23.3.08

DirectX - začínáme programovat

V rubrice RECENZE jsem vystavil na AKA MONITORu podrobnou recenzi knihy Pavla Pokorného, vydané v GRADĚ pod názvem „DirectX – začínáme programovat“. Kniha Pavla Pokorného je určena pro všechny, kdo chtějí nahlédnout pod pokličku tvorby multimediálních programů a herních aplikací. Provádí nás základy tvorby DirectX aplikací pro verzi DirectX 9.0c. Po pečlivém prostudování knihy by mněl být čtenář schopen ve svých programech používat jednotlivé komponenty DirectX. Vzhledem k tomu, že důraz je v knize kladen především na pochopení problematiky, může být kniha užitečná nejen pro programátory, ale i pro základní informaci uživatele multimediálních a herních aplikací.
DirectX je kolekce pomocných softwarových nástrojů tvořících programátorské rozhraní, pro tvorbu multimediálních a herních aplikací. Poskytuje kvalitní nástroje pro práci s 2D i 3D grafikou, práci se vstupními zařízeními, se zvuky a hudbou, ale i pro komunikaci mezi počítači. Jde o věci, které jsou stěžejními u multimediálních a herních aplikací.
Stručný obsah knihy
- Úvod
- Bližší seznámení s DirectX
- Základní aplikace
- DirectDraw
- Direct3D
- Directlnput
- DirectSound a DirectMusic
- DirectPlay
Pavel Pokorný zvolil promyšlenou koncepci knihy, odpovídající povaze obsahu. Ve většině kapitol jsou jednotlivá rozhraní, jejich objekty a metody vysvětleny přímo na příkladech. Autor vyzývá čtenáře, aby v rámci studia knihy experimentovali a upravovali ukázkové programy.
Hlavní část knihy tvoří kapitoly popisující součásti DirectX. V jednotlivých kapitolách knihy jsou představena jednotlivá rozhraní, která jsou součástí DirectX 9.0c: DirectX Graphics, DirectX Input, (jehož součástí je Directlnput), DirectX Audio (API, jehož součástí je DirectSound), DirectMusic, DirectPlay. Autor čtenáře podrobně seznamuje s tím, jaké předpokládá u čtenáře znalosti a vybavení. Pro úspěšné studium předpokládá autor knihy znalost programovacího jazyka C++ , neboť veškeré příklady a programové ukázky jsou právě v tomto jazyce. Stejně tak předpokládá znalost obecných programovacích principů a základních pojmů. Jaké budeme potřebovat za vybavení? Především je to vývojové prostředí s kompilátorem. Druhou věcí je DirectX SDK ( Software Development Kil). Kniha obsahuje několik cenných rad, jak pořídit nástroje s minimem finančních nákladů. Obsahuje spoustu zdrojových kódů. Programové ukázky jsou nabízeny na domovské stránce nakladatelství Grada.
Odkaz na detailní recenzi najdete na mé webové stránce -rozcestníku:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.