12.2.09

Jak rozvíjet svou emoční inteligenci

Autorka Anja von Kanitz - v knize vydané GRADOU - odpovídá na následující otázky:
- Co je emoční inteligence a proč je důležitá? 
- Jak emoční inteligence ovlivňuje pracovní úspěch? 
- Jak rozvíjet svou emoční inteligenci? 
- Jak poznat a ovlivňovat své emoce a emoce jiných lidí? 
Jedná se o praktickou a čtivou příručku plnou příkladů a tipů zaměřenou na tyto, ale i na další otázky týkající se významné složky naší osobnosti. Emoční inteligenci je chápána jako schopnost zacházet se svými emocemi a emocemi druhých, chápat je a ovlivňovat. V knize se čtenář dozví jak emoce ovlivňují proces myšlení a rozhodování. Z toho vychází i doporučení jak trénovat své emoční kompetence pro větší úspěch v práci.Kniha je rozdělena do úvodu a 3 kapitol:
- Emoce jako orientační pomoc 
- Emoce jako evoluční výhoda 
- Stavební kameny emoční inteligence 
- (Další) rozvoj emočních kompetencí