25.6.09

Úspěšný projektový manažér

Podtitulem:Jak se stát mistrem projektového managementu
Autor: Richard Newton
Vydala: GRADA

Knižka Richarda Newtona, kterou vydala GRADA, představuje praktickou a čtivou příručku. Stala se bestsellerem v západní Evropě. Zabývá se tím, jak úspěšně zvládnout řízení projektů v reálné praxi. Dozvíte se, co znamená úspěšná realizace projektu, jak porozumět, kdo jsou vaši zákazníci v projektu, co chtějí a jak s nimi nejlépe komunikovat, jak zjistit, co skutečně je vaším projektem, jak projekt nastartovat, jaké jsou ideální a nevhodné styly komunikace a práce, jak projekt řídit a jak dostat z projektového týmu to nejlepší. V knize je uveden i přehled nejdůležitějších nástrojů a technik PM. Najdete v ní i doporučení, kdy a jak projekt bez milosti "zavřít". Prostudováním této knihy se dozvíte jak se stát trvale úspěšným projektovým manažerem, schopným opakovaně realizovat projekty včas a v rámci rozpočtu.

Obsah – názvy kapitol:
Kapitola 1 - Základní termíny
Kapitola 2 - Naslouchání a mluvení
Kapitola 3 - Co opravdu je vaším projektem?
Kapitola 4 - Charakterové vlastnosti projektového manažera
Kapitola 5 - Jak odstartovat váš projekt
Kapitola 6 - Osobní styly
Kapitola 7 - Řízení vašeho projektu
Kapitola 8 - Tým
Kapitola 9 - Limity znalostí
Kapitola 10 - Techniky projektového managementu
Kapitola 11 - Vědět, kdy říct "ne"

Výběr dílčích témat:

- Stručně o názvosloví pracovních funkcí
- Sledy činností, projekty, programy a portfolia
- Komu jsou projekty určeny?
- Co je úspěch?
- Naslouchání - hledání porozumění požadavkům zákazníka
- Jak je důležité porozumět zadání projektu
- Charakterové vlastnosti projektového manažera
- Úsudky v projektovém managementu
- Dotek kreativity
- Jak odstartovat váš projekt
- Úvahy o rizicích a rozpočtových rezervách
- Projekt v reálném světě - praktické problémy a jejich překonávání
- Styly, které je třeba povzbuzovat
- Jak zjistíte, že máte uplatnit řídící zásah?
- Změny a jejich řízení
- Jak dostat z týmu to nejlepší
- Obecné zaměření versus specializace
- Odborné znalosti a obsah práce projektového manažera
- Rejstřík nástrojů projektového manažera
- Vědět, kdy říct ne
- Kdy vlastně potřebujete projektového manažera?
- Konstruktivní "zabití" projektu
O autorovi
Richard Newton se v průběhu 20-ti let věnoval celé řadě činností. Patří k nim rozvoj informačních technologií a vývoj programového vybavení, programy pro řízení podnikatelských změn, projekty v oblasti telekomunikací nebo zavedení nových výrobků. Richard Newton je držitelem inženýrských titulů v oblasti strojírenství a ekonomie, intenzivně pracoval rovněž jako konzultant v oblasti řízení.