4.2.09

Umění programování - I. Základní algoritmy

Klasické dílo Donalda E. Knutha v češtině  vydal Computer Press Kniha byla aktualizována a přizpůsobena současným programátorským trendů,.Jde již více než 40 let o jednu z nejvýznamnějších učebnic programování a informatiky vůbec. Jedná se o Výukovou publikaci i referenční příručku. Je plná nejdůležitějších programátorských rad, zásad a principů probraných do nejhlubších matematických detailů obsahuje stovky cvičebních úkolů a otázek včetně odpovědí a řešení většiny cvičení. Tento svazek je průnikem celé série, neboť obsahuje základní výkladový materiál používaný i v dalších svazcích.

Anotace knihy na portálu CPressu uvádí důvody unikátnosti série knih The Art of Computer Programming:

- Začala vznikat na začátku 60. let a přes obrovský rozmach v oblasti IT jsou její tvrzení platná dodnes.

- Dokáže ji vstřebat každý čtenář se znalostmi středoškolské algebry.

Všechna matematická tvrzení jsou náležitě dokázána.

- Může sloužit k samostudiu obecných programátorských pravidel a datových struktur, praktického programování ve strojovém jazyce, ale i ke studiu diskrétní matematiky.

- Autor demonstruje algoritmy na strojově orientovaném jazyce, aby tak mohl pracovat s elementárními počítačovými instrukcemi.

- Aby autor dosáhl úplné obecnosti, vytvořil pro účely výkladu univerzální počítač.

- Dobrovolníci vytvořili simulátory Knuthova počítače, takže je možné vše si i prakticky vyzkoušet.

- Programování je tu pojato i z estetické stránky; propojuje se tak exaktní a umělecká činnost.