31.12.09

PF 2010

Dobrý den přátelé!
Všem návštěvníkům portálu AKA MONITOR děkuji za projevenou
přízen v roce 2009 a za četné odezvy na publikovaném zprávy.
Současně přeji vše nejlepší, hodně zdraví a úspěchů v pracovním
i v osobním životě v roce 2010. Těším se na vaše návštěvy a na
vaše e-maily, kterými projevíte zájem o další obohacení stránek
portálu.
Hodně štěstí v roce 2010 přeje Arnošt Katolický
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

21.12.09

Adobe Photoshop Lightroom 2 - GRADA - recenze - Katolický

Aplikace Lightroom představuje komplexní řešení správy fotografií – od získání snímků, přes jejich prohlížení, úpravy až po výstup (tisk, prezentace, publikování), a to vše včetně exportu a zálohování dat.
Lightroom se v přístupu ke zpracováni fotografií liší od ostatních programů tím, že nevytváří‘ „nové“ snímky fyzicky, ale jenom o nich utváří záznam v katalogu (obsahující‘ informace o uložení snímku). Veškeré úpravy, které následně se snímkem provádíte, se týkají jenom katalogu a nikoliv původního snímku jako takového.

Lightroom 2 představuje program, který, na rozdíl od Adobe Photoshopu, je určen přímo pro digitální fotografii. Hovoří se o něm jako o „digitální temné komoře“.  Lightroom je všeobecně považován za velmi kvalitní produkt a není se proto čemu divit, že láká jak autory, tak vydavatele.
Kniha Mojmíra Krále je v pořadí třetí knihou na českém knižním trhu. Na stránkách mého portálu www.akamonitor.cz najdete recenze titulů vydaných ZonerPreessem a CPressem. Kniha Mojmíra Krále se vyznačuje především stručností a věcností podaní.  Byla vydána v GRADĚ v edici „Snadno a rychle“. Autor má bohaté zkušenosti z výukových kurzů a jeho kniha má charakter užitečné praktické příručky, která přibližuje Lightroom především náročnějším amatérům.  Struktura knihy odpovídá svojí strukturou vlastnostem a funkcím Lightroomu, to znamená, že se věnuje všem fázím práce s fotografiemi, včetně těch, které bývají v literatuře většinou opomíjeny. Velké bohatství funkcí Lightroomu znamenalo značný nárok na rozhodování o tom, co zařadit a do jaké hloubky popsat, tak aby se text vešel do 150-ti stránek.
V knize mimo jiné naleznete i popisy dialogových oken, jednotlivé nabídky, příkazy apod. Jelikož program můžete používat nejenom v českém, ale i v originálním anglickém jazykovém prostředí, uvádím vždy u jednotlivých popisů jak české, tak i originální znění.  
Plný text recenze s názvy kapitol a s přehledem vybraných dílčích témat najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/recenze/mkral.htm

 

15.12.09

Finanční analýza - Metody, ukazatelé, využití v praxi - GRADA

Na dále uvedené adrese jsem vystavil recenzi knihy Petry Růčkové, kterou vydala GRADA Publishing, a.s.
Jedná se již o třetí,rozšířené vedání knihy "Finanční analýza" s podtitulkem
"Metody, ukazatelé, využití v praxi".
 
http://www.akamonitor.cz/recenze/FA-Petra.htm
Z textu recenze vybírám:

Na úvod citát jedné věty z knihy autorky Petry Růčkové:
Obecně platí: čím lepší metody, tím spolehlivější závěry, tím nižší riziko chybného rozbodnutí a tím vyšší naděje na úspěch.


Skutečnost, že kniha Petry Růčkové vychází již v třetím vydání, svědčí o tom, že
kniha našla svou cestu k čtenáři.  Třetí, rozšířené vydání si zachovalo základní parametry předchozích vydání, kterými jsou věcnost,  stručnost a při tom přesnost prezentace poznatků, logický a čtenářsky přivětivý způsob podání látky.  Autorka přibližuje nejen metody finanční
analýzy ( dále jen FA ) ale i širší souvislosti finanční analýzy směrem  k rozhodovacímu procesu v řízení podniku, souvislost FA s finančním plánem, s inovačními projekty, s oceňováním podniku a s využitím výsledků FA externími subjekty.  Kniha věnuje pozornost souvislosti FA a podnikatelského plánu podniku. FA považuje za základ podnikatelského plánu zejména v případě žádosti o finanční zdroje. Efektivní provedení interní finanční analýzy považuje autorka za velmi náročný proces, který má za úkol zodpovědět celou řadu otázek. Čím kvalitněji bude finanční analýza zpracována, tím preciznější budou podklady pro sestavení finančního plánu a tím méně korekcí se dá při jeho realizaci očekávat.  Prioritní orientace FA na dosahování finanční stability podniku, svědčí o dynamickém a systémovém přístupu, který byl v třetím vydání ještě více posílen.

