9.8.09

Silverlight - datové služby

Autorem knihy je John Papa. Vydal: ZonerPress www.zonerpress.cz

Recenzi bych chtěl uvést citátem z úvodu knihy:
„V Silverlightu lze vytvářet nejenom stylová rozhraní, ale také interaktivní aplikace pro různé prohlížeče. Ale co samotné aplikace v Silverlightu? Ne jen vložit video nebo pěkně vypadající sadu tlačítek, ale chodící, hovořící, plně funkční obchodní aplikaci. Samozřejmě že chcete míttaké velmi elegantní rozhraní. Dobrá zpráva je, že díky Silverlightu 2 můžete mít všechno najednou.“

Silverlight je považován za skvělý nástroj určený pro návrhy propracovaných rozhraní, jež fungují v různých prohlížečích. Silverlight je díky rozsáhlé podpoře programování možným řešením pro obchodní aplikace. V rámci této knihy se čtenář seznámí s vytvářením vizuálně a funkčně vyzrálých aplikací prostřednictvím Silverlightu.

Každá platforma, jež chce přežít v jakékoli organizaci, musí být schopna zajišťovat základní činnosti na základě informací poskytovaných koncovými uživateli. Pro každou aplikaci jsou proto nejdůležitější data. Svět technologií je obklopen daty, jež přicházejí a odcházejí z aplikací, ať již ve formě informačních kanálů, uživatelských vstupů, automatických služeb atd. – data vládnou.
Na Silverlightu jako platformě pro nás může být důležité cokoli, ale data budou vládnout ve všech našich aplikacích. Pro úspěšnou implementaci aplikací je proto nezbytné pochopit různé způsoby přijímání a poskytování dat v rámci Silverlightu.

Podrobný popis přístupu k datům prostřednictvím Silverlightu je nepostradatelným průvodcem pro každého, kdo pracuje s daty. Autor podrobně vysvětluje, proč bychom měli postupovat určitými způsoby. Díky tomu lépe pochopíme, co se děje v zákulisí při přistupování Silverlightu k datům.

Bez ohledu na to, jak budeme tuto knihu využívat – ať již jako průvodce nebo jako příručku – stane se pro vás neocenitelným pomocníkem při získávání zkušeností, ale i později při naší práci. Po přečtení této knihy se z mnohého z nás stane lepší vývojář v oblasti aplikací Silverlightu. Kniha by měla najít své místo v knihovně každého vývojáře aplikací Silverlightu.
Recenze knihy je vystavena na adrese: http://www.akamonitor.cz/johnpapa.htm