26.8.09

Digitální video - J. Pecinovský - GRADA

Kniha Josefa Pecinovského je především o tom, jak v amatérských podmínkách natočit, zpracovat a předvádět kvalitní domácí video. Najdete zde jednoduché rady, jak si počínat při práci s kamerou, jak natáčet, čeho se vyvarovat, a dále jak zpracovat natočené video tak, aby jej mohl shlédnout nejen rodinný příslušník, ale i další (blízká) veřejnost.

Možná si řeknete: proč další kniha na toto téma? Máte pravdu: jde o téma, které je poměrně často zpracovávané a nabízené. Přesto si myslím, že nová kniha Josefa Pecinovského má své opodstatnění. Digitální video je téma, které se velmi rychle vyvíjí. Mění se technologie, mění se dostupnost této technologie, způsoby její aplikace a mění se i potřeby lidí. V důsledku uvedeného je zcela opodstatněná i změna nejen v obsahu samém, ale i ve způsobu podání tohoto obsahu. A tady se uplatní další kriterium, kterým je dispozice autora knihy pokrýt vyvíjející se nároky na zpracování a podání tématu. Josef Pecinovský patří do skupiny nejzkušenějších autorů a jeho nová kniha je toho dalším dokladem.

Obsah – názvy kapitol:
Trochu teorie
Co umí videokamera
Co natáčet a jak natáčet
Zpracování videa v počítači
Střih videa
Vytváříme DVD

Recenzi najdete na adrese: http://www.akamonitor.cz/josefpecino.htm

18.8.09

ISSN portálu AKA MONITOR 1804-042X


Rozhodnutím Českého národního střediska ISSN bylo portálu AKA MONITOR přiděleno ISSN jako "on-line pokračujícímu zdroji". Ve schvalovacím řízení sehrála významnou roli skutečnost, že AKA MONITOR existuje na webu již 14 let, pokrývá poměrně rozsáhlou oblast poznání a obsahuje vysoký podíl aktuálních informací. Uvedené rozhodnutí zvyšuje atraktivnost portálu pro publikování na internetu s využitím jeho stránek a odborných weblogů.

13.8.09

Pět příčin selhávání týmů - Jak je rozpoznat a odstranit

Pozoruhodnou knihu Patricka M. Lencioni vydal ComputerPress

Přes veškerou pozornost, které se týmové práci po léta dostávalo od různých učenců, učitelů, koučů, manažerů i médií, je ve většině firem stále velmi vzácným jevem. Faktem je, že podstata selhávání týmů je v tom, že jsou sestaveny z nedokonalých lidských bytostí.
„Kdyby se ti podařilo, aby všichni lidi ve firmě táhli za jeden provaz, a to stejným směrem, mohl bys kdykoliv ovládnout jakékoliv průmyslové odvětví,jakýkoliv trh proti jakékoliv konkurenci.“
Tento citát vyjadřuje hlavní myšlenku celé knihy P. M. Lencioniho.
Kniha má poněkud nezvyklou strukturu, která je podřízena přístupu, který zvolil autor pro přiblížení svého pojetí problematiky řízní týmu. Především vás nesporně upoutá příběh ze světa týmového prostředí.
Více se o knize dozvíte z recenze uvedené na adrese:
http://www.akamonitor.cz/patrick.htm

12.8.09

Fotografie a nizká hladina osvětlení

Michael Freeman - Fotografie a nízká hladina osvětlení - Zoner Press

Jde o další knihu známého anglického fotografa a autora celé řady populárních knih o fotografii, Michaela Freemana. Podle slov autora je kniha vhodná především pro pokročilejší a zdatnější fotografy, vlastnící digitální zrcadlovku. Podle vlastní zkušenosti mohu však prohlásit, že mnohý čtenář, i ten, který nepatří k profesionálním fotografům a není tudíž ani vybaven špičkovou technikou, si po přečtení prvních 30-ti, 40-ti stránek uvědomí, že mu rady a postupy prezentované autorem v této pozoruhodné knize, otevírají i pro amatérské fotografování nový svět, který považoval až dosud za přiliš riskantní nebo přímo nedostupný.

