25.2.09

Černobílá fotografie

Možná se budete divit, proč věnuji nyní, v roce 2009, pozornost knize o černobílé fotografii. A navíc, kniha William Cheunga vyšla v CPressu již v roce 2006. Zdálo by se, že tři roky ve fotografii, kde technika a technologie přináší novinky téměř každý den, je moc na to, aby se v 3 roky staré knize našlo něco pozoruhodného.
V tomto případě si troufám říci, že opak je pravdou. Už úvod knihy mluví jasnou řečí - autor knihy miluje pocit, že má fotografování ve svých rukou od začátku do konce. Vyznává se z toho, že právě černobílá fotografie mu umožňuje více fantazie, než barvami hýřící snímky. V roce 2006 se stále ještě s fotkami doslova mazlí ve své, jak říká - mokré fotokomoře. Na knize je sympatický právě způsob podání obsahu knihy, která je autorovým vyznaním.
V knize "Černobílá fotografie" naleznete na pěkných snímcích od různých autorů zastoupeny všechny významné přístupy z této oblasti fotografie. Dozvíte se, jaké vybavení je pro černobílou fotografii zvlášť vhodné, jak využít různé funkce fotoaparátu, i když fotografovat můžete i v plně automatickém režimu. Pro milovníky klasické fotografie bude velmi přínosná kapitola o typech filmů pro černobílou fotografii a o vyvolávání snímků. Zajímavým obohacením může být i použití fotografických filtrů. Dostatek místa je věnován otázkám kompozice a roli světla. Každopádně si nenechte tuto knihu ujít. Proslistujte si několik ukázkových stránek knihy vystavených na webu vydavatele a rozhodněte se rychle. CPress snížil cenu o třetinu, takže by se vám mohlo stát, že ji budete za pár týdnů těžko hledat. Více se dozvíte na portálu CPressu: www.cpress.cz

22.2.09

Google Analytics

Google Analytics - Podrobný průvodce webovými statistikami
Postavili jste si někdy otázky typu:
- Jak zvýšit návštěvnost svého webu a zlepšit konverzi?
- Jaká marketingová kampaň nejlépe funguje a jak změřit její úspěšnost?
- Jaké indikátory sledovat?
Pokud ano, pak vám při hledání odpovědi na tyzto otázky pomůže kniha Briana Cliftona "Google Analytics". Autorem je odborník ze společnosti Google a expert na webovou analytiku, který poskytuje návody a postupy, jak získat dokonalý přehled o vlivu vašeho webu na jeho uživatele, a zlepšit tak jeho konkurenceschopnost. Učí nás základním a pokročilým technikám implementace služby, jak vyhodnocovat návštěvnost a další statistiky webu a také jak úspěšně vést marketingové kampaně. Co se v knize dozvíte?
Naučíte se jak využívat službu Google Analytics k tomu, abyste
- se dokázali orientovat se ve statistikách, filtrovat je a analyzovat
- uměli co nejlépe označit a sledovat statické i dynamické stránky či bannery
- dokázali získat podrobné zprávy o návštěvnících a jak dlouho zůstávají
- pochopili jak návštěvnost webu ovlivňuje návratnost investic
- uměli změřit, jak dlouho trvá konverze návštěvníka na zákazníka.
- dokázali sledovat a optimalizovat elektronické obchodování, kampaně
v sítích PCC (včetně Adwords) a e-mailový marketing,
- uměli vyladit stránky pomocí SEO
- naučili se identifikovat špatně fungující stránky či sledovat offline kampaně.
Knihu uvedl na český knižní trh v překladu Computer Press.