Obsah je rozdělen do sedmi kapitol:
- Co je finanční analýza a k čemu slouží?

- Zdroje informací pro finanční analýzu

- Metody finanční analýzy

- Analýza poměrovými ukazateli

- Souhrnné indexy hodnocení

- Plánováni jako nezbytná součást finančního řízení

- Praktický příklad komplexní finanční analýzy na úrovni podniku


Autorka si stanovila v knize za cíl seznámit čtenáře se základními poznatky v oblasti finanční analýzy. Finanční analýzu považuje z hlediska klasifikace analýz za specifický typ analýzy, neboť jejím smyslem je provést zhodnocení finančního hospodaření a finančního zdraví podniku a poskytnout svému uživateli veškeré dostupné finanční informace o firmě. Finanční analýzu řadí jednoznačně k nejdůležitějším nástrojům finančního řízení a z tohoto pohledu je dle autorky užitečná pro prověření dat z minulosti, doplnění vypočítané hodnoty podniku při jeho koupi a je také východiskem pro sestavování finančního plánu. Úspěšnost a kvalita finanční analýzy do značné míry závisí na použitých vstupních informacích. Měly být nejen kvalitní, ale také komplexní, aby byla podchycena pokud možno všechna data, která by mohla jakýmkoliv způsobem zkreslit výsledky hodnocení finančního zdraví účetní výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow a také výroční zpráva, jejíž součástí tyto základní účetní výkazy jsou.


Na závěr dvě doporučení pro další vydání, které na sebe zřejmě nedá dlouho čekat:

Možná by stálo za úvahu, věnovat o něco více prostoru uplatnění moderní ICT při přípravě FA, při její tvorbě a při jejím využití.  Bylo by možná dobré zvážit některé formulace, tak, aby bylo zcela zřejmé, že FA  nekončí zpracováním výstupů získaných uplatněním metod analýzy, ale že pokračuje v samotném procesu využití těchto výstupů. FA tak
svým způsobem prolíná výchozími etapami rozhodovacího procesu.

Kniha ve svém třetím rozšířeném vydání představuje nesporně potenciální přínos nejen pro studenty, ale především pro pracovníky podnikové praxe a vybraných institucí veřejné a státní správy. Upoutává svoji stručností, přehledností, srozumitelným způsobem podání. 
( Opakuji adresu plného znění recenze: http://www.akamonitor.cz/recenze/FA-Petra.htm.)
Arnošt Katolický

http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v PlzniAdobe Photoshop Lightroom 2 - GRADA

Na stránkách tohoto weblogu jsem již publikoval odkazy
na své recenze (resp. komentované upoutávky) dvou titulů
věnovaných Photoshop Lightroom 2. S první knihou na toto
téma přišel ZonerPress, poté CPress a v tomto týdnu se
objevila zpráva o tom, že tématu Lightroom 2 se věnuje
i nová kniha Mojmíra Krále, vydaná v GRADĚ.
Ještě do konce roku opublikuji svoji recenzi na tuto
třetí knihu na stránkách svého portálu. Odkaz najdete
na stránce tohoto weblogu. 
V anotaci ke knize se na portálu GRADY praví (citát):
"Fotografujete často s digitálním fotoaparátem a chtěli byste
provádět složitější úpravy svých snímků a mít jejich správu více
pod kontrolou? Digitální temná komora Adobe Lightroom 2 to
vše umožňuje. Program vyhoví jak nejnáročnějším profesionálům,
tak i náruživým amatérům. V této knize si postupně probereme
všechny fáze zpracování fotografií. Začneme importem jednotlivých
snímků a jejich uspořádáním do kolekcí. Nejrozsáhlejší část
knihy je věnována barevným úpravám a retuším. Dozvíte se, jak
porozumět histogramu, jak provádět základní i pokročilejší barevné
korekce, retuše nečistot a další potřebné úpravy. Na závěr si
předvedeme, jak z upravených fotografií vytvořit slideshow,
webovou galerii a jak nejlépe snímky vytisknout."
http://www.grada.cz/katalog/kniha/adobe-photoshop-lightroom-2_5702/

12.12.09

333 tipů a triků pro digitální fotografie

Zdálo by se, že nás již na trhu literatury věnované fotografii
nemůže nic překvapit.  A přece!
  Je tu kniha Miroslava Myšky,
kterou vydal CPress.

Pro ty z vás, kteří se obtížně orientujete v obsahu knihy, kterou
máte jinak ve velké oblibě, je tu cenná pomoc v podobě přehledu
tipů a triků pro digitální fotografii. Kniha uvádí základní pojmy,
ale především se dotýká nejčastějších problémů fotografické
praxe. Nečekejte hluboké rozbory, autor dává přednost jednoduchým
radám.
333 tipů a triků je uspořádáno do 11-ti celků. Řazení tipů je logické
a orientace v obsahu je proto snadná.
Kniha poslouží dobře jako doplňkový zdroj poznatků, ale i jako
samostatná učebnice pro začátečníky. Určitě její pomoc vyhledáte
při studiu jiných zdrojů, tradičně plných zkratek a nových pojmů,
při upřesnění definicí při vlastním komunikování na téma digitální
fotografie.
Jaké poznatky Vám autor Miroslav Myška nabízí?
S knihou se mimo jiné naučíte jak:
- Používat jednotlivé režimy vašeho fotoaparátu
- Chránit a udržovat fotoaparát a jeho součásti
- Vybírat vhodné fotografické příslušenství
- Fotografovat v nejrůznějším prostředí a situacích
- Zachytit světlo v jeho proměnlivých podobách
- Zvolit správnou kompozici pro lepší snímky
- Kreativně ovlivňovat ostrost fotografií
- Dosáhnout lepšího barevného podání snímků
- Provádět základní úpravy fotografií v počítači
Autor Vás naučí lépe pracovat s fotoaprátem i s nejrůznějšími nástroji
digitálního fotografa.
Jako vždy, nabízí portál CPressu ukázkovou kapitolu a podrobný obsah.
 
 
 

9.12.09

Moderní čarodějnictví

Byl jsem požádán jednou z kolegyň, abych ji doporučil nějakou zajímavou
knižní novinku. Důvěra kolegyně mne potěšila a tak jsem zapátral po nabídkách
vydavatelství GRADY a vybral jsem titul, který je na pomezí beletrie
a odborné literatury a při tom se k našemu oboru - ekonomii
a ekonomice - dobře hodí.
Práce ekonoma má často velmi blízko ke kouzlení a tak
jsem vybral knihu:
"Moderní čarodějnictví"
Knihu napsal Gerald Brousseau Gardner. Vydala GRADA.
V anotaci k této knize se na stránkách GRADY praví:
"Moderní čarodějnictví je základním dílem Geralda B. Gardnera – nestora současného
čarodějnictví a zakladatele hnutí Wicca. Gardner ve své knize uvádí, že nalezl v
Anglii skupiny lidí, kteří praktikovali starou původní pohanskou víru. Během let se
stal i členem zednářské lóže a seznámil se rovněž se slavným mágem Aleisterem
Crowleym.
V této klasické knize se dozvíte nejen, co je to čarodějnictví, co znamená být
čarodějnicí, jak žili čarodějnice v průběhu staletí i přes nepřízeň oficiálního
křesťanství. Gardner vás provede fascinující historií čarodějnictví napříč dějinami.
Poznejte čarodějnické aspekty starověkých mystérií, učení rytířů templářů i starých
Egypťanů. Kniha patří mezi nejklasičtější a světově nejvlivnější publikace o
čarodějnictví a nesmí chybět v knihovně žádného vážného zájemce o tento obor, ani
magického adepta."
 
