5.2.08

SAP R/3 - Kompletní průvodce


CPress vydal v lednu 2008 titul "SAP R/3 - Kompletní průvodce". Jde o překlad díla autorského kolektivu: André Maassen, Markus Schoenen, Detlev Frick, Andreas, Gadatsch.
SAP R/3 je v ČR velmi rozšířeným informačním systémem. Skutečnost, že k němu nebyla až dosud k dispozici věřejně dostupná česká příručka, představovala pro začátečníka a neznalého uživatele velkou překážku. Proto má vydání překladu knihy, která v originálu vyšla v roce 2006, velký význam. Kniha obsahuje podstatné informace o systému SAP a o jeho fungování, o práci a orientaci v systému, o jednotlivých modulech i o základech správy a administrace. Věnuje se nejen všem modulům systému, ale na imaginárním podniku, jenž SAP využívá, učí SAP používat i spravovat v rámci běžných podnikových procesů a nutných operací. Kniha je koncipována tak, aby dobře sloužila pro lepší orientaci v systému jak běžným uživatelům SAP R/3, tak i zkušenějším správcům. Komplexní případová studie prochází celou knihou a tím i všemi podnikovými procesy. Kompletní průvodce SAP R/3 se tak stává užitečným rádcem každého uživatele systému SAP. Správci systému ocení detailní informace o nastavení systému. Pro rychlou orientaci uvádím stručný obsah s přehledem kapitol a s názvy několika vybraných subkapitol, které obsahují informace, významné především pro získání širšího přehledu o systému.
Kapitola 1 - Nasazení standardního podnikového informačního systému
- Standardní podnikový informační systém
- Podnikové informační systémy
- Zavádění systémů ERP
Kapitola 2
- Přehled komponent systému SAP
- Skupina produktů SAP
- Komponenty vztahující se k řízení podnikové ekonomiky
- Technologické komponenty
- SAP R/3 Enterprise
- Možnosti přizpůsobení systému
- Vývojové prostředí a standardy
- Společné vlastnosti systému
- Architektura systému
- Ekonomický přínos nasazení systému SAP
Kapitola 3 - Úvod do používání systému SAP
- Uživatelský koncept systému R/3
Kapitola 4 - Personalistika
Kapitola 5 - Materiálové hospodářství
Kapitola 6 - Plánování a řízení výroby
- Případová studie – výrobní zakázka
Kapitola 7 - Odbyt
- Případová studie – příjem platby šekem
Kapitola 9 - Informační systém
- Logistický informační systém
- Standardní výkazy
- Report Painter
- Report Writer
- Případová studie
– výkaznictví
Kapitola 10 - Technologická infrastruktura
- Architektura klient/server
- Transakce: od spuštění aplikace až po uložení dat
- Škálovatelnost a otevřenost
- Business Framework
- Propojení s kancelářskými aplikacemi
- Internet Transaction Server
- Klient
Příloha A - Data pro případovou studii
Příloha B - Nastavení customizingu systému

Komplexní průvodce má rozsah 700 stran. Obsah je strukturován tak, že se v něm snadno zorientují jak vrcholoví a projektoví manažéři, tak koncoví uživatelé jednotlivých modulů a správci systému. Jak vidno ze stručného přehledu, řadu informací využijí i studenti vysokých a středních škol.
Více dozvíte na webu CPressu, kde najdete:
- ukázkovou kapitola: ZDE
- 6 ukázkových stran z různých částí knihy: ZDE
- podrobný obsah, který je ke stažení v pdf souboru na adrese: ZDE