19.2.09

Kompozice v digitální fotografii

Kniha Michala Bartoše je na webové stránce vydavatele CPressu uvedena následujícími slovy: 
"Chcete, aby každá vaše fotografie vynikla mezi  stovkami jiných a působila na diváka tak, jak má? Pokuste se vylepšit kompozici svých snímků! Správná kompozice je totiž jednou z nejdůležitějších součástí povedené fotografie. V této knize se setkáte jak s klasickými pravidly kompozice, která vycházejí z letité tradice malířského umění, tak i s moderním pojetím vnímání fotografického obrazu." Pokud se rozhodnete knize se věnovat s náležitou pozorností, získáte spoustu poznatků a inspirací pro vlastní fotografickou praxi.

Expozice a světlo v digitální fotografii

V loňském roce vyšla v CPressu kniha Harolda Davise s výše uvedeným názvem. Digitální fotoaparáty mohou sice nabídnout nevšední technologické novinky a vylepšení, ale samotné vybavení nám nezaručí, že naše fotografie budou skutečně působivé. K tomu potřebujeme víc. Ať už fotografujete portrét, krajinu či makro, kniha "Expozice a světlo" nám pomůže skutečně a do hloubky
ovládnout expozici a kreativně použít světla.

13.2.09

Černobílá fotografie

V edici Digitální fotografie vydal CPress pozoruhodnou knihu "Černobílá fotografie" jejímž autorem je William Cheung.
V knize Černobílá fotografie naleznete na pěkných snímcích od různých autorů zastoupeny všechny významné přístupy z této oblasti fotografie. Dozvíte se, jaké vybavení je pro černobílou fotografii zvlášť vhodné, jak využít různé funkce fotoaparátu, i když fotografovat můžete i v plně automatickém režimu. Pro milovníky klasické fotografie bude velmi přínosná kapitola o typech filmů pro černobílou fotografii a o vyvolávání snímků. Zajímavým obohacením může být i použití fotografických filtrů. Dostatek místa je věnován otázkám kompozice a roli světla.
Publikace není jen atraktivní podívanou pro oči, díky své struktuře vám nabídne i mnoho inspirace pro vlastní tvorbu. Text, který doprovází fotografie, se zabývá zvoleným přístupem, rozebírá kompozici snímku i použitou techniku, vše je doprovázeno tipy pro fotografování, technickými údaji a osobními postřehy autorů.
Více se dozvíte na adrese: ZDE-ZDE

12.2.09

Jak rozvíjet svou emoční inteligenci

Autorka Anja von Kanitz - v knize vydané GRADOU - odpovídá na následující otázky:
- Co je emoční inteligence a proč je důležitá? 
- Jak emoční inteligence ovlivňuje pracovní úspěch? 
- Jak rozvíjet svou emoční inteligenci? 
- Jak poznat a ovlivňovat své emoce a emoce jiných lidí? 
Jedná se o praktickou a čtivou příručku plnou příkladů a tipů zaměřenou na tyto, ale i na další otázky týkající se významné složky naší osobnosti. Emoční inteligenci je chápána jako schopnost zacházet se svými emocemi a emocemi druhých, chápat je a ovlivňovat. V knize se čtenář dozví jak emoce ovlivňují proces myšlení a rozhodování. Z toho vychází i doporučení jak trénovat své emoční kompetence pro větší úspěch v práci.Kniha je rozdělena do úvodu a 3 kapitol:
- Emoce jako orientační pomoc 
- Emoce jako evoluční výhoda 
- Stavební kameny emoční inteligence 
- (Další) rozvoj emočních kompetencí 

