26.3.09

Zahraniční obchod - teorie a praxe

Na adrese http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
najdete odkaz na novou recenzi knihy GRADY
"Zahraniční obchod - teorie a praxe".
Kniha podává přehled o problematice vnějších ekonomických vztahů a o zahraničněobchodní politice ČR. Věnuje se nejen teoretickým, ale v plné míře i praktickým tématům: jak úspěšně zvládnout předkontraktační přípravu, jak řešit závazkové vztahy v mezinárodním obchodním a hospodářském styku, informuje o vybraných typech smluv a podrobně seznamuje čtenáře s obsahem kupní smlouvy. Kniha se věnuje také logistice, způsobům podpory obchodu a formám zpracování trhu. Text doplňují příklady z praxe, odkazy na důležité webové stránky a další zdroje informací a vzory nejdůležitějších dokumentů používaných v mezinárodním obchodě.

23.3.09

Původní recenze knihy "Špičková prezentace" - CPress

Computer Press vydal knihu, která získala první místo v žebříčku řady předních knihkupectví a odborných časopisů. Název
“Špičková prezentace – Jak zaujmout a přesvědčit posluchače“ , považuji po prostudování knihy za  zcela oprávněný.
Rozhodl jsem se spojit recenzi se záznamem hlavních myšlenek a sepsal jsem recenzi-konspekt knihy.

Zúčastnili jste se v poslední době nějakých prezentací? Kolik z nich byste mohli označit za vynikající, mimořádné, skvělé, úžasné nebo pozoruhodné? A o kolika z nich byste mohli říct, že byly průměrné, běžné, obyčejné, nezajímavé nebo všední? Pokud jde o styl prezentování, psychické rozpoložení a odbornost, nenajdeme dva lidi, kteří by na tom byli stejně. Každý člověk a každá prezentace jsou unikátní. Kniha Špičková prezentace neslouží k tomu, aby nás donutila používat předem navolený styl. Jejím cílem je doplnit a posílit náš současný styl a pomoci dosáhnout záplavy výhod plynoucích z rozvíjení výjimečných prezentačních dovedností.


Dosažené výhody získané aktivním studiem knihy mohou ovlivnit každou stránku našeho života. Úroveň naší schopnosti prezentovat může ovlivnit náš příjem i profesní postup. Může se odrazit v osobních vztazích a schopnosti vést a přesvědčit druhé. Může ovlivnit výběr povolání i dosaženou reputaci.


Svoji recenzi/konspekt, kterou jsem vystavil na webu, uzavírám citací slov autora uvedených v závěru knihy:
“Aby vaše prezentace byly výjimečné, musíte neustále překonávat očekávání publika. Berte tuto knihu do ruky co nejčastěji, zvláště před důležitými prezentacemi, stejně jako vás školitel provází obtížnými situacemi. „


Odkaz na recenzi najdete v rozcestníku mých recenzí na adrese:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/

 

 

 

 

 

21.3.09

VĚDOMÍ NALÉHAVOSTI

Na portále byla publikována podrobná recenze ( komentovaný konspekt ) knihy J.P.Kottera „Vědomí naléhavosti“, vydané v roce 2009 v Management Pressu. Na recenzi se dostanete z rozcestníku původních recenzí na adrese:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/

 

14.3.09

Sítě LAN - hardware, instalace a zapojení

Všichni jsme na síti. Někdo se o to, jak to na síti chodí, zajímá ze zvědavosti, někdo proto, že to musí znát k výkonu svého povolání. Proto vás chci upozornit, že v tomto roce vyšla v českém překladu kniha, jejímž autorem je James Trulove. Knihu vydala GRADA pod názvem: "Sítě LAN - hardware, instalace a zapojení". Jedná se překlad třetího vydání bestselleru.
Obsahuje nejnovější detailní popis standardů, bezchybné instalace a provozu strukturované kabeláže, optických kabelů, gigabitového a 10-gigabitového
ethernetu, směrovačů, přepínačů a konektorů či bezdrátových sítí LAN. Stranou nezůstávají ani tak žhavá témata dneška v oblastech konektivity, topologií a technik, jakými jsou například síťové karty podporující gigabitový ethernet,
Power-over-Ethernet (PoE) nebo Voice-over-IP (VoIP).
V knize naleznete ucelené veškeré dostupné a aktuální informace v přehledném uspořádání knihy, jež na českém trhu nemá konkurenci. Někdo knihu prolistuje, někdo ji prostuduje. Dobré pro všechny je vědět, že takovýto aktuální zdroj poznatků na českém knižním trhu existuje.

5.3.09

Projektový management pro praxi

Podtitul: Co nejlepší projektoví manažeři vědí, říkají a dělají. Autory jsou Stephen Barker a Rob Cole. V edici Manažér vydala GRADA.
Knížka se od ostatních publikací o projektovém managementu odlišuje svou praktičností, srozumitelností a jednoznačnou orientací na každodenní praxi projektového manažera. Nabízí praktické zkušenosti a osvědčené rady a tipy, jak úspěšně řídit projekty, jak je plánovat, řídit rizika a kvalitu, budovat a řídit projektové týmy, vést efektivní schůzky o projektu, vyjednávat a dovést projekt k stanoveným výsledkům. Jednotlivé kroky a nástroje přibližuje jednoduše, srozumitelně a prakticky. Odkrývá, co nejlepší projektoví manažeři vědí, co říkají a dělají.
Čtenář se dozví:
- co z něj udělá skvělého projektového manažera;
- jak projekt správně naplánovat a řídit;
- jak identifikovat klíčová rizika projektu a řešit vzniklé problémy;
- jak vytvořit efektivní tým, správně komunikovat a vést porady;
- jak naplnit účel projektu a dosáhnout požadovaného výsledku.
Z obsahu:
1 Cesta ke skvělému projektovému managementu
2 Umění plánování projektu
3 Řízení rizik a problémů projektu
4 Dodejte zákazníkům kvalitu
5 Řízení zdrojů
6 Vedení týmů k efektivitě
7 Produktivní komunikace
8 Vedení týmové diskuse
9 Poučte se!
10 Cesta ke skvělému projektovému managementu
Stephen Barker působí jako konzultant v oblasti projektového managementu. Rob Cole je Konzultantem projektového managementu s více než dvacetiletou praxí.
Více dozvíte na TÉTO adrese.