15.6.10

Recenze knihy L. Kopeckého „Prezentace v marketingových komunikacích „


Knihu vydala GRADA www.grada.cz.
Podrobná recenze knihy je opublikována na adrese:
www.akamonitor.cz/recenze/Kopecky.htm
Z recenze vybírám několik ukázek:

Komunikace pokulhává
Nedostatečně se vysvětlují cíle a záměry, rozhodnutí jsou ozřejmována povrchně a existuje jen malá možnost se na nich podílet. Klíčové otázky se probírají v atmosféře konfrontace. Málokdy se vyměňují názory věcně. Celá řada jejich problémů pramení z neschopnosti srozumitelně a přesvědčivě komunikovat. Toto se netýká pouze jednotlivců a týmů,  ani hospodářství, průmysl a obchod těch nejvyspělejších zemích neumí přes rozsáhlé komunikační aparáty a struktury účinně komunikovat. 
Jedním z hlavních problémů (nejen) marketingové komunikace je -  po obdobích, kdy se příliš nedbalo na formu – smutná skutečnost, že vývoj dospěl k opačnému extrému, kdy forma získává navrch nad obsahem, kdy se ve věku formálně dokonalých prezentací,  „myšlenka a obsah krčí někde v koutě“.

Vybraná dílčí témata
která naznačují, čím a jak se publikace liší od jiných knih na toto téma:
Fyzické symptomy nervozity a strachu.
Nervozita jako příležitost
„Číst publikum“
Příprava – filtrace dat a tvůrčí proces
Kdy zpracovat osnovu prezentace?.
Styl prezentace.
Shrnutí kladů a záporů při využití jednotlivých
Neverbální komunikace v globálním prostředí.
Příprava virtuální prezentace.
Integrovaný virtuální přistup k prezentaci.
Psychologie vnímání.
Základní grafické elementy.
Numerická grafika.
Různé publikum – různé prezentace.
Improvizované, panelové prezentace a kulaté stoly.
Modifikace prezentačního stylu.

Kniha nejen analyzuje, ale i doporučuje praktické kroky z zlepšení komunikace.
Chceme-li upoutat, přesvědčit o užitečnosti a přínosu naší prezentace, nebo dokonce přimět k akci, je třeba zvládnout celou řadu kroků. Co je třeba udělat?
- Provést průzkum a vybavit se všemi potřebnými informacemi, které se týkají jak obsahu, tak cílové skupiny, které prezentujeme.
- Šít prezentaci „na tělo“ a přizpůsobit ji zájmům, potřebám a prospěchu auditoria.
- Zvolit strukturu prezentace tak, aby odpovídala povaze tématu.
- Připravit se na zvládnutí trémy a fyzických nároků.
- Zvolit nejvhodnější prezentační techniku a připravit si vizuální pomůcky v souladu s prostorem, který bude k dispozici.
- Zpracovat osnovu a posléze celý obsah prezentace do obsahově i formálně atraktivní podoby tak, aby prezentace vyzněla jasně, poutavě, zábavně a srozumitelně, aby měla gradaci i zpětnou vazbu. - Připravit se na možnost improvizace i pravděpodobné otázky.
- Seznámit se s prezentačním prostorem i technikami, které budou k dispozici a v případě potřeby zajistit technickou podporu.
- V případě virtuální prezentace zvolit optimální formu, která zaručí efektivní výsledek.

Autor v knize volá po strukturované a srozumitelné komunikaci, která by se měla stát součástí a hlavním námětem globálního výchovného programu. Jeho kniha by může  být významným příspěvkem k naplnění tohoto záměru.
„Prezentace v marketingových komunikacích“ nejsou určeny výlučně pracovníkům v marketingu či marketingových komunikacích. Mohou být užitečnou pomůckou při zvládání prezentací v nejrůznějších oblastech ekonomické, politické, obchodní, kulturní, sociální či vzdělávací činnosti.

5.6.10

500 póz pro fotomodeling - CPress - recenze - AKA MONITOR

http://www.akamonitor.cz/recenze/perkins.htm
Na této adrese jsem opublikoval recenzi pozoruhodné knihy
věnované fotomodelingu.
Základním posláním knihy  je inspirace fotografa cestou prezentace
bohaté kolekce snímků  špičkových profesionálních  fotografů
,
specializujících se na portréty.
Kniha se orientuje především na výběr správné pózy představující
v této oblasti fotografie opravdovou výzvu – má-li být ženská krása
zdůrazněna tak, aby nepůsobila nepřirozeně.
Ukázkové snímky vedou fotografa nejen při volbě optimální pózy,
ale i při volbě vhodné kompozice, tak, aby atraktivní a přitažlivou se
stala modelka, ale rovněž celkový vizuální dojem z fotografie.
Knihu Michelle Perkins zvolte, pokud hledáte:
- nápady pro realizaci portrétů ve studiu i v exteriérech
- příklady pózování pro klasické, neformální i módní snímky
- ukázky inspirujících záběrů hlavy a ramen, horní poloviny těla i celé postavy
- přehled základních pravidel pro správné pózování
- špičkové snímky od uznávaných módních, portrétních a komerčních fotografů.
Kolekce 500 snímků je nejbohatší sbírkou portrétních fotografií,
zaměřených speciálně na ženy
. Kniha se v mnoha směrech odlišuje
od řady dalších knih z fotografické literatury. Hovoří především
jazykem, který je pro fotografii vlastním – fotografickými záběry.
Přesto čtenářům doporučuji, aby nemenší pozornost věnovali
i textové části knihy
. Obsahuje totiž velmi stručně ale výstižně
vyjádřenou zkušenost předních fotografických odborníků.

1.6.10

eBook - E-books - eBook Reader - 20 rad jak vydělat na FREE knihách

2. června byl opublikován text s užitečným obsahem.(anglicky)
Orig. název: "
20 Ways To Profit With Free EBooks"
Cituji z úvodu a ze závěru článku:
"
My habit of accumulating every free eBook I may lay my palms proved
very worthwhile to me whereas building my business. Here are 20 ways
in which you can use free eBooks to spice up your profits.
"Now that you have learned the secrets for how to write an affiliate ebook
and how to make money survey here is how you can get more of my
ebook writing, publishing and selling tips."
Celý text s 20-ti radami najdete na adrese:
http://mombiz.co.cc/20-ways-to-profit-with-free-ebooks/
O webovém portálu AKA MONITOR
www.akamonitor.cz/CZ-akamonitor-inzerat.pdf