Zde je obsah s názvy kapitol:
PŘEDMLUVA K VYDÁNI PŘI PŘÍLEŽITOSTI 50. VÝROČÍ
1.   ČARODĚJNICTVÍ JAKO ZPŮSOB ŽIVOTA
2.   ČARODĚJNICE V KAŽDÉ HISTORICKÉ EPOŠE
3.   NÁBOŽENSKÉ PŘEDSTAVY ČARODĚJNIC
4.   ČARODĚJNÉ PRAKTIKY
5.   MALÍ LIDÉ,
6.   JAK SE MALÍ LIDÉ STALI ČARODĚJNICEMI A O TEMPLÁŘSKÝCH RYTÍŘÍCH
7.   ČARODĚJNICE A MYSTÉRIA
8.   EGYPT - ZEMĚ PŮVODU?
9.   ČARODĚJNICTVÍ V IRSKU
10.  KDO JSOU TO ČARODĚJNICE
11.  NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁLEŽITOSTI
12.  KDO JE TO ĎÁBEL
13.  REKAPITULACE
POZNÁMKY
PŘÍLOHY
VÝCHOZÍ BOD: ŽIVOT A PRÁCE GERALDA CARDNERA
POHLED DO MINULOSTI: GARDNEROVY ZDROJE
WICCA TADY A TEĎ: POHLED Z INTERNETOVÉHO CENTRA
POHLED DO SOUČASNOSTI: GARDNEROVY PŘEDTUCHY
BUDOUCNOST HNUTÍ WICCA: POHLEDEM Z UNIVERZITNÍHO AREÁLU
 
20% knihy si můžete prolistovat na webu GRADY na adrese:
http://www.grada.cz/katalog/kniha/moderni-carodejnictvi_6017/
 
A zde je kousek citátu z knihy, informující o výbavě čarodějnice.
"Do mnohem starší doby spadá hrob, o kterém hovoří Arne Rune-berg: v Dánsku nalezený
hrob Čarodějnice z doby bronzové. Kromě cenných mečů a zlatých šperků se v posledním
příbytku této ženy-čarodějnicc našla také bronzová nádoba naplněná následujícími
předměty (seznam je doplněn o popis jejich využití v dnešní době):
1. Rysí spár. Dnes slouží jako medikament nebo amulet.
2. Kosti lasičky. Kůže z lasičky se stále používá jako léčivý prostře¬dek proti všem
druhům zvířecích chorob.
3. Hadí obratle. Drcená hadi kůže a hadí chrupavky se používají jako lék pro nemocná
zvířata.
4. Vytrhané koňské zuby rozbité na malé kousky. Dnes se z nich dělají náhrdelníky pro
děti, aby měly silný chrup.
5. Snitka jeřabiny. Snitky jeřabin se používají jako přívěsky apod.
6. Uhel z osiky. Uhel z osiky zapálené bleskem stále představuje lék zvláštní síly.
7. Železná čepel a bronzové vlákno. Ocel v sobě skrývá velkou silu, obzvlášť, má-li břit.
8. Dva valouny chalkopyritu. Působení zlé vůle všeho druhu na pacienta lze odstranit
tím, že nad ním křešeme pyritem jiskry.
9. Několik malých kůstek, oblázků a kousků hlíny.
Zdá se, že staré ideje přetrvaly po dlouhou dobu. Tato čarodějnice z doby bronzové
evidentně patřila mezi významné osoby, a léčivé pro¬středky, které používala, se téměř
shodují s těmi využívanými dnes lidmi v Dánsku. Lze si tedy představit, že přetrvaly i
jiné vědomosti."
Vyberete-li někoho, kdo se neurazí, určitě ho touto knihou potěšíte.
Zdraví vás a přeje příjemný předvánoční čas
Arnošt Katolický
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

 
 

 
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovaných časopisů:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
Úspěch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na počítač, Počítač
pro každého,Extra PC, Nejlepší Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Svět poznání, DIGIfoto, FOTOlife,
Účetnictví,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Systémová integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

RAW - digitální fotografie v Camera Raw a Photoshop CS4

Název: RAW - digitální fotografie v Camera Raw a Photoshop CS4
Autoři: Bruce Fraser a Jeff Schewe
Vydal: ZonerPress
Kniha autorů Bruce Frasera a Jeffa Schewe obsahuje důkladné, otestované a prověřené metody práce s desítkami či stovkami snímků denně, od jejich přenosu z fotoaparátu do počítače, přes tvorbu počátečních výběrů, optimalizaci a doplnění metadat až po zpracováni do publikovatelné podoby. Ukazují, jak lze dosáhnout rychlého a vysoce efektivního pracovního toku při zpracováni RAW snímků díky kombinaci Photoshopu CS4, Bridge CS4 a Camera Raw 5. Přístup autorů k prezentaci obsahu knihy charakterizuje dobře staré přísloví, které praví: „Dej člověku rybu a nasytíš ho na den. Nauč člověka lovit ryby a nasytíš ho  na celý život.“ Podle svých slov se autoři snažili z čtenáře udělat „rybáře“.  Myslím, že  jejich snaha nevyjde naprázdno.
Kniha je nejen vzácným zdrojem užitečných poznatků, ale i velmi pěkně odvedeným dílem celého kolektivu, který se na českém vydání podílel.
Více se o mém dojmu, získaném při studiu knihy, dozvíte na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/raw-fraser.htm.