Kariérní poradenství

Rád bych upozornil na knihu, kterou napsal Štefan Vendel a kterou vydala GRADA v roce 2008. Název knihy „Kariérní poradenství“, může budit dojem, že jde o příručku určenou specialistům - „kariérním poradcům“. Pojetí kariéry se však v současnosti výrazně liší od tradičního pojímání kariéry jako postupu z pozice na pozici, nebo v minulosti běžného, až pejorativního vnímání kariéry označovaného jako karierismus. Kariéra se dnes chápe jako dráha životem a to hlavně profesionálním, na níž člověk získává nové zkušenosti a realizuje svůj osobní potenciál.Služby v oblasti kariérního vývoje lze rozdělit na tři části: na výchovu k povolání a k práci vůbec, na kafriérní orientaci a na kariérní poradenství. Při studiu knihy jsem měl na mysli možnost využití poznatků pedagogy. Na první pohled se může zdát, že role pedagoga souvisí „pouze“ s první částí. Ve skutečnosti však dochází v pedagogickém procesu k prolínání všech tří částí, s tím rozdílem, že – na rozdíl od práce profesionálního kariérního poradce – se akcent klade na část první, případně druhou. Profesní karierní poradenství je odbornou pomocí a činností, která se vykonává během života člověka ve sféře práce, zaměstnání, povolání. Je aplikovaným oborem psychologie. Práce, a tedy i povolání, je nedílnou součástí nás všech. Povolání nás ovlivňuje dokonce natolik, že podle něj hodnotíme svou spokojenost s vlastním životem, životním stylem či způsobem trávení volného času. Odborníci odhadují, že jen asi 18 % lidí má zaměstnání, které jim umožňuje uspokojující realizaci. Jde o to zvýšit zmíněné procento a zlepšit současný stav právě pomocí moderně pojatého kariérního poradenství. Vždyť právě volba povolání patří k nejvýznamnějším rozhodnutím v životě člověka a někdy může být i natolik náročná, že vyžaduje pomoc specialisty. Co vše takové kariérní poradenství obnáší a jak může pomoci při těžkém rozhodování, to se dozvíte v knize předního oborníka doc. PhDr. Štefana Vendela, CSc. Když jsem se s knihu seznamoval, čím dále tím více jsem si uvědomoval význam obsahu knihy i pro práci pedagoga, který je ve styku se studentem několik let právě v době kdy poznává svůj potenciál a kdy se postupně formuje jeho představa o uplatnění v praxi, případně v teorii.
Posuďte sami nahlédnutím do stručného obsahu, co vše se může v pedagogické práci ve styku se studenty, hodit. O možnosti využití obsahu knihy manažery a pracovníky v personálím úseku podniků a institucí, nemůže být pochyb.
I. VÝCHODISKA KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ
1. Optimální pracovní zařazení - správný člověk na správném místě
2. Volba povolání jako životní vývojová úloha
3. Teorie kariérního vývoje
4. Kariérní poradenství: Vymezení cíle a kroky
5. Faktory důležité v kariérním poradenství
6. Klasifikace zaměstnání pro potřeby kariérního poradenství
7. Diagnostika v kariérním poradenství
8. Způsobilosti poradce v kariérním poradenství
II. Kariérní poradenství pro jednotlivé kategorie klientů
1. Nerozhodnost při volbě povolání
2. Nereálné volby studia a povolání
3. Klient s několika volbami
5. Střídání zaměstnání a kariérní moratorium
III. Programový přístup k volbě povolání a skupinové poradenství
1. Programový přístup k výběru povolání
2. Příklady poradenských programů
3. Skupinové formy poradenství v kariérním vývoji
IV. Kariérní poradenství jako oblast profesionální činnosti
1. Kariérní poradenství v zahraničí
2. Možnosti a limity kariérního poradenství
3. Kariérní poradenství na začátku 21. Století
Pokud se rozhodnete, že se s obsahem knihy seznámíte, určitě získáte řadu cenných poznatků. Přeji vám ve studiu hodně úspěchů.

