30.4.09

Nikon D40/D40x - Tipy, návody a inspirace pro digitální zrcadlovku

Chci vás upozornit na knihu „Nikon D40/D40x - Tipy, návody a inspirace pro digitální zrcadlovku“ od Davida D. Busche.

Fotografovat se současným fotoaprátem dnes již dokáže téměř každý. Řada z nás vlastní techniku, která toho však umí mnoíhem víc než si myslíme. Zejména majitelé zrcadlovek mají v ruce jedinečný a spolehlivý nástroj pro vyjádření svých fotografických vizí.  Ke každému aparátu dostanete manuál. Mnohý z nás je po přečtení manuálu spíš zmatený. Proto má význam vyhledat srozumitelnou příručku. Teprve po jejím přečtení se z naší zmatenosti může stát porozumění.

Kniha D.D. Busche nás naučí využívat všech schopností a možností zrcadlovek tak, aby výsledné fotografie odpovídaly vždy našim očekáváním. Kniha není pouhým manuálem, ale spíše podrobným průvodcem, který nás upozorní na specifika fotografování s digitální zrcadlovkou.

Podstatná část textu se týká konkrétního modelu zrcadlovky.  V situaci, kdy na českém knižním trhu jen ztěží najdeme komplexní pojednání orientované na zrcadlovky, je kniha cennou náhradou. Připraví nás na reálné fotografické situace a podrobně s námi probere to nejlepší nastavení fotoaparátu v každé z nich.  Autor nám pomůže zvolit ten nejlepší objektiv, poskytne řešení pro nejčastější fotografické problémy a nabídne praktické rady i inspiraci.

V knize najde čtenář  tipy pro fotografování:

          Lidí, krajiny a architektury

          S bleskem i bez blesku

          Západu či východu slunce

          Ohňostrojů, infračervených i černobílých snímků

          Zvířat, vodní hladiny či makrofotografií

          Dokonalých fotografií za každého světla, počasí i v noci.

 

Autor knihy, David D. Busch, je profesionálním fotografem a fotožurnalistou. V zahraničí je dobře znám jako oblíbený autor, který se v poslední době zaměřuje hlavně na téma fotografování s digitálními zrcadlovkami.

Podrobný obsah knihy najdete, společně s kopií úvodu, na portálu vydavatele www.cpress.cz.

Autor o této své knize píše: „Jedná se o jednu z nejzabavnějšich, na ktere jsem kdy pracoval.“

Pokud byste si chtěli prostudovat tipy pro pořizovani fotek za různych fotografickych situaci,

pak se podivejte do Kapitoly 7, kde najdete pokyny pro fotografovani zviřat, různych akci,

ohňostrojů, krajin, zapadů slunce a pro makrofotografii. Tato kapitola rovněž hovoři o doporučenych objektivech, nastavenich, pomocnem vybaveni a technikach foceni, diky kterym ziskate přesně ten druh snimků, ktery od sveho fotoaparatu D40/D40X očekavate.

Protože se spiše jedna o přiručku než o softwarovy manual, nenajdeme zde navody tykajici se

použiti Photoshopu nebo podobnych programů.

Jde o jedinečnou příručku, ve které je rozebrána celá řada témat, a proto věřím, že si ji s sebou budete brát spolu se svým fotoaparátem do terénu.

29.4.09

"5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout".

Computer Press vydal pozoruhodnou knihu Oldřicha Šuleře pod názvem:
"5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout". 
Publikace představuje pozoruhodný pohled na práci manažera. Věnuje se pěti oblastem – rolím, jež by měl/a/ řídící pracovník bezpečně ovládat. Kniha začíná rozborem osobnosti manažéra a jeho kompetencí. Podrobně se zabývá organizací práce manažéra. Následuje rozbor pěti rolí. V případě interpersonální role se dozvíme, jaký styl vedení by měl manažer v různých situacích zvolit, aby řídil svůj tým efektivně. Náplní informační role je předávání informací. Poznáme techniky, které pomohou přenášet potřebné informace, ale i definovat a analyzovat skutečnou situaci a díky tomu zaměříme úsilí své i druhých potřebným směrem. Chce-li manažer zvládnout roli rozhodovací, musí disponovat nástroji a technikami určenými k řešení problémů. S knihou si osvojíme analytické a kreativní techniky potřebné k nalezení optimálního rozhodnutí. Obsahem organizační role je zvládnutí plánování i kontrolování a jejich přenášení na nižší úrovně řízení. Mimo jiné se naučíme řídit změny a volit přiměřenou strategii a taktiky. Motivační role zahrnuje prostředky určené k motivování. Prohloubíme si dovednosti, jak systematicky hodnotit výkon pracovníků, jak efektivně delegovat nebo koučovat. Titul poskytuje ucelený pohled na osobnost manažera, jeho kompetence, organizaci práce a nabízí nástroje a techniky, které manažer může uplatňovat ve své každodenní praxi. Na konci jednotlivých kapitol si můžeme sami pomocí sebepoznávacích testů ověřit či vyzkoušet, na jaké úrovni jsou právě naše znalosti a dovednosti.
Více dozvíte na portále www.cpress.cz.

