12.12.09

333 tipů a triků pro digitální fotografie

Zdálo by se, že nás již na trhu literatury věnované fotografii
nemůže nic překvapit.  A přece!
  Je tu kniha Miroslava Myšky,
kterou vydal CPress.

Pro ty z vás, kteří se obtížně orientujete v obsahu knihy, kterou
máte jinak ve velké oblibě, je tu cenná pomoc v podobě přehledu
tipů a triků pro digitální fotografii. Kniha uvádí základní pojmy,
ale především se dotýká nejčastějších problémů fotografické
praxe. Nečekejte hluboké rozbory, autor dává přednost jednoduchým
radám.
333 tipů a triků je uspořádáno do 11-ti celků. Řazení tipů je logické
a orientace v obsahu je proto snadná.
Kniha poslouží dobře jako doplňkový zdroj poznatků, ale i jako
samostatná učebnice pro začátečníky. Určitě její pomoc vyhledáte
při studiu jiných zdrojů, tradičně plných zkratek a nových pojmů,
při upřesnění definicí při vlastním komunikování na téma digitální
fotografie.
Jaké poznatky Vám autor Miroslav Myška nabízí?
S knihou se mimo jiné naučíte jak:
- Používat jednotlivé režimy vašeho fotoaparátu
- Chránit a udržovat fotoaparát a jeho součásti
- Vybírat vhodné fotografické příslušenství
- Fotografovat v nejrůznějším prostředí a situacích
- Zachytit světlo v jeho proměnlivých podobách
- Zvolit správnou kompozici pro lepší snímky
- Kreativně ovlivňovat ostrost fotografií
- Dosáhnout lepšího barevného podání snímků
- Provádět základní úpravy fotografií v počítači
Autor Vás naučí lépe pracovat s fotoaprátem i s nejrůznějšími nástroji
digitálního fotografa.
Jako vždy, nabízí portál CPressu ukázkovou kapitolu a podrobný obsah.