8.2.09

Klastry a jejich vliv na výkonnost firem

Kniha je díle kolektivu vedeného Drahomírou Pavelkovou. Věnuje se velmi aktuální problematice vzniku a rozvoje klastrů a jejich vlivu na výkonnost subjektů zapojených do klastrových aktivit.
V České republice vznikla v minulém období řada klastrů; tyto činnosti se začínají rozvíjet.Kniha doplní přehled o možnostech a potenciálu klastrů. Její zpracování vychází zejména z teoretického základu popisu klastrů, klastrových iniciativ a klastrové politiky a dále z praktických zkušeností klastrů v zahraničí i v České republice, získaných spoluprací autorského kolektivu s řadou manažerů klastrů a zástupců regionů a díky šetření ve vybraných zemích Evropy, USA a Asie. Vedle teoretických poznatků publikace obsahuje řadu praktických doporučení pro vyhledávání firem do klastrů, založení klastru a rozvoje existujících klastrů. Manažerům firem demonstruje  možnosti, které vstup do klastru skýtá pro jejich rozvoj a zvýšení výkonnosti.  Obsahuje výsledky terénních šetření, „dobré praktiky“ (best practises) i překážky, které omezují vznik a rozvoj klastrů. Kniha je určena pro zájemce z řad manažerů firem, profesionálních manažerů klastrů, akademické sféry či zástupců státní správy a regionálních institucí, které přímo nebo nepřímo rozvoj klastrů podporují.

Z obsahu

Úvod

1 Síťový charakter podnikání

1.2 Síťové podnikání

1.3 Strategické aliance

1.4 Sítě a klastry

2 Klastry a klastrové iniciativy: základní pojmy

3 Klastry a jejich vliv na konkurenceschopnost

4 Klastrová politika

5 Proces vzniku a rozvoje klastrů

6 Měření výkonnosti klastrů a klastrových iniciativ

7 Případové studie vybraných klastrů z ČR a ze zahraničí

Příloha 1: Evropské klastrové memorandum

Příloha 2: Ukázka hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku v klastru
Recenzní posudky hodnotí knihu jako komplexní a progresivní dílo v oblasti síťového podnikání především v dimenzi tzv. malých a středních podniků. Zdůrazňují vhodně strukturovaní knihy a řazení kapitol. Kniha logicky vyúsťuje do její poslední části, představující případové studie vybraných klastrů nejen z teritoria ČR, ale též ze zahraničí. Výklad měření výkonnosti klastrů a klastrových iniciativ je vesměs hodnoceno jako velmi výstižně. Charakterizuje problematiku i pomocí modelů. Vhodným doplňkem je i několik příloh demonstrujících hodnocení finanční  výkonnosti konkrétního podniku ve vybraném klastru.
Více se dozvíte na  adrese:
http://www.grada.cz/katalog/kniha/klastry-a-jejich-vliv-na-vykonnost-firem_4843/

 

 

 

4.2.09

SIX SIGMA - Koncepce a příklady pro řízení bez chyb

Autoři: Armin Topfer a kolektiv, vydal Komputer Press.
Kniha je zaměřena především na témata:
- problémy kvality a jejich odstraňování
- zlepšování podnikových výsledků
- zavádění a praktické realizace Six Sigma.
Pojem Six Sigma znamená v podstatě strategii, typickou pro všechny úspěšné podniky posledních let s vysokou orientací na kvalitu. Zákazník stojí ve středu zájmu, zisk je důsledkem  bezchybné výroby a  bezchybných procesů – těch,které jsou, je-li to možné, kontrolovány matematiko-statistickými metodami – a zaměstnanci mají vysoký zájem na zdaru podniku.
Mnoho neúspěchů v provozní praxi je způsobeno tím, že elementární chyby dělají nejen ti, co splňují pokyny, ale i ti, kdo rozhodují. Aby se podnik např. prosadil na trhu, musí nabídnout inovační výrobky. Vrcholný výrobek včerejška už je totiž standardním výrobkem dneška a zítra bude neprodejný. Nové výrobky zpravidla podmiňují nové nebo přinejmenším silně upravené procesy. Ten, kdo rozhoduje, zde stojí před vážným krokem. Se zavedením projektového managementu Six Sigma se ale otevřou dveře k novému prostoru jednání, které může mít při přeměně designu procesů a výrobků pozitivní přínos.
Tato kniha obsahuje nespočet zajímavých úvah k této i dalším otázkám. Každodenní praxi uvidíte v novém svědě. Kniha například přináší detailně propracované splnění požadavků na podnikovou strukturu, milníky procesů zavádění i koncepce projektového managementu Six Sigma. Dále pak cenné podněty a poučení pro nově nástupující i zkušené účastníky Six Sigma při implementaci ve vlastním podnikuJe vidět, že „opakující se postupy“ jsou důležitým předpokladem pro provádění Six Sigma projektů. A to jak v oblasti výroby, tak ve fázích předsunutého i následného vytváření hodnot. Lze proto tvrdit: Six Sigma je univerzální manažerský koncept, ke kterému dospěje většina podniků, co chtějí rychle a trvale zlepšit svoje procesy. Vývoj i rozšíření Six Sigma v nedávné době tato tvrzení jenom potvrdilySix Sigma jako praktikovaná kvalita na úrovni nulových defektů předpokládá, že jsou podniku splněny některé požadavky:prvé znalost, že navýšení kvality o pár procent ve směru kvality nulových defektů podstatně sníží náklady na defekty a zvýší spokojenost zákazníka. 

