26.10.08

Počítač pro živnostníky a podnikatele

Také jste se již zamýšleli nad tím, co všechno by měl člověk znát, aby dokázal zvládnout na počítači nejdůležitější agendy? Souvisí to i s otázkou jak by měla vypadat výuka informatiky na středních, případně i na VŠ, tak aby se studenti dozvěděli opravdu to, co budou potřebobvat pro praxi. Když se zamyslíme nad aktivitami podnikatele, živnostníka či manažéra v malém či středním podniku, pak můžeme dospět k následujícímu přehledu počítačových aplikací, s kterými by bylo vhodné se seznámit. Studenti informatiky, účastnící počítačových kurzů, ale i účastníci samostudia, měli by se naučit:
- Upravovat formuláře, vizitky či dokumentaci k výrobku ve Wordu
- Připravovat ceníky, evidovat provoz vozidla, počítat splátky v Excelu
- Komunikovat se zákazníky a plánovat čas v Outlooku
- Připojit se k Internetu a hledat užitečné informace k podnikání
- Prezentovat výsledky svého podnikání v PowerPointu a na Internetu
- Zřídit vlastní elektronický obchod a vytvořit webové stránky
- Fakturovat a vytvářet peněžní deník v ekonomických aplikacích
- Využívat elektronické úřady a formuláře na webu
- Vést účetnictví na počítači
- Připojit a pracovat s fotoaparátem, skenerem či tiskárnou
- Zabezpečit počítač a cenná data proti útokům z Internetu.
Samozřejmě, že tento seznam představuje pouze část náplně výuky informatiky, podle mého názoru je to však část, která je pokryta neúplně. Pokud bychom se opravdu rozhodli zahrnout do výuky informatiky přípravu na uvedné aplikace, jistě se zamyslíme i nad tím, o jaké texty, příklady a ukázky
by se  výuka musela opírat. Nejspíš Vás napadne, že to bude pěkný balík učebnic, návodů a průvodců. Donedávna by tomu tak skutečně bylo. Nedávno však CPress vydal knihu s povzbudivým názvem:
"Počítač pro živnostníky a podnikatele" od Jiřího Lapáčka, zkušeného autora, který  stál u zrodu firmy Software602, pro kterou vytvořil dokumentaci ke všem jejím výrobkům.  Je autorem několika interaktivních počítačových kurzů, řady článků, např. pro časopis Počítač pro každého, a více než desítky úspěšných knih. Při psaní knihy sledoval autor důsledně zásadu, podle které by počítač měl
urychlit a usnadnit práci především v kancelářích firem a institucí. Kniha je určena především podnikatelům uvažující o koupi počítače a živnostníkům,  kteří již počítač vlastní, ale tak trochu tápou nad jeho obrovskými možnostmi.  Oběma těmto skupinám publikace radí, jaké podnikatelské aktivity lze počítači  snadno a efektivně svěřit.
Když jsem si publikaci pečlivě prohlédl, usoudil jsem,  že by se snadno mohla stát vodítkem právě pro seznámění našich studentů s nejčastějčími počítačovými aplikacemi. Více informací o knize "Počítač pro živnostníky a podnikatele" se dozvíte na portálu CouputerPressu www.cpress.cz.
Nemyslíte, že stojí za to zamyslet se nad obsahem knihy v souvislosti s modernizací výuky informatiky, ať již jde o samostudium, e-learningové kurzy, nebo klasickou výuku v posluchárně?