29.4.09

"5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout".

Computer Press vydal pozoruhodnou knihu Oldřicha Šuleře pod názvem:
"5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout". 
Publikace představuje pozoruhodný pohled na práci manažera. Věnuje se pěti oblastem – rolím, jež by měl/a/ řídící pracovník bezpečně ovládat. Kniha začíná rozborem osobnosti manažéra a jeho kompetencí. Podrobně se zabývá organizací práce manažéra. Následuje rozbor pěti rolí. V případě interpersonální role se dozvíme, jaký styl vedení by měl manažer v různých situacích zvolit, aby řídil svůj tým efektivně. Náplní informační role je předávání informací. Poznáme techniky, které pomohou přenášet potřebné informace, ale i definovat a analyzovat skutečnou situaci a díky tomu zaměříme úsilí své i druhých potřebným směrem. Chce-li manažer zvládnout roli rozhodovací, musí disponovat nástroji a technikami určenými k řešení problémů. S knihou si osvojíme analytické a kreativní techniky potřebné k nalezení optimálního rozhodnutí. Obsahem organizační role je zvládnutí plánování i kontrolování a jejich přenášení na nižší úrovně řízení. Mimo jiné se naučíme řídit změny a volit přiměřenou strategii a taktiky. Motivační role zahrnuje prostředky určené k motivování. Prohloubíme si dovednosti, jak systematicky hodnotit výkon pracovníků, jak efektivně delegovat nebo koučovat. Titul poskytuje ucelený pohled na osobnost manažera, jeho kompetence, organizaci práce a nabízí nástroje a techniky, které manažer může uplatňovat ve své každodenní praxi. Na konci jednotlivých kapitol si můžeme sami pomocí sebepoznávacích testů ověřit či vyzkoušet, na jaké úrovni jsou právě naše znalosti a dovednosti.
Více dozvíte na portále www.cpress.cz.