22.4.09

Biometrie a identita člověka

Biometrie a identita člověka ve forenzních a komerčních aplikacích
Rozsáhlý autorský kolektiv vedli Roman Rak, Václav Matyáš, Zdeněk Říha.
Kniha je dílem mezinárodního kolektivu autorů je smíšený, v kterém jsou zastoupeni vysokoškolští pedagogové Policejní akademie ČR, Masarykovy univerzity i dalších vysokých škol ČR, Británie, Německa a Švýcarska, ale i soudních znalců a expertů Kriminalistického ústavu. Sestava autorů je důkazem jedinečnosti a neopakovatelnosti této knihy, která v devatenácti kapitolách detailně rozebrá jednotlivé biometrické metody a aplikace (bertilonáž, otisky prstů a dlaní, geometrie tvaru ruky, krevního řečiště dlaně i hřbetu ruky, DNA, rozpoznávání osoby dle její tváře, tvaru ucha, hlasu, oční duhovky i sítnice, podpisu i psaní na počítačové klávesnici). Rozbory jsou prováděny ze dvou základních pohledů: ze zorného úhlu forenzních věd, tj. využití biometrických principů a aplikací pro potřeby orgánů činných v trestním řízení (policisté, kriminalisté, vyšetřovatelé, soudní znalci, obhájci a soudci) a z pohledu komerčně využitelných aplik ací pro privátní ochranu osob a majetku. Pozornost a tedy i rozsah kapitol odpovídá podílu zastoupení biometrických metod na světovém trhu v posledních letech ( kniha vyšla v roce 2008).
Kniha má přísnou a velmi logickou struturu. Obsah, vajádřený názvy kapitol mluví sám za sebe. Pro větší názornost jsem přehled doplnil o detail první a poslední kapitoly. Podrobnější pohled do ostatních kapitol najdete na níže uvedené adrese.
Názvy kapitol
1. Identifikace a její místo ve společnosti
1.1 Stručná historie lidské mobility, komunikace a rozvoje identifikačních potřeb
1.2 Identifikační potřeby v globalizovaném světě 2. Obecná identita, identita a identifikace osoby
2.1 Identita
2.2 Identita osoby
2.3 Identifikace a identifikace osoby
2.4 Literatura a další zdroje
3. Základní pohled na identifikaci osoby
4. Biometrická identifikace a verifikace
5. Měření výkonnosti biometrických metod a zařízení
6. Identifikace osoby pomocí antropometrické metody Alphonse Bertillona
7. Otisky prstů, daktyloskopie – forenzní teorie a praxe
8. Otisky prstů, daktyloskopie, jejich podpora a využití v prostředí informačních technologií
9. Geometrie ruky
10. Krevní řečiště hřbetu ruky
11. Tvář
12. Tvar ucha a jeho otisky
13. Ruční písmo a podpis
14. Hlas a řeč
15. Oční duhovka
16. Oční sítnice
17. Dynamika stisku počítačových kláves
18. DNA
19. Chůze
20. Závěr – biometriky a jejich využití v počítačové bezpečnosti
20.1 Nasazení biometrických systémů
20.2 Bezpečný hardware
20.3 Bezpečnost biometrických systémů
20.4 Testování živosti
20.5 Návrh klasifikace biometrických systémů
20.6 Biometrické standardy
Více se dozvíte na TÉTO adrese.