4.2.09

SIX SIGMA - Koncepce a příklady pro řízení bez chyb

Autoři: Armin Topfer a kolektiv, vydal Komputer Press.
Kniha je zaměřena především na témata:
- problémy kvality a jejich odstraňování
- zlepšování podnikových výsledků
- zavádění a praktické realizace Six Sigma.
Pojem Six Sigma znamená v podstatě strategii, typickou pro všechny úspěšné podniky posledních let s vysokou orientací na kvalitu. Zákazník stojí ve středu zájmu, zisk je důsledkem  bezchybné výroby a  bezchybných procesů – těch,které jsou, je-li to možné, kontrolovány matematiko-statistickými metodami – a zaměstnanci mají vysoký zájem na zdaru podniku.
Mnoho neúspěchů v provozní praxi je způsobeno tím, že elementární chyby dělají nejen ti, co splňují pokyny, ale i ti, kdo rozhodují. Aby se podnik např. prosadil na trhu, musí nabídnout inovační výrobky. Vrcholný výrobek včerejška už je totiž standardním výrobkem dneška a zítra bude neprodejný. Nové výrobky zpravidla podmiňují nové nebo přinejmenším silně upravené procesy. Ten, kdo rozhoduje, zde stojí před vážným krokem. Se zavedením projektového managementu Six Sigma se ale otevřou dveře k novému prostoru jednání, které může mít při přeměně designu procesů a výrobků pozitivní přínos.
Tato kniha obsahuje nespočet zajímavých úvah k této i dalším otázkám. Každodenní praxi uvidíte v novém svědě. Kniha například přináší detailně propracované splnění požadavků na podnikovou strukturu, milníky procesů zavádění i koncepce projektového managementu Six Sigma. Dále pak cenné podněty a poučení pro nově nástupující i zkušené účastníky Six Sigma při implementaci ve vlastním podnikuJe vidět, že „opakující se postupy“ jsou důležitým předpokladem pro provádění Six Sigma projektů. A to jak v oblasti výroby, tak ve fázích předsunutého i následného vytváření hodnot. Lze proto tvrdit: Six Sigma je univerzální manažerský koncept, ke kterému dospěje většina podniků, co chtějí rychle a trvale zlepšit svoje procesy. Vývoj i rozšíření Six Sigma v nedávné době tato tvrzení jenom potvrdilySix Sigma jako praktikovaná kvalita na úrovni nulových defektů předpokládá, že jsou podniku splněny některé požadavky:prvé znalost, že navýšení kvality o pár procent ve směru kvality nulových defektů podstatně sníží náklady na defekty a zvýší spokojenost zákazníka.