Umění programování - I. Základní algoritmy

Klasické dílo Donalda E. Knutha v češtině  vydal Computer Press Kniha byla aktualizována a přizpůsobena současným programátorským trendů,.Jde již více než 40 let o jednu z nejvýznamnějších učebnic programování a informatiky vůbec. Jedná se o Výukovou publikaci i referenční příručku. Je plná nejdůležitějších programátorských rad, zásad a principů probraných do nejhlubších matematických detailů obsahuje stovky cvičebních úkolů a otázek včetně odpovědí a řešení většiny cvičení. Tento svazek je průnikem celé série, neboť obsahuje základní výkladový materiál používaný i v dalších svazcích.

Anotace knihy na portálu CPressu uvádí důvody unikátnosti série knih The Art of Computer Programming:

- Začala vznikat na začátku 60. let a přes obrovský rozmach v oblasti IT jsou její tvrzení platná dodnes.

- Dokáže ji vstřebat každý čtenář se znalostmi středoškolské algebry.

Všechna matematická tvrzení jsou náležitě dokázána.

- Může sloužit k samostudiu obecných programátorských pravidel a datových struktur, praktického programování ve strojovém jazyce, ale i ke studiu diskrétní matematiky.

- Autor demonstruje algoritmy na strojově orientovaném jazyce, aby tak mohl pracovat s elementárními počítačovými instrukcemi.

- Aby autor dosáhl úplné obecnosti, vytvořil pro účely výkladu univerzální počítač.

- Dobrovolníci vytvořili simulátory Knuthova počítače, takže je možné vše si i prakticky vyzkoušet.

- Programování je tu pojato i z estetické stránky; propojuje se tak exaktní a umělecká činnost.

EKONOMICKÉ ŘÍZENÍ PODNIKU

Knihu autorů Martina Landy a Michala Poláka vydal Computer Press.
Autoři přinášejí materiál k odpovědi na otázky typu:
- Má podnik dostatečnou výkonnost?
- Jakou finanční politiku zvolit?
- Jak řídit investiční projekty?
Hlavním tématem publikace jsou metody ekonomického řízení podniku/ instituce a možnosti jejich aplikace v různých rozhodovacích situacích. Výklad je uspořádaný tak, aby čtenář viděl veškeré souvislosti mezi
manažerskými rozhodnutími a jejich dopady do účetnictví a naopak.

