12.2.09

Kariérní poradenství

Rád bych upozornil na knihu, kterou napsal Štefan Vendel a kterou vydala GRADA v roce 2008. Název knihy „Kariérní poradenství“, může budit dojem, že jde o příručku určenou specialistům - „kariérním poradcům“. Pojetí kariéry se však v současnosti výrazně liší od tradičního pojímání kariéry jako postupu z pozice na pozici, nebo v minulosti běžného, až pejorativního vnímání kariéry označovaného jako karierismus. Kariéra se dnes chápe jako dráha životem a to hlavně profesionálním, na níž člověk získává nové zkušenosti a realizuje svůj osobní potenciál.Služby v oblasti kariérního vývoje lze rozdělit na tři části: na výchovu k povolání a k práci vůbec, na kafriérní orientaci a na kariérní poradenství. Při studiu knihy jsem měl na mysli možnost využití poznatků pedagogy. Na první pohled se může zdát, že role pedagoga souvisí „pouze“ s první částí. Ve skutečnosti však dochází v pedagogickém procesu k prolínání všech tří částí, s tím rozdílem, že – na rozdíl od práce profesionálního kariérního poradce – se akcent klade na část první, případně druhou. Profesní karierní poradenství je odbornou pomocí a činností, která se vykonává během života člověka ve sféře práce, zaměstnání, povolání. Je aplikovaným oborem psychologie. Práce, a tedy i povolání, je nedílnou součástí nás všech. Povolání nás ovlivňuje dokonce natolik, že podle něj hodnotíme svou spokojenost s vlastním životem, životním stylem či způsobem trávení volného času. Odborníci odhadují, že jen asi 18 % lidí má zaměstnání, které jim umožňuje uspokojující realizaci. Jde o to zvýšit zmíněné procento a zlepšit současný stav právě pomocí moderně pojatého kariérního poradenství. Vždyť právě volba povolání patří k nejvýznamnějším rozhodnutím v životě člověka a někdy může být i natolik náročná, že vyžaduje pomoc specialisty. Co vše takové kariérní poradenství obnáší a jak může pomoci při těžkém rozhodování, to se dozvíte v knize předního oborníka doc. PhDr. Štefana Vendela, CSc. Když jsem se s knihu seznamoval, čím dále tím více jsem si uvědomoval význam obsahu knihy i pro práci pedagoga, který je ve styku se studentem několik let právě v době kdy poznává svůj potenciál a kdy se postupně formuje jeho představa o uplatnění v praxi, případně v teorii.
Posuďte sami nahlédnutím do stručného obsahu, co vše se může v pedagogické práci ve styku se studenty, hodit. O možnosti využití obsahu knihy manažery a pracovníky v personálím úseku podniků a institucí, nemůže být pochyb.
I. VÝCHODISKA KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ
1. Optimální pracovní zařazení - správný člověk na správném místě
2. Volba povolání jako životní vývojová úloha
3. Teorie kariérního vývoje
4. Kariérní poradenství: Vymezení cíle a kroky
5. Faktory důležité v kariérním poradenství
6. Klasifikace zaměstnání pro potřeby kariérního poradenství
7. Diagnostika v kariérním poradenství
8. Způsobilosti poradce v kariérním poradenství
II. Kariérní poradenství pro jednotlivé kategorie klientů
1. Nerozhodnost při volbě povolání
2. Nereálné volby studia a povolání
3. Klient s několika volbami
5. Střídání zaměstnání a kariérní moratorium
III. Programový přístup k volbě povolání a skupinové poradenství
1. Programový přístup k výběru povolání
2. Příklady poradenských programů
3. Skupinové formy poradenství v kariérním vývoji
IV. Kariérní poradenství jako oblast profesionální činnosti
1. Kariérní poradenství v zahraničí
2. Možnosti a limity kariérního poradenství
3. Kariérní poradenství na začátku 21. Století
Pokud se rozhodnete, že se s obsahem knihy seznámíte, určitě získáte řadu cenných poznatků. Přeji vám ve studiu hodně úspěchů.