7.10.10

Public relations a politika - recenze knihy vydané v GRADĚ

GRADA vydala pozoruhodnou knihu s podtitulkem "Kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem".
Public relations v ni autor Jozef B. Ftorek definuje takto:
"...jde o aktivní ovlivňování mínění veřejnosti nebo jiné konkrétní cílové skupiny s cílem získání souhlasu mezi občany. Souhlasem může být nákup inzerovaného zboží, služeb, volba – hlas pro konkrétního politického kandidáta nebo politickou stranu v rituálu demokratických voleb, stejně jako občanská osobní pasivita v případě státní represe vůči konkrétním disidentským skupinám nebo představitelům."
Přístup autora k tématu nejlépe charakterizuje následující výběr dílčích témat knihy:
- Moderní společnost a nová elita
- Formování občanského souhlasu
- Propaganda, blahobyt a demokracie
- Argumentační a rétorická manipulace – techniky
- Public relations, sociální kontrola a hegemonie elit
- Public relations a ideologie
- Public relations a propaganda
- Public relations a regulace informačního toku
- Public relations a předání zájmového sdělení
- Public relations, informační zdroje a komunikační kanály
- Informační filtry, taktika a strategie PR
- Dominantní zdroje a informační monopol
- Masová média a jejich společenská funkce
- Publikum a účinky masových médií
- Mocenská elita a politická třída
- Politická propaganda a formování souhlasu
- Politická propaganda a informační manipulace
Podle názoru autora, skutečnost, že public relations je stále častěji předmětem profilové výuky na vysokých školách a univerzitách, dokazuje emancipaci oboru PR a jeho stále rychleji budovanou pozici ve sféře společenských věd jako svébytné vědecké disciplíny. Autor sám prezentuje knihu slovy: „Jde o knihu určenou spíše ke čtení a přemýšlení“. Skladba a žánr publikace odpovídají široce pojatému publiku. Kniha má populárně naučný, nikoli vědecký charakter. Nejedná se ani o učebnici nebo vysokoškolské skriptum, i když ani to ji, zřejmě, nediskvalifikuje z možného seznamu studentům doporučené literatury. V knize je výrazně potlačeni akademický kodex vyjadřování a publikování, včetně tradiční formy citací, a to ve prospěch větší čtivosti, plynulosti a srozumitelnosti textu.  Kniha Public relations a politika má být - řečeno slovy autora: příspěvkem do svobodné, autentické občanské debaty, kde ústředním tématem je otázka: „Kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem“.
Podrobnou recenzi knihy Jozefa Ftorka jsem opublikoval na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/PR-a-politika.htm