6.5.10

eBooks - e-Knihy - Hodnocení elektronických knih

Procházel jsem své texty, publikované na webu na téma
elektronické knihy. Objevil jsem trochu zapomenuté pojednání
na téma "Hodnocení elektronických knih". Věnuje se
vlivu funkčních vlastností e-knih na účinnost sdílení obsahu
knihy.
Pojednání bylo publikováno na webu před 10-ti léty - 21. 11.2000,
kdy teprve vznikal portál PalmKnihy, byl aktuální zejména
Microsoft Reader - softwarová čtečka s formátem *.lit
a z řady, zejména technických důvodů, existoval trend
k tvorbě e-knih ve formátu *.exe ( celá podpora navigace
v knize byla součástí souboru ). Nebyly upřesněny pojmy
( ostatně do značné míry jako dnes ) a budoucnost e-knih
a eBook Readerů byla hodně nejistá. Když jsem po 10-ti
letech svůj text pročítal, zjistil jsem, že  některé myšlenky
jsou aktuální i dnes, v době, kdy došlo k značnému pokroku
v technologii čtení e-knih. .
Budete-li respektovat uvedené skutečnosti, pak mohu svůj text
z roku 2000 doporučit vaší pozornosti i dnes.
Adresa: http://www.ebook.zcu.cz/hodnoceni.htm