Digitální fotografie, a její stávající vývoj, zahajuje novou epochu fotografování při nízké hladině osvětlení, rozšířením expozičních časů a také situací, které mohou být přiměřeně zachyceny. Umožňují používat fotoaparát za takových podmínek, které by byly nemyslitelné bez použití nejrůznějších pomocných technik, jakými jsou například záblesková zařízení apod.
Michael Freeman se ve své knize věnuje metodám a postupům, jak zacházet se světlem, podstatně slabším, než je normální denní světlo, počínaje jeho zachycením senzorem, zpracováním ve fotoaparátu a konče možnostmi úprav v počítači.

Sklonek dne, aktivity v interiéru, celá škála nočních činností, jsou bohatým a rozsáhlým zdrojem fotografických příležitostí, v dnešní době dostupnějších než kdykoliv dříve. Je to právě digitální fotografie a její neustálý rozvoj, který nám je zpřístupňuje.
Kniha obsahuje bohatou sadu praktických rad a tipů, počínaje radami k použití vysoké citlivosti ISO, možností formátu RAW, přes informace o nových technologiích, jako je například HDRI, až po nápravu různých nedokonalostí a vad, které se při fotografování za slabého osvětlení více projeví. Orientuje se na odstranění různých forem šumů nebo neostrostí.
Ale pozor: „pokud bude každý snímek technicky perfektní, znamená to, že neútočíme na omezující limity tak důrazně, jak bychom mohli.“
Nízká hladina osvětlení nepředstavuje pro fotografa pouze omezení, ale i výzvu. Odhadem řeknu, že minimálně třetina rad Michela Freemana orientuje čtenáře-fotografa právě na to, jak na tuto výzvu reagovat a posunout výsledky dosahované digitální fotografií na nový vyšší stupeň.
Kniha je především pečlivě připraveným pracovním průvodcem, obsahujícím podrobný rozbor nejrůznějších situací, podmínek a nástrojů spojených s využitím fotografie při nízké hladině osvětlení. Ale nemylme se, spousta praktických rad má svůj základ v promyšleném využití teorie, která je v je v knize skryta pod rouškou užitečných a na míru situací šitých metod a postupů.
Na své si přijde i ten, kdo v knihách ZonerPressu z edice fotografie, hledá především pěkné a nápadité fotografie zkušeného autora.
Více se dozvíte na adrese:
http://www.akamonitor.cz/mfreeman.htm10.8.09

Guerilový marketing

Knihu "Guerillolvý marketing", s podtitulkem "Jak s malým rozpočtem dosáhnout celkého úspěcu", napsal Thomas Patalas. Knihu vydala GRADA.
Zodpovídáte-li za marketing a chcete s malým rozpočtem dosáhnout velkého úspěchu a hledáte-li alternativy ke klasické reklamě, může vám obsah knihy poradit jak získat zájem své cílové skupiny prostřednictvím kampaní, které vzbudí pozornost! V současné době, kdy jsou lidé fádností tuctových reklam často otráveni, otevírá guerillový marketing šance firmám všech velikostí. S knihou Thomase Patalaser máte možnost zvolit nové a originální cesty, kterými získáte pozornost zákazníků a zároveň ušetříte svůj rozpočet. Kniha na mnoha příkladech z praxe vysvětluje všechny možnosti guerillového marketingu, od komunikační politiky přes analýzu cílové skupiny, rozvoj strategií guerillového marketingu, zapojení a trvalého získání zákazníků, využití internetu až po práci s médii. Ve světě je guerillový marketing tématem číslo jedna, u nás se začíná teprve pomalu prosazovat. Aplikací doporučeného přístupu můžete využít situace a získat tak konkurenční náskok! V knize se dozvíte:
- jak guerillový marketing rozvinout a realizovat
- jak plánovat guerillovou strategii
- jak najít ten správný a originální nápad
- co musíte vědět o svých zákaznících a jaké výhody jim nabídnout
- jak do své guerillové kampaně zapojit média a internet.
Více se dozvíte na adrese:
http://www.grada.cz/katalog/kniha/guerillovy-marketing_5176/

Jak být motivujícím manažerem

Kniha GRADY je cennou příručkou pro všechny manažery a vedoucí týmů, kteří chtějí, aby jejich tým byl vysoce motivovaný a výrazně přispíval k výsledkům celé firmy. Autor - Alan Fairweather - radí jak vybrat správné lidi a jasně jim sdělit, co od nich očekáváte. Ukazuje jak lidem poskytovat zpětnou vazbu, jak jim věřit, naslouchat a poskytnout jim to, co potřebují. Poradí jak jednat s problémovými členy týmu. Pomůže omezit odchody pracovníků, jejich absence a promrhaný čas.
Dozvíte se:
- jak vybudovat skutečně motivovaný tým
- jak vytvořit atmosféru důvěry a důvěřovat i sám sobě
- jak efektivně rozdělovat práci
- jak poznat a vybrat ty správné lidi
- jak flexibilně řešit problémy v týmu
- jak dát podřízeným vše, co potřebují
- jak jednat s lidmi, aby byli produktivnější
- jak ukázat členům týmu, že vám právě na nich záleží
Více dozvíte na adrese:
http://www.grada.cz/katalog/kniha/jak-byt-motivujicim-manazerem_5845/

9.8.09

Silverlight - datové služby

Autorem knihy je John Papa. Vydal: ZonerPress www.zonerpress.cz

Recenzi bych chtěl uvést citátem z úvodu knihy:
„V Silverlightu lze vytvářet nejenom stylová rozhraní, ale také interaktivní aplikace pro různé prohlížeče. Ale co samotné aplikace v Silverlightu? Ne jen vložit video nebo pěkně vypadající sadu tlačítek, ale chodící, hovořící, plně funkční obchodní aplikaci. Samozřejmě že chcete míttaké velmi elegantní rozhraní. Dobrá zpráva je, že díky Silverlightu 2 můžete mít všechno najednou.“

Silverlight je považován za skvělý nástroj určený pro návrhy propracovaných rozhraní, jež fungují v různých prohlížečích. Silverlight je díky rozsáhlé podpoře programování možným řešením pro obchodní aplikace. V rámci této knihy se čtenář seznámí s vytvářením vizuálně a funkčně vyzrálých aplikací prostřednictvím Silverlightu.

Každá platforma, jež chce přežít v jakékoli organizaci, musí být schopna zajišťovat základní činnosti na základě informací poskytovaných koncovými uživateli. Pro každou aplikaci jsou proto nejdůležitější data. Svět technologií je obklopen daty, jež přicházejí a odcházejí z aplikací, ať již ve formě informačních kanálů, uživatelských vstupů, automatických služeb atd. – data vládnou.
Na Silverlightu jako platformě pro nás může být důležité cokoli, ale data budou vládnout ve všech našich aplikacích. Pro úspěšnou implementaci aplikací je proto nezbytné pochopit různé způsoby přijímání a poskytování dat v rámci Silverlightu.

Podrobný popis přístupu k datům prostřednictvím Silverlightu je nepostradatelným průvodcem pro každého, kdo pracuje s daty. Autor podrobně vysvětluje, proč bychom měli postupovat určitými způsoby. Díky tomu lépe pochopíme, co se děje v zákulisí při přistupování Silverlightu k datům.

Bez ohledu na to, jak budeme tuto knihu využívat – ať již jako průvodce nebo jako příručku – stane se pro vás neocenitelným pomocníkem při získávání zkušeností, ale i později při naší práci. Po přečtení této knihy se z mnohého z nás stane lepší vývojář v oblasti aplikací Silverlightu. Kniha by měla najít své místo v knihovně každého vývojáře aplikací Silverlightu.
Recenze knihy je vystavena na adrese: http://www.akamonitor.cz/johnpapa.htm