Text knihy je logicky členěn do těchto základních oblastí:
- podstata a systémy manažerského účetnictví,
- nástroje plánování a kontroly
- metody řízení nákladů a zisku,
- aplikace nástrojů strategického ekonomického řízení.
Kniha vysvětluje metody a postupy při řešení hlavních typů finančně ekonomických rozhodnutí  v základním členění na analytické nástroje’a na metody operativního a strategického ekonomického řízení.
V příloze knihy je CD s bohatým obsahem. Nabízí materiál k systémům a technikám manažerského účetnictví, případové studie a příklady z praxe. Knihu vřele doporučuji praktikům i studentům.

 

 

 

1.2.09

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NA PRVNÍ MÍSTO

Management Press přichází na český knižní trh s knihou, jejímiž autory jsou: Stephen R. Covey - A. Roger Merrill - Rebecca R. Merrill. Světově proslulý autor manažerské a motivační literatury Stephen R. Covey a jeho spolupracovníci zaměřují pozornost čtenářů na to, aby si kladli otázku, jaké věci jsou pro ně v jejich životě nejdůležitější. Věnují jim tolik pozornosti, péče a času, kolik by chtěli? Na rozdíl od všech tradičních knih o time managementu, jež kladou důraz především na "zvyšování efektivnosti" s využitím různých "racionalizačních" technik, Dr. Covey ukazuje, že na využívání vlastního času je možné se dívat zcela jinak. Kniha nás naučí rozlišovat mezi našimi úkoly a určovat priority, zaměřovat se na to, co je důležité, a nikoli jen naléhavé, dávat na první místo to nejdůležitější a navozovat rovnováhu mezi našimi osobními a pracovními povinnostmi a zájmy, abychom tak od života dostávali, to, co si přejeme. Překlad z angličtiny Aleš Lisa.

 

Vyřešeno! 40 aktivit pro řešení obtížných situací

Computer Press přichází na knižní trh se zajímavým titulem s originálním názvem: "Vyřešeno...". Věnuje se tématu, které je důvěrně známé každému z nás. Do obtížných situací se dostáváme téměř každý den, ať už v práci nebo ve svém volném čase. Někdy jsme jejich viníkem a jindy zase obětí. Získáváme tím neocenitelné osobní zkušenosti, jak se s takovými situacemi do budoucna vypořádávat, až nastanou znovu. Je to rozhodně lepší, než si po neúspěchu zoufat „kdybych to jen věděl, tak bych to udělal jinak“. Metoda „učení zážitkem“ a řešení modelových situací „nanečisto“ je základem pro úspěšné vypořádání se s každou situací, kterých na nás v životě číhají na každém kroku desítky.

Kniha "Vyřešeno" představuje jakýsi aktivit a her. Předestírá nám:

- diskuse,

- modelové situace,

- hrané scénky,

- případové studie,

- simulace,

které nám mohou pomoci nalézt nejvhodnější řešení dřív, než si reálný život vyžádá okamžitou reakci.

Více se o knize  dozvíte na adrese:

http://knihy.cpress.cz/Book.asp?ID=3377&SearchText=Vy%F8e%9Aeno&SearchType=10

 

Jak rozvíjet svou emoční inteligenci

GRADA přichází na český knižní trh s praktickou příručkou na téma, které bylo dlouhou dobu poměrně dost opomíjeno. Na stránkách knihy se dozvíme řadu věcí: Co je emoční inteligence a proč je důležitá? Jak emoční inteligence ovlivňuje pracovní úspěch? Jak rozvíjet svou emoční inteligenci? Jak poznat a ovlivňovat své emoce a emoce jiných lidí? Praktická a čtivá příručka plná příkladů a tipů odpovídá na tyto a další otázky týkající se významné složky naší osobnosti - emoční inteligence - tedy schopnosti zacházet se svými emocemi a emocemi druhých, chápat je a ovlivňovat. Dozvíme se také, jak emoce ovlivňují náš proces myšlení, naše rozhodování a jak trénovat své emoční kompetence pro větší úspěch v práci. Více se o knize dozvíte na adrese:
http://www.grada.cz/katalog/kniha/jak-rozvijet-svou-emocni-inteligenci_5302/