1.2.09

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NA PRVNÍ MÍSTO

Management Press přichází na český knižní trh s knihou, jejímiž autory jsou: Stephen R. Covey - A. Roger Merrill - Rebecca R. Merrill. Světově proslulý autor manažerské a motivační literatury Stephen R. Covey a jeho spolupracovníci zaměřují pozornost čtenářů na to, aby si kladli otázku, jaké věci jsou pro ně v jejich životě nejdůležitější. Věnují jim tolik pozornosti, péče a času, kolik by chtěli? Na rozdíl od všech tradičních knih o time managementu, jež kladou důraz především na "zvyšování efektivnosti" s využitím různých "racionalizačních" technik, Dr. Covey ukazuje, že na využívání vlastního času je možné se dívat zcela jinak. Kniha nás naučí rozlišovat mezi našimi úkoly a určovat priority, zaměřovat se na to, co je důležité, a nikoli jen naléhavé, dávat na první místo to nejdůležitější a navozovat rovnováhu mezi našimi osobními a pracovními povinnostmi a zájmy, abychom tak od života dostávali, to, co si přejeme. Překlad z angličtiny Aleš Lisa.