3.10.08

Investiční strategie pro třetí tisíciletí

Dovoluji si upozornit na skutečnost, že kniha Pavla Kohouta "Investiční strategie pro třetí tisíciletí" vyšla právě v GRADĚ v pátém, přepracovaném a rozšířeném vydání. Nové vydání odráží některé zásadní změny vývoje na světových trzích a v globální ekonomice. Jde zejména o změnu trendu inflace a měnové politiky ve vztahu k výnosům dluhopisů, akcií a nemovitostí. Autor poskytuje čtenáři čtivou formou základní praktické informace o investičním managementu, moderní teorii portfolia, o chování akcií, dluhopisů, komodit a nemovitostí, o politicko-ekonomických souvislostech a psychologii investování. Publikace vysvětluje principy moderní investiční teorie, přičemž nevyžaduje ze strany čtenáře znalost ekonomie nebo matematiky. Teoretické zásady jsou ilustrovány řadou příkladů a shrnuty ve formě konkrétních doporučení. Nové vydání věnuje zvýšenou pozornost neefektivním trhům, včetně modelu bublin a davového chování. Byla rozšířena a aktualizována kapitola věnovaná důsledkům přijetí eura. Zcela nová je kapitola Aktivní investiční management. 
Na webu GRADY je vystaven detailní obsah knihy a 14 ukázek nejzajímavějších stránek knihy.
Pro rychlou představu uvádím alespoň hrubý obsah s názvy jednotlivých kapitol.
Z obsahu
- Důležité poznámky k pátému vydání 
- Úvod 
1. Investiční principy
2. Základy investiční psychologie
3. Praktická ekonomie pro investory 
4. Politické riziko
5. Měření investičního rizika
6. Dynamika a diagnostika burzovních krachů
7. Jak předpovídat výnosy
8. Investice do nemovitostí
9. Investiční strategie
10. Souhrn – nejlepší praxe: postupy investování
10.1 Krok č. 1: Stanovení finančních cílů
10.2 Krok č. 2: Výběr investiční strategie
10.3 Krok č. 3: Naplnění investiční strategie
10.4 Krok č. 4: Uskutečnění investiční strategie
10.5 Informační zdroje
11. Nedokonalé trhy
12. Finanční poradci
13. Koruna a euro
14. Aktivní investiční management
Závěr
Příloha: Investiční test
Kniha Pavla Kohouta, která je na knižním trhu považována za  investiční bestseller je i v tomto pátém vydání určena jak laikům tak profesionálům – finančním a pojišťovacím poradcům, pracovníkům bank a investičních společností.
Nepochybuji o tom, že se vyplatí všem nahlédnout především do nových nebo přepracovaných částí knihy a těm kdo neznají obsaj předchozích vydání, bude kniha jako celek představovat významného průvodce při studiu náročné problematiky investiční strategie. Více se dozvíte na TÉTO adrese.