4.5.10

E-books - E-knihy - rady pro marketingový plán vydavatele


eBooks - E-knihy – tipy pro marketingový plán vydavatele
(15 Creative Ways To Make Money With eBooks)

Poslední dobou, s rostoucí nabídkou moderních modelů čteček 
elektronických knih ( s e-Ink a s větším displejem ), roste počet
publikovaných článků věnovaných tématu e-knihy  a eReadery
.
Zabývají se parametry nových čteček, úvahami o perspektivě
e-knih a e-čteček a většinou si stěžují na nedostatek e-knih na
českém trhu, které brzdí prodej ebook readerů. Vydavatelé knih
jsou opatrní
, většinou ještě nemají obchodní model, kterému by
důvěřovali, chybí jim jasný marketingový plán. Této náročné oblasti
se věnuje v tisku málo pozornosti. Zkušenosti ze zahraničí, především
z USA nejsou v této oblasti podrobovány dostatečné analýze,
většinou jsou považovány ( možná i trochu kvůli pohodlí ) za
nepřenositelné do našeho prostředí. Informace o tom, že firma
AMAZON prodala vloni více e-knih než klasických knih, nechává
tisk povětšině bez povšimnutí.
O tom, že nejde o oblast jednoduchou, jsem se sám přesvědčil,
když již poněkolikáté upravuji svůj text studie,která by se měla
tématu komplexně a systémově věnovat. Nechávám si zasílat
Google Web Alert (rešerše novinek ) na téma e-books. V jednom
z posledních jsem našel odkaz na pozoruhodný text,
na který chci touto zprávou upozornit. Neřeší sice jeden z problémů,
které dělají starosti vydavatelů ( a autorů ) – autorská práva na
e-knihy, ale  - tím, že podporují šance na rozšíření trhu – mohou
dodat odvahu k tomu, aby vydavatelé odvážněji vstupovali do
rizika
spojeného s investicemi do této oblasti. Možná, že článek,
na který odkazuji, podnítí autory textů o e-knihách, aby se na
téma obchodní model a marketingový plán, ve spojitosti
s elektronickými knihami, více zaměřili.  
3. května t.r. opublikoval portál Easyonlinejobreview.com  článek,
obsahující 15 nápadů  jak zlepšit obchodní model a marketingový
plán vydavatele elektronických knih
..
Cituji  5 z 15-ti doporučení:
1. Allow other e-zine publishers or web site owners to
republish small nuggets or excerpts of information from your
ebook with your byline or ad included.
2. Make extra profits from selling monthly updates of your
ebook. You could also back end sell the extra never released
chapters of your e-book.
4. Divide your ebook content into reports then give people the
option of just purchasing the info they want.
10. Provide a low and high priced version of your ebook. Show
benefits of each version side by side. People usually spend a
little more for extra info.
11. Offer the reprint rights to your ebook. You can sell the
rights with the regular purchase price or as a separate higher
price.
Celý text článku s 15-ti radami, najdete na TÉTO adrese: