízení nákladů na projekt8. Řízení kvality projektů 9. Řízení lidských zdrojů v projektu 10.Řízení komunikace v projektu 11.Řízení rizik v projektu 12.Řízení obstarávání v projektu A. Návod k produktu Microsoft Project 2003 B. Rady pro získání zkoušek PMP C. Další průběžný příklad D.Šablony E. Simulátor řízení projektů od společnosti Fissure.
Podrobný obsah knihy je v PDF formátu volně ke stažení na webu CPress. Abych přiblížil obsah knihy pro čtenáře z oblasti IT, vybral jsem několik dílčích témat:
- Příklady projektů z oboru informačních technologií
- Které dovednosti jsou pro manažera projektu v IT důležité
- Kariéra manažera projektu v informačních technologiích
- Řízení projektů v kontextu informačních technologií
- Potřeba odhodlání organizace pro informační technologie
- Potřeba zavedení firemních standardů
- Kontext projektů v oboru informačních technologií
- Povaha projektů v oboru informačních technologií
- Návrh metodologie řízení projektu v informačních technologiích
- Co je to řízení integrace projektu?
- Sladění informačních technologií se strategií firmy
- Řízení změn v projektu z informačních technologií
- Softwarová podpora řízení integrace projektu
- Náměty pro potlačení neúplných a měnících se požadavků
- Pozor na úskalí softwaru pro řízení projektů
- Typické problémy s odhadováním nákladů v informačních technologiích
- Zvyšování kvality projektů v informačních technologiích
- Modely vyspělosti procesů
- Softwarová podpora řízení kvality projektů
- Nástroje a techniky pro řízení projektových týmů
- Softwarová podpora řízení lidských zdrojů
- Efektivní a včasná distribuce nejdůležitějších informací
- Náměty pro zlepšení komunikace v projektu
- Softwarová podpora řízení komunikací v projektu
- Nejčastější zdroje rizik v projektech z informačních technologií
- Softwarová podpora řízení rizik v projektu
- Softwarová podpora řízení obstarávání v projektu
- Simulátor řízení projektů od společnosti Fissure
- Instalace a spuštění simulace SimProject
Doprovodné CD obsahuje zkušební verzi systému Microsoft Project 2003. Čtenář získává navíc doprovodné materiály ke knize, které jsou zpřístupněny na webové stránce
http://knihy.cpress.cz/K1388.
V rozbalovacím souboru ( 36 MB ) jsou částečně počešťené materiály a nástroje, šablony, případové studie, projekty z knihy, ukázkové příklady a také simulační nástroj od společnosti Fissure.
Moji původní podrobnou hodnotící recenzi najdete koncem srpna t.r. v rubrice RECENZE na portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz.