13.8.09

Pět příčin selhávání týmů - Jak je rozpoznat a odstranit

Pozoruhodnou knihu Patricka M. Lencioni vydal ComputerPress

Přes veškerou pozornost, které se týmové práci po léta dostávalo od různých učenců, učitelů, koučů, manažerů i médií, je ve většině firem stále velmi vzácným jevem. Faktem je, že podstata selhávání týmů je v tom, že jsou sestaveny z nedokonalých lidských bytostí.
„Kdyby se ti podařilo, aby všichni lidi ve firmě táhli za jeden provaz, a to stejným směrem, mohl bys kdykoliv ovládnout jakékoliv průmyslové odvětví,jakýkoliv trh proti jakékoliv konkurenci.“
Tento citát vyjadřuje hlavní myšlenku celé knihy P. M. Lencioniho.
Kniha má poněkud nezvyklou strukturu, která je podřízena přístupu, který zvolil autor pro přiblížení svého pojetí problematiky řízní týmu. Především vás nesporně upoutá příběh ze světa týmového prostředí.
Více se o knize dozvíte z recenze uvedené na adrese:
http://www.akamonitor.cz/patrick.htm