22.4.09

Biometrie a identita člověka

Biometrie a identita člověka ve forenzních a komerčních aplikacích
Rozsáhlý autorský kolektiv vedli Roman Rak, Václav Matyáš, Zdeněk Říha.
Kniha je dílem mezinárodního kolektivu autorů je smíšený, v kterém jsou zastoupeni vysokoškolští pedagogové Policejní akademie ČR, Masarykovy univerzity i dalších vysokých škol ČR, Británie, Německa a Švýcarska, ale i soudních znalců a expertů Kriminalistického ústavu. Sestava autorů je důkazem jedinečnosti a neopakovatelnosti této knihy, která v devatenácti kapitolách detailně rozebrá jednotlivé biometrické metody a aplikace (bertilonáž, otisky prstů a dlaní, geometrie tvaru ruky, krevního řečiště dlaně i hřbetu ruky, DNA, rozpoznávání osoby dle její tváře, tvaru ucha, hlasu, oční duhovky i sítnice, podpisu i psaní na počítačové klávesnici). Rozbory jsou prováděny ze dvou základních pohledů: ze zorného úhlu forenzních věd, tj. využití biometrických principů a aplikací pro potřeby orgánů činných v trestním řízení (policisté, kriminalisté, vyšetřovatelé, soudní znalci, obhájci a soudci) a z pohledu komerčně využitelných aplik ací pro privátní ochranu osob a majetku. Pozornost a tedy i rozsah kapitol odpovídá podílu zastoupení biometrických metod na světovém trhu v posledních letech ( kniha vyšla v roce 2008).
Kniha má přísnou a velmi logickou struturu. Obsah, vajádřený názvy kapitol mluví sám za sebe. Pro větší názornost jsem přehled doplnil o detail první a poslední kapitoly. Podrobnější pohled do ostatních kapitol najdete na níže uvedené adrese.
Názvy kapitol
1. Identifikace a její místo ve společnosti
1.1 Stručná historie lidské mobility, komunikace a rozvoje identifikačních potřeb
1.2 Identifikační potřeby v globalizovaném světě 2. Obecná identita, identita a identifikace osoby
2.1 Identita
2.2 Identita osoby
2.3 Identifikace a identifikace osoby
2.4 Literatura a další zdroje
3. Základní pohled na identifikaci osoby
4. Biometrická identifikace a verifikace
5. Měření výkonnosti biometrických metod a zařízení
6. Identifikace osoby pomocí antropometrické metody Alphonse Bertillona
7. Otisky prstů, daktyloskopie – forenzní teorie a praxe
8. Otisky prstů, daktyloskopie, jejich podpora a využití v prostředí informačních technologií
9. Geometrie ruky
10. Krevní řečiště hřbetu ruky
11. Tvář
12. Tvar ucha a jeho otisky
13. Ruční písmo a podpis
14. Hlas a řeč
15. Oční duhovka
16. Oční sítnice
17. Dynamika stisku počítačových kláves
18. DNA
19. Chůze
20. Závěr – biometriky a jejich využití v počítačové bezpečnosti
20.1 Nasazení biometrických systémů
20.2 Bezpečný hardware
20.3 Bezpečnost biometrických systémů
20.4 Testování živosti
20.5 Návrh klasifikace biometrických systémů
20.6 Biometrické standardy
Více se dozvíte na TÉTO adrese.