12.12.11

Provozujte IT jinak - GRADA - recenze - akamonitor.cz

V roce 2011 vydala GRADA pozoruhodnou knihu s podtitulkem: "Agilní a štíhlý provoz, podpora a údržba informačních systémů a IT služeb". Autory knihy jsou Jaroslav Procházka a Cyril Klimeš.
Na adrese:  http://www.akamonitor.cz/recenze/IT-jinak1.htm jsem vystavil podrobnou recenzi knihy.

Podle anotace, zveřejněné na webu GRADY, má kniha za cíl prezentovat komplexní přístup k agilnímu a štíhlému (Lean) provozu a údržbě, který je postaven na zkušenostech z denní praxe. Tímto přístupem pokrývá nejen provoz, podporu a údržbu, ale je zaměřena i na  proces vývoje IS a IT služeb, organizační strukturu a řízení organizace či způsob uzavírání a formu kontraktů. Problematika je popsána pomocí principů, praktik, doporučení a příkladů z praxe, nechybí ani konkrétní implementační postup a budoucí trendy. 
Ve stručnosti řečeno, odpovídá kniha na následující tři hlavní otázky:
- Jak efektivně dodávat a provozovat IT. 
- Jak IT více propojit s podnikáním a také je měřit z pohledu podnikání. 
- Jak zvýšit kvalitu, spokojenost zákazníků a pracovníků bez nutnosti vysokých finančních investic. 
Celý obsah knihy je rozdělen do 6-ti velkých částí:
- Definice pojmů, současný stav provozu, údržby a podpory IS 
- Agilní a štíhlý provoz a údržba IT systémů 
- Měkké aspekty provozu a údržby 
- Prostředí a celkový obraz 
- Praktická implementace agilního a štíhlého provozu a údržby 
- Podpora nástroji a budoucí vývoj 
Všechny tradiční přístupy, představené v knize, jsou podmíněny nákupem či využitím nových nástrojů, technologií, systémů nebo služeb, na rozdíl od přístupu,  doporučeného v této knize, který se zaměřuje na způsob organizace, provádění a řízení práce se snahou využít existujících nástrojů, zdrojů a pracovníků k dosažení lepších výsledků. Představený postup je zaměřen spíše na měkké aspekty a dovednosti účastníků procesu a na pracovní postupy, spíše než na nástroje a systémy. 
V kontextu implementace zmiňují autoři knihy jeden zásadní fakt. Cílem agilního a štíhlého provozu a údržby není implementovat nový postup, tento postup je pouze prostředkem k ustavení prostředí pro udržitelné doručování kvalitní (naplňující potřeby a očekávání uživatelů) IT služby, zidentifikovat a odstranit problémy v jakékoli rovině podnikání zákazníka a IT služby (organizační, provozní, technické, lidské). 
Na závěr své knihy vyjadřují autoři přesvědčení, že jimi představený přístup, principy a praktiky a také způsob jeho implementace,  pomohou při řešení problémů provozovaných IT služeb a informačních systémů. Autoři v knize odkazují na webový zdroj www.differ.cz, kde jsou jednotlivá témata, zahrnutá do knihy, průběžné diskutována a publikována.
Knihu vřele doporučuji všem náročnějším čtenářům, kterým kniha může nahradit řadu často navzájem nekompatibilních pojednání na dané téma. Po prostudování knihy čtenáři bezesporu usoudí, že  investice do nákupu této knihy byla velmi dobrou investicí s vysokou mírou návratnosti.

10.12.11

Naučte se fotografovat dobře - B. Peterson - recenze - akamonitor.cz

Na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/bryanp.htm jsem vystavil podrobnou recenzi knihy Bryana Petersona, kterou lze bez nadsázky označit za aktuální encyklopedii fotografování.
Publikace obsahuje praktické rady a doporučení, které potřebuje začínající až středně pokročilý fotograf znát. Od základních informací o digitální fotografii přes vysvětlení, jaké nastavení expozice volit pro získání působivých snímků, až po rady, jak fotografovat scény s pohybem. V samostatných kapitolách předvádí autor fotografování lidí, portrétů, makra a detailu, krajiny a přírody. Závěr publikace je věnován několika zajímavým efektům, kterými mohou své fotografie oživit ti, kteří rádi zkoušejí netradiční postupy.
Bryan Peterson je znám výborným způsobem vysvětlování, který vychází z dlouhodobé fotografické praxe a zkušeností školitele uznávaného po celém světě. Pochopení obsahu knihy proto nevyžaduje žádné předchozí znalosti. Zkušení  fotografové využijí množství praktických rad a podrobně popsané ukázky.
Bryan Peterson zařadil do své příručky 7 vynikajících cvičení:
- Pochopení vlivu ISO na expozici
- Jak vidět kreativně správnou expozici
- Poznejte svoje objektivy
- Zvládněte základní princip designu
- Vidění  teleobjektivem 
- Naučte se zaplnit záběr.
Na webu ZonerPressu si lze prohlédnout ukázkové stránky z knihy. Hodně nám toho napoví, i když to, co pocítíme, když tuto nádherně provedenou knihu vezmete do ruky, nemůže nic nahradit. Knihu vřele doporučuji  všem zájemcům o fotografii. Na začátku této své recenze jsem se zmínil o tom, že kniha obsahuje to nejlepší z autorova díla, čítajícího několik výborných titulů. Na závěr by rád  zdůraznil, že tato kniha v žádném případě není  prostým souhrnem vybraných částí dříve publikovaných knih, Tato encyklopedie fotografie má svůj styl, svého ducha, svůj přístup k obsahu – což jsem se pojetím své recenze - doufám, že úspěšně - snažil v recenzi  dokumentovat.  

9.12.11

Renovace tiskových kazet - FILLPOINT

Touto zprávou reaguji na dotazy, s kterými se na mne obrací stále více návštěvníků mého webového portálu.
Současnou módou je sice ukládání snímků do paměti počítače nebo na web, tištěné fotografie však své kouzlo zdaleka neztratily. Jedním z důvodů pro převažující elektronickou archivaci fotek jsou provozní náklady barevného tisku. Tuto překážku je však možno snadno a spolehlivě odstranit, využíváním možnosti renovace tiskových kazet. Ne každá renovace musí být opravdu úspěšná. Proto je důležitá správná volba dodavatele. Po několikaleté výborné zkušenosti s plzeňskou firmou FILLPOINT, vám právě tuto firmu doporučuji. Neprohloupíte ani tehdy, když se před nákupem nové  tiskárny se specialisty FILLPOITU o své volbě konkrétního modelu - z hlediska výhledu na provozní náklady s využitím renovace - předem poradíte. Firmu najdete v Plzni na Přešovské ulici č. 4. Informace o nabídce služeb a o kontaktech na formu se dozvíte na webové adrese: 
http://www.fill-point.cz/FILLPOINT_nase_nabidka.html

8.12.11

Vztahová inteligence - 3. vydání - recenze - akamonitor.cz

Na adrese http://www.akamonitor.cz/recenze/gross3vyd.htm
jsem vystavil svoji původní podrobnou recenzi pozoruhodné knihy Management Pressu, která má co  říci každému z nás. Je to proto, že se týká komunikace mezi lidmi v kontextu profesních a osobních úspěchů. Při čtení knihy Stefana Grosse, jsem zažil zajímavý pocit. Před očima mi, jako ve filmu, defilovaly lidé, s kterými jsem se, zejména v profesním životě, nejčastěji setkáva. Tím více si vážím toho, že - i když pro mne z profesního hlediska trochu opožděně - je k dispozici vynikající analýza vztahů mezi lidmi s důrazem na cíl - získat si partnery a přátele, pro osobní i profesní život. Kniha má dvojí význam. Umožňuje v předstihu identifikovat situace v komunikace a