3.12.10

Řízení platební schopnosti podniku - recenze

Právě byla vystavena recenze pozoruhodné knihy, věnované
jedné z nejnáročnějších a při tom strategicky významných
oblastí podnikové ekonomiky – řízení platební schopnosti
podniku. Pozoruhodná je kniha zejména pro komplexní
přístup a pro orientaci na faktory řízení této oblasti.
Na rozdíl od řady jiných knih nejde kniha po výsledcích, ale
především po příčinách více či méně úspěšného řízení.
Recenzi najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/maria.htm