4.2.09

EKONOMICKÉ ŘÍZENÍ PODNIKU

Knihu autorů Martina Landy a Michala Poláka vydal Computer Press.
Autoři přinášejí materiál k odpovědi na otázky typu:
- Má podnik dostatečnou výkonnost?
- Jakou finanční politiku zvolit?
- Jak řídit investiční projekty?
Hlavním tématem publikace jsou metody ekonomického řízení podniku/ instituce a možnosti jejich aplikace v různých rozhodovacích situacích. Výklad je uspořádaný tak, aby čtenář viděl veškeré souvislosti mezi
manažerskými rozhodnutími a jejich dopady do účetnictví a naopak.

Text knihy je logicky členěn do těchto základních oblastí:
- podstata a systémy manažerského účetnictví,
- nástroje plánování a kontroly
- metody řízení nákladů a zisku,
- aplikace nástrojů strategického ekonomického řízení.
Kniha vysvětluje metody a postupy při řešení hlavních typů finančně ekonomických rozhodnutí  v základním členění na analytické nástroje’a na metody operativního a strategického ekonomického řízení.
V příloze knihy je CD s bohatým obsahem. Nabízí materiál k systémům a technikám manažerského účetnictví, případové studie a příklady z praxe. Knihu vřele doporučuji praktikům i studentům.