RAW - digitální fotografie v Camera Raw a Photoshop CS4 - recenze

Název: RAW - digitální fotografie v Camera Raw a Photoshop CS4
Autoři: Bruce Fraser a Jeff Schewe
Vydal: ZonerPress
Kniha autorů Bruce Frasera a Jeffa Schewe obsahuje důkladné, otestované a prověřené metody práce s desítkami či stovkami snímků denně, od jejich přenosu z fotoaparátu do počítače, přes tvorbu počátečních výběrů, optimalizaci a doplnění metadat až po zpracováni do publikovatelné podoby. Ukazují, jak lze dosáhnout rychlého a vysoce efektivního pracovního toku při zpracováni RAW snímků díky kombinaci Photoshopu CS4, Bridge CS4 a Camera Raw 5. Přístup autorů k prezentaci obsahu knihy charakterizuje dobře staré přísloví, které praví: „Dej člověku rybu a nasytíš ho na den. Nauč člověka lovit ryby a nasytíš ho  na celý život.“ Podle svých slov se autoři snažili z čtenáře udělat „rybáře“.  Myslím, že  jejich snaha nevyjde naprázdno.
Kniha je nejen vzácným zdrojem užitečných poznatků, ale i velmi pěkně odvedeným dílem celého kolektivu, který se na českém vydání podílel.
Více se o mém dojmu, získaném při studiu knihy, dozvíte na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/raw-fraser.htm.
---------
http://www.google.com/profiles/
akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

7.12.09

Možnost zkrácení dlouhé webové adresy

Pokud si chcete uložit, nebo odeslat mailem, webovou adresu
vybrané zprávy, publikované v kterémkoliv odborném weblogu
mého portálu, můžete si ji nejdříve zkrátit. V levém sloupci
weblogu věnovaného monitoringu časopisů, najdete vstupní
pole zkracovače "TinyURL". Adresa weblogu s touto službou
je www.akamonitor.cz/5xnej.htm.
Podrobnější informaci o zkracování webových adres, o jejich
výhodách a riziku s nimi spojených, najdete na stránce
www.akamonitor.cz/infoservis.htm.
 

Hot shoe - Žhavé výstřely z malých blesků - ZonerPress

Autor: Joe McNally, překladatel: Mgr. Ondřej Doseděl, 320 stran. Autor anotace knihy publikované na stránkách ZonerPressu označil knihu
výstižně slovy: "Bible pro uživatele malých blesků". Autorem je fotograf s obrovskými
zkušenostmi z reportážní fotografie,  fotografie sportu a mezinárodně uznávaný školitel a vedoucí fotografických workshopů. Mluví přirozeným jazykem, jemuž lze snadno rozumět i bez hlubších předchozích znalostí. Pracuje s fotoaparáty Nikon, proto se v knize zmiňuje výhradně technika této společnosti, jeho úvahy, doporučení, postupy a schémata nasvícení scén jsou ale platná obecně.

Kniha obsahuje spoustu především praktických informací, vztahujících se k nejčastějším situacím, v kterých se fotograf nachází. I když dvě
třetiny poznatků využijí zejména uživatelé NIKONu a blesků SB-800  resp. SB 900, kniha obsahuje celou řadu široce využitelných cenných
zkušeností. Popisy situací a jejich řešení autorem jsou velmi podrobné. Musel se zapotit překladatel knihy, jelikož způsob podání je natolik živý, plný vtipných přirovnání, že věrný překlad vyžadoval hodně pozornosti  a je třeba říci - klobouk dolů před kvalitou překladu. Vážnému zájemci o zkušenosti v dané oblasti poslouží dobře odkazy  na stránky blogů, prezentace prací, studi a ukázek fotografií.
Provedení knihy je velmi pečlivé, což je u ZonePressu již tradiční předností. Na své si přijdou i milovníci vtipných přirovnání. Pro
ty čtenáře, kteří se chtějí vyhnout částem spojeným s využitím konkrétní techniky  ( Nikonu ) mám dobrou zprávu: budete-li číst byť
jen rozvedené podtitulky kapitol, získáte tolik poznatků a rad, že vám vystačí na hodně dlouho, než si je na své technice ověříte a vyzkoušíte. Styl přednesu obsahu odpovídá více vyprávění o fotografování. Kniha je
vše jiné,jen ne suchá příručka.
Kniha se v originále jmenuje "The Hot Shoe Diariers", což je narážka na film a seriál stejného názvu a znamená "deníky červených střevíčků." Kniha pojednává o tom, co a jak dělá autor, v čemž je do jisté míry specifická.
Na webu ZonerPressu je publikována kvalitní anotace a podrobný obsah jednotlivých kapitol.
Názvy a stručný obsah kapitol:
ČÁST I Šroubky a matičky - Co používám... a proč a kdy to používám, Trošku tohohle, ždibet tamtoho, Držení
ČÁST II Jedno světlo - Kam s ním, S holým zadkem mezi aligátory, Dobré špatné světlo, Světlo ze dveří, Znovu v bažině, Nalaďte si stanici i-TTL, Na střeše, Jak nasvětlit plot, Mizerné světlo stadionů, Simulujte východ slunce, Bleskolechtání, Tatík předzáblesk, Zabijácký úder bleskem, Jak nasvítit skřítka, Potlačte dostupné světlo, Dejte něco před to světlo!, Tati!, 80 + 20 = dobré světlo, Krajkové světlo, Strobe strategie, Kouř a okna, Hakeem the Dream, FP znamená dobrý DOF, Blesk ve skutečném životě, Hoď na ně trochu světla, Dano!, Blesk nemusíte vytahovat jen na lidi, Paní a Světlo v jezeře, Jeden blesk na parkovišti, Jeden blesk za oknem, Jeden blesk v zahradě
ČÁST III Dvě a víc - Ukaž kérku! aneb Pozoruhodná rehabilitace známé firmy Bubble, S filtrem, Rychlé a pohotové vybavení pro třicetisekundové portréty, Nemáte prostěradlo?, Světlo z okna je krásná věc, Něžné světlo, Tenkrát v Benátkách, Tanec v ruinách, Závisí to na papíru, Muž ve stínech, Tváře v lese, Dynamický tanec, Fajnové věci s vícenásobnou expozicí, Tahle jednička vydá za jedenáctku, Malý světelný pokec, Skupiny!, Osvětlovací souprava pro snímek děsivého chlápka, co se sekyrou v ruce brousí ulicemi, Budiž světlo
ČÁST IV Spousta světel - Jak se rodí Speedlightu, Velká světelná zeď, Severní světlo, Strom nářků, Postavte si na dvorku studio, Nesviť na to, sviť kolem toho!, Trošku glamu a jisker, A teď něco úplně jiného…, Světlo na pláži, Letadlo. Ale nic jednoduchého, Na projížďce s Pride of MidtownDodatek: Co dělá tenhle čudlík

Pro přiblížení přístupu autora k tématu volím ukázku z knihy. Jde o název jedné kapitoly a o úvodní odstavec.
"Zabijácký úder světlem...:
Otázka: a co, prosím Tě, je, ta technika pěti prstů a puklého srdce?
Odpověď:
Zjednodušeně řečeno se jedná o nejstrašnější úder ve
všechn  bojových uměních. Udeří tě konečky prstů... do pěti různých
tlakových bodů na tvém těle... a nechá tě odejít. Ale jakmile uděláš
pět kroků .. srdce ti pukne a vybuchne v těle.
Dobrá, dobrá, zabijácký úder světlem není nic podobného. Určitě není
tak smrtelné, ale minimálně je řádně efektivní pro pročištění snímku.
Nic takového jako opravdu hodně světla. Jen úder, šlehnutí. Takový
letmý polibek."
( konec citátu )
Komu tento styl vyhovuje, kdo si takto podané poznatky dokáže  transformovat do své fotografické praxe, bude tuto knihu velebit.
Každopádně jde o velmi cenný přírůstek do knihovny náročného čtenáře-fotografa. Knihu vřele doporučuji.
http://www.google.com/profiles/akamonitor

ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni