24.3.08

Office 2007 - podrobný průvodce


S kancelářským balíkem MS Office se setkal téměř každý uživatel osobních počítačů. Někdo proto, že ho cílevědomě vyhledal, jiný proto, že byl - tak či onak – k využití prostředí MS Office přinucen v rámci komunikace s dalšími uživateli PC. MS Office prošel od svého počátku řadou změn. Někdo tyto změny vítá, jiný je – trvale nebo dočasně – odmítá, jelikož si zvykl na svůj nástroj, je s ním spokojen a nemá chuť se učit něco nového a zvykat si na nové prostředí. To platí především o uživatelích, kteří využívají jednotlivé části balíku izolovaně a nezajímají se příliš o to, co se děje s balíkem jako s komplexním systémem. Pozornější uživatel, který hledá v nové verzi nové možnosti, si naopak určitě povšiml toho, že v každé další verzi mají k sobě jednotlivé části balíku stále blíž, což odpovídá celkové tendenci k integraci kancelářských aplikací. Nejnovější verze kancelářského balíku programů obsahuje nejvíce změn v historii Office. MS Office 2007 zaznamenává podstatné změny především v tom, co se týče vnějšího vzhledu a způsobu ovládání programu. Přiznám se, že zdaleka ne všechny změny jsou mi zatím po chuti. Především na změněnou navigaci si zvykám pomalu a četnost vyvolávání nápovědy je u mne stále ještě vysoká. Pomoc vítám i při využívání prohloubené možnosti spolupráce jednotlivých částí balíku – kvůli které jsem se rozhodl přejít na verzi MS Office 2007. I když nemám rád tlusté knihy, v případě Office 2007 jsem netrpělivě čekal na knihu, která mi umožní zlepšit můj přehled o systému jako celku, o jeho vazbách a nových možnostech.Pochopil jsem, že, nechci-li ztrácet čas blouděním ve zcela změněném ovládání programů, ve spoustě nových možností, vlastností a vzájemném provázání jednotlivých programů, pak se bez knihy pokrývající komplexně Office 2007, neobejdu.
GRADA nám vychází vstříc kvalitním podrobným průvodcem, napsaným jedním z nejzkušenějších autorů počítačové literatury – Josefem Pecinovským. Podrobný průvodce nás na 400 stránkách provádí všemi programy, od základní orientace po pokročilé funkce a vlastnosti, a co je důležité, všude tam, kde to je možné a užitečné, zmiňuje souvislosti s předchozími verzemi programových součástí Office pro snazší orientaci zkušenějších uživatelů. Průvodce nás učí pracovat a využívat vzájemné spolupráce programů a umožní nám rychle a bez zbytečných oklik či nadbytečné teorie stát se pokročilými uživateli nejnovější verze moderního kancelářského balíku.
Podrobný průvodce je určen všem, kteří se chtějí seznámit se základy práce s kancelářským balíkem MS Office 2007 a nechtějí nebo nemohou studovat z jednotlivých mnohasetstránkových příruček. Autor v knize předpokládá, že čtenář ovládá základy práce s počítačem, je seznámen se základními principy Windows a dokáže pracovat s klávesnicí a myší. Protože kniha nemůže jít příliš do hloubky, je nutné, aby čtenář ovládal základní manipulace s aplikačními i dialogovými okny a vyznal se v systému souborů a složek a umí pracovat se schránkou.
Kniha je rozdělena do dvanácti kapitol. Polovina z nich je věnováno hlavním aplikacím MS Office 2007, zbývající pak popisují společné funkce a pomocné programy. Průvodce obsahuje i stručnou informaci o méně známém a méně používané části MS Office, o programu pro vytváření publikací – Publisher 2007. Celá knížka je doprovázena velkým množstvím konkrétních příkladů včetně podrobných postupů a stovkami obrázků.
Na webu GRADY je uvedena podrobná anotace knihy, obsahující přehled jednotlivých kapitol a jejich obsahu. Více se dozvíte ZDE.

23.3.08

DirectX - začínáme programovat

V rubrice RECENZE jsem vystavil na AKA MONITORu podrobnou recenzi knihy Pavla Pokorného, vydané v GRADĚ pod názvem „DirectX – začínáme programovat“. Kniha Pavla Pokorného je určena pro všechny, kdo chtějí nahlédnout pod pokličku tvorby multimediálních programů a herních aplikací. Provádí nás základy tvorby DirectX aplikací pro verzi DirectX 9.0c. Po pečlivém prostudování knihy by mněl být čtenář schopen ve svých programech používat jednotlivé komponenty DirectX. Vzhledem k tomu, že důraz je v knize kladen především na pochopení problematiky, může být kniha užitečná nejen pro programátory, ale i pro základní informaci uživatele multimediálních a herních aplikací.
DirectX je kolekce pomocných softwarových nástrojů tvořících programátorské rozhraní, pro tvorbu multimediálních a herních aplikací. Poskytuje kvalitní nástroje pro práci s 2D i 3D grafikou, práci se vstupními zařízeními, se zvuky a hudbou, ale i pro komunikaci mezi počítači. Jde o věci, které jsou stěžejními u multimediálních a herních aplikací.
Stručný obsah knihy
- Úvod
- Bližší seznámení s DirectX
- Základní aplikace
- DirectDraw
- Direct3D
- Directlnput
- DirectSound a DirectMusic
- DirectPlay
Pavel Pokorný zvolil promyšlenou koncepci knihy, odpovídající povaze obsahu. Ve většině kapitol jsou jednotlivá rozhraní, jejich objekty a metody vysvětleny přímo na příkladech. Autor vyzývá čtenáře, aby v rámci studia knihy experimentovali a upravovali ukázkové programy.
Hlavní část knihy tvoří kapitoly popisující součásti DirectX. V jednotlivých kapitolách knihy jsou představena jednotlivá rozhraní, která jsou součástí DirectX 9.0c: DirectX Graphics, DirectX Input, (jehož součástí je Directlnput), DirectX Audio (API, jehož součástí je DirectSound), DirectMusic, DirectPlay. Autor čtenáře podrobně seznamuje s tím, jaké předpokládá u čtenáře znalosti a vybavení. Pro úspěšné studium předpokládá autor knihy znalost programovacího jazyka C++ , neboť veškeré příklady a programové ukázky jsou právě v tomto jazyce. Stejně tak předpokládá znalost obecných programovacích principů a základních pojmů. Jaké budeme potřebovat za vybavení? Především je to vývojové prostředí s kompilátorem. Druhou věcí je DirectX SDK ( Software Development Kil). Kniha obsahuje několik cenných rad, jak pořídit nástroje s minimem finančních nákladů. Obsahuje spoustu zdrojových kódů. Programové ukázky jsou nabízeny na domovské stránce nakladatelství Grada.
Odkaz na detailní recenzi najdete na mé webové stránce -rozcestníku:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.

17.3.08

Finanční analýza podniku

V rubrice RECENZE na AKA MONITORu najdete odkaz na podrobnou recenzi knihy CPressu na téma "Finanční analýza podniku". Recenze je pojata současně jako konspekt hlavních myšlenek autora.
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/

11.3.08

MANAGEMENT HODNOTOVÝCH INOVACÍ


Dobře známý autor, profesor Radim Vlček, který je nejen u nás, ale i v zahraničí uznávaným odborníkem na problematiku hodnotového managementu, připravil knihu, která je určena manažerům všech úrovní řízení, kteří jsou odpovědni za modernizaci, růst a prosperitu svých organizací, a studentům ekonomických oborů vysokých škol. V souladu s názvem publikace jsou prezentovány aplikační podoby managementu hodnotových inovací v praxi podnikatelských subjektů.Ve své nové knize profesor Radim Vlček otevírá čtyři základní témata, jimiž jsou:
- hodnota pro zákazníka,
- hodnotový management,
- hodnotové inovace a
- strategie managementu inovací.
Autor prezentuje marketingové a inovační pojetí hodnoty pro zákazníka. Dospívá k charakteristice univerzálního pojetí hodnoty pro zákazníka, v jehož rámci zdůrazňuje možnosti a přínosy větší integrace zákazníka s výrobní firmou při tzv. spoluvytváření jedinečné hodnoty se zákazníkem. Od posílení role hodnoty pro zákazníka se očekává plnění funkce svorníku ekonomických zájmů subjektů strany nabídky a subjektů strany poptávky, což vede ke zvýšení podnikatelských efektů a posílení konkurenčního postavení firem díky většímu uspokojení zákazníků v důsledku nabídky produktů s vysokou hodnotou pro zákazníka. Procesy maximalizace hodnoty pro zákazníka, realizované metodickými nástroji a postupy hodnotového managementu, vyúsťují v hodnotové inovace. Jde o inovace, jejichž cíleným a dominantním efektem je růst hodnoty pro zákazníka. Jejich efekt je dvojjediný – růst, resp. maximalizace hodnoty pro zákazníka při současném růstu hodnoty firmy. Názornost první části publikace zvyšují ukázky příkladů z praxe hodnotového managementu. V druhé části knihy autor shrnuje některé aktuální pohledy na objekty managementu inovací i na téma inovačních sítí. Velkou pozornost věnuje strategii managementu inovací; prezentuje šestici skupin strategických manažerských přístupů při řízení inovací (strategií managementu inovací), uskutečňovaných z hlediska různých záměrů a cílů a řešících odlišné inovační problémy. Řada z nich je zpracována do operabilní podoby v praxi využitelných metodických návodů. Prakticky ve všech uváděných strategiích managementu inovací se připomíná vhodnost a vysoká efektivnost využívání hodnotových inovací při strategickém řízení a provádění inovačních procesů v organizaci. O vydání této vynikající knihy se zasloužilo nakladatelství Management Press.

6.3.08

Vytváříme a přehráváme video ve formátu DivX

Pokud máte problémy s tím, jak:
- přehrávat video ve formátu DivX nebo Xvid,
- jednoduše a rychle převést video z DVD nebo jiných formátů do formátu DivX nebo Xvid,
- opravit či sestříhat video ve formátu DivX,
najdete účinnou pomoc v nové knize vydavatelství CPress s výše uvedeným názvem.
Výklad po čtenáři nevyžaduje žádné pokročilé znalosti a díky názorným ukázkám tyto činnosti zvládnou i úplní začátečníci. Pro všechny fandy doplňuje autor knihy Petr Štěpánek postupy převodu do formátu Xvid. CD přiložené ke knize obsahuje programy pro převod videa z různých formátů do formátu DivX a Xvid nebo z formátu DVD do formátu DivX a Xvid a obráceně, programy pro střih a korekci videa, přehrávače videa ve formátu DivX, programy pro práci se zvukem, program pro úpravu a změny synchronizace titulků a kodeky DivX a Xvid.
Ke knize se znovu vrátím původní recenzí, kterou najdete, jako vždy, v rubrice RECENZE na portálu AKA MONITOR
www.akamonitor.cz.
Do té doby Vás odkazuji na stránku knihy na portálu CPress: ZDE