27.10.10

"ČERNOBÍLÁ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE" - Michael Freeman - recenze AKA MONITOR

Kniha Michaela Freemana je velmi komplexní charakteristikou černobílé fotografie. Věnuje se historii ČB fotografie, srovnání ČB a barevné fotografie, přednostem ČB fotografie a jejímu místu v současné fotografii, především (ale zdaleka nejen) umělecké. Velkou pozornost věnuje autor kreativnímu výtvarnému potenciálu ČB fotografie. Kniha obsahuje spoustu krásných ukázek, které  dokreslují a doplňují textový výklad. V knize nechybí ani pozornost procesům zpracování ČB fotografie a to zejména z pohledu potřeb uměleckého vyjádření scény. V té souvislosti je pojednáno i o tisku fotografických prací a jejich publikování na webu. Michael Freeman je nejen zkušený fotograf, ale i zkušený autor, takže i tato jeho kniha je cenným vkladem do knihovny každého fotografa – amatéra i profesionála.

Podrobnou recenzi jsem vystavil na adrese:

http://www.akamonitor.cz/recenze/freeman-cb-foto.htm

23.10.10

Zonerbooks.cz - Web o elektronických knihách a čtečkách

Na tomto novém webu společnosti Zoner, naleznete různé aktuality z oblasti elektronických knih, informace o technologii E-INK, představení několika zajímavých čteček a radu kde pro ně shánět "krmivo". Zoner také nyní nově provozuje i elektronický obchod se čtečkami. Na webu zonerbooks si Již nyní můžete přečíst řadu cenných článků:
- Úvod ke čtečkám elektronických knih
- Základní termíny- Jak začít s elektronickými knihami?
- Popis technologie E-Ink, která stála za vznikem elektronických čteček.
- Na čem číst e-knihy?
- Kde sehnat e-knihy?
Společnost Zoner vždy patřila k inovativním firmám. Jsem zvědav, zda se ji podaří rozpohybovat jak se patří oblast elektronických knih - spojením tří aktivit:- vydavatelství eKnih
- prodej eknih
- prodej čteček - hw pro čtení elektronických knih.
V ČR nám pořád nějak nedochází, že eKnihy a eČtečky eKnih již dávno nejsou ve světě jen hračkami pro zábavu. Firma AMAZON prodala v roce 2009 více eKnih než tištěných knih. A novou čtečku Kindle III již pořídíme ( ze zahraničí ) v přepočtu za méně než 2500,- Kč.
Přeji Zoneru hodně úspěchů.
Více se dozvíte přímo na adrese: 
http://www.zonerbooks.cz/
Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.

17.10.10

V hledáčku fotografa - upoutávka na nádhernou knihu o fotografování

V této komentované upoutávce vás chci upozornit na velmi zajímavou knihu, která vyšla
nedávnou CPressu s podtitulkem "
Jak na fotografie s příběhem"..
Jde o knihu Davida duChemina,světoznámého fotografa, který se zaměřuje na humanitární
projekty a jehož snaha o zlepšení světa
přinášením obrazů z nejrůznějších koutů země byla odměněna řadou cen..
( Pokud se chcete seznámit blíže s informacemi o jeho cestách, můžete navštívit
adrese:  www.pixelatedimage.com. )
Autor ve své knize prezentuje nádherné fotografie  a  navíc nás nechává nahlédnout  pod pokličku, když popisuje své myšlenky a úvahy, které vzniku jeho snímků předcházely.  Autor nás provádí vším, co fotograf potřebuje na cestě za vlastním fotografickým vyjádřením svého záměru, dojmu, příběhu. Od základních postupů pro vyprávění příběhu pomocí obrazů přes zásady fotografického eseje až po metodu, jak pomocí vizuálního jazyka vést oko diváka po snímku. Učí nás jak se připravit na nejrůznější fotografické situace, abychom nepropásli jedinečný záběr z malicherného důvodu. S takovou výbavou praktických poznatků,  budeme moci vyrazit na tu nejdobrodružnější výpravu – cestu k vlastnímu vizuálnímu jazyku, fotografickému stylu, který naleznete ve svém hledáčku.

Nejpůsobivější fotografie bývají často výsledkem snahy o jednoduché, ale výstižné zachycení dojmu, který autora přiměl zmáčknout spoušť fotoaparátu. Upřímné úsilí o zprostředkování vlastních pocitů, skutečný zájem o dění na fotografované scéně a ochota sdílet vlastní pohled na svět jsou těmi nejdůležitějšími prvky skutečně vynikajících snímků. Zručnost a technika jsou nepochybně důležité, ale vše začíná a končí u toho, jak se díváte okolo sebe.
 Kniha V hledáčku fotografa je právě o takovém způsobu fotografování. Světoznámý fotograf se pokusil ukázat, jak a především proč je třeba usilovat o vlastní vyjádření, a otevřeně hovoří o všem, co předcházelo vzniku fotografií, které tak silně oslovují diváky po celém světě.
Více se dozvíte na portálu www.cpress.cz.

