8.2.09

Klastry a jejich vliv na výkonnost firem

Kniha je díle kolektivu vedeného Drahomírou Pavelkovou. Věnuje se velmi aktuální problematice vzniku a rozvoje klastrů a jejich vlivu na výkonnost subjektů zapojených do klastrových aktivit.
V České republice vznikla v minulém období řada klastrů; tyto činnosti se začínají rozvíjet.Kniha doplní přehled o možnostech a potenciálu klastrů. Její zpracování vychází zejména z teoretického základu popisu klastrů, klastrových iniciativ a klastrové politiky a dále z praktických zkušeností klastrů v zahraničí i v České republice, získaných spoluprací autorského kolektivu s řadou manažerů klastrů a zástupců regionů a díky šetření ve vybraných zemích Evropy, USA a Asie. Vedle teoretických poznatků publikace obsahuje řadu praktických doporučení pro vyhledávání firem do klastrů, založení klastru a rozvoje existujících klastrů. Manažerům firem demonstruje  možnosti, které vstup do klastru skýtá pro jejich rozvoj a zvýšení výkonnosti.  Obsahuje výsledky terénních šetření, „dobré praktiky“ (best practises) i překážky, které omezují vznik a rozvoj klastrů. Kniha je určena pro zájemce z řad manažerů firem, profesionálních manažerů klastrů, akademické sféry či zástupců státní správy a regionálních institucí, které přímo nebo nepřímo rozvoj klastrů podporují.

Z obsahu

Úvod

1 Síťový charakter podnikání

1.2 Síťové podnikání

1.3 Strategické aliance

1.4 Sítě a klastry

2 Klastry a klastrové iniciativy: základní pojmy

3 Klastry a jejich vliv na konkurenceschopnost

4 Klastrová politika

5 Proces vzniku a rozvoje klastrů

6 Měření výkonnosti klastrů a klastrových iniciativ

7 Případové studie vybraných klastrů z ČR a ze zahraničí

Příloha 1: Evropské klastrové memorandum

Příloha 2: Ukázka hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku v klastru
Recenzní posudky hodnotí knihu jako komplexní a progresivní dílo v oblasti síťového podnikání především v dimenzi tzv. malých a středních podniků. Zdůrazňují vhodně strukturovaní knihy a řazení kapitol. Kniha logicky vyúsťuje do její poslední části, představující případové studie vybraných klastrů nejen z teritoria ČR, ale též ze zahraničí. Výklad měření výkonnosti klastrů a klastrových iniciativ je vesměs hodnoceno jako velmi výstižně. Charakterizuje problematiku i pomocí modelů. Vhodným doplňkem je i několik příloh demonstrujících hodnocení finanční  výkonnosti konkrétního podniku ve vybraném klastru.
Více se dozvíte na  adrese:
http://www.grada.cz/katalog/kniha/klastry-a-jejich-vliv-na-vykonnost-firem_4843/