13.10.10

Řízení projektů v Microsoft Project 2010 - Učebnice . T.Kubálek, M. Kubálková

Na portálu AKA MONITOR ISSN 1804-042X, konkrétně adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/kubalek1.htm jsem opublikoval recenzi knihy vydané Computer Press, a. s.
Jedná se o učebnici řízení projektů v Microsoft Project 2010. Učebnice přibližuje čtenářům (studentům vysokých škol i zájemcům z praxe) nejpotřebnější funkce programu Microsoft Project na fiktivním projektu ve všech stadiích  jeho života. Učebnice je určena zájemcům o řízení projektů s využitím programu Microsoft Project ve verzi 2010 či nižších. Nepředpokládají se hlubší znalosti ani projektového řízení, ani ovládání programu Microsoft Project. Učebnici je možné využít také ve výuce či při školení. Tomuto účelu je přizpůsoben obsah i forma prezentace látky. Autoři nepředpokládají hlubší znalosti projektového řízení ani ovládání programu MS Project.
Učebnice je rozdělena do 10 kapitol podle chronologie života projektu:

V první kapitole jsou shrnuty základní pojmy z řízení projektu, dále je představen projekt, který je ve formě případové studie využit ve všech následujících kapitolách. Druhá kapitola je věnována celkovým informacím o projektu a kalendářům. Úkolům v projektu se věnuje kapitola 3. Přiřazování zdrojů je věnována kapitola 4. Vykazování nákladů na úrovni úkolů se věnuje kapitola 5. Sledování průběhu projektu je věnována kapitol 6.  Kapitoly 7 až 10 se detailně vrací k popisům možností projektu (zobrazení – kap. 7, sestavy – kap. 8, tisk a další práce se soubory – kap. 9 a speciální nástroje – kap. 10).

Velmi cennou částí učebnice je soubor příkladů. Všechny příklady jsou dostupné na webu http://knihy.cpress.cz/K1871 v rubrice Soubory ke stažení nebo také na http://f2.vse.c2/kubalekv rubrice ke stažení a též na webu http://min.vse.cz . Autoři doporučují osvojené dovednosti upevnit souběžným řešením projektu uvedeného v příloze. Ta obsahuje pro kontrolu číselné hodnoty dosažených výsledků a obrazovky významných fází řešení.

Kniha bude dobrou praktickou pomůckou manažerům podniků a současně poslouží i jako učebnice pro studenty ekonomických a technických škol.
Více se dozvíte na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/kubalek1.htm.

 

 

AKA MONITOR ISSN 1804-042X
oficiální partner ZČU v Plzni
www.akamonitor.cz/O-portalu.pdf

 

7.10.10

Public relations a politika - recenze knihy vydané v GRADĚ

GRADA vydala pozoruhodnou knihu s podtitulkem "Kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem".
Public relations v ni autor Jozef B. Ftorek definuje takto:
"...jde o aktivní ovlivňování mínění veřejnosti nebo jiné konkrétní cílové skupiny s cílem získání souhlasu mezi občany. Souhlasem může být nákup inzerovaného zboží, služeb, volba – hlas pro konkrétního politického kandidáta nebo politickou stranu v rituálu demokratických voleb, stejně jako občanská osobní pasivita v případě státní represe vůči konkrétním disidentským skupinám nebo představitelům."
Přístup autora k tématu nejlépe charakterizuje následující výběr dílčích témat knihy:
- Moderní společnost a nová elita
- Formování občanského souhlasu
- Propaganda, blahobyt a demokracie
- Argumentační a rétorická manipulace – techniky
- Public relations, sociální kontrola a hegemonie elit
- Public relations a ideologie
- Public relations a propaganda
- Public relations a regulace informačního toku
- Public relations a předání zájmového sdělení
- Public relations, informační zdroje a komunikační kanály
- Informační filtry, taktika a strategie PR
- Dominantní zdroje a informační monopol
- Masová média a jejich společenská funkce
- Publikum a účinky masových médií
- Mocenská elita a politická třída
- Politická propaganda a formování souhlasu
- Politická propaganda a informační manipulace
Podle názoru autora, skutečnost, že public relations je stále častěji předmětem profilové výuky na vysokých školách a univerzitách, dokazuje emancipaci oboru PR a jeho stále rychleji budovanou pozici ve sféře společenských věd jako svébytné vědecké disciplíny. Autor sám prezentuje knihu slovy: „Jde o knihu určenou spíše ke čtení a přemýšlení“. Skladba a žánr publikace odpovídají široce pojatému publiku. Kniha má populárně naučný, nikoli vědecký charakter. Nejedná se ani o učebnici nebo vysokoškolské skriptum, i když ani to ji, zřejmě, nediskvalifikuje z možného seznamu studentům doporučené literatury. V knize je výrazně potlačeni akademický kodex vyjadřování a publikování, včetně tradiční formy citací, a to ve prospěch větší čtivosti, plynulosti a srozumitelnosti textu.  Kniha Public relations a politika má být - řečeno slovy autora: příspěvkem do svobodné, autentické občanské debaty, kde ústředním tématem je otázka: „Kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem“.
Podrobnou recenzi knihy Jozefa Ftorka jsem opublikoval na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/PR-a-politika.htm

6.10.10

Nová RSS adresa weblogu

Zvláštní zpráva – upozornění!
Pro tento weblog byla vygenerována NOVÁ adresa pro RSS feed.
Najdete ji po kliknutí na oranžovou/červenou ikonku v levém sloupci stránky.
Využívání RSS / ATOM vám usnadní sledování novinek v obsahu weblogu.

Arnošt  Katolický

www.akamonitor.cz/O-portalu.pdf

Knižní tituly věnované MS Office 2010

Na četné dotazy sděluji, že knihy věnované MS Office 2010
byly vydány jak v GRADĚ, tak v CPressu.
Během týdne – čtrnácti dnů - najdete na tomto místě
i mé stručně komentované upoutávky.

---

AKA MONITOR ISSN 1804-042X
oficiální partner ZČU v Plzni
www.akamonitor.cz/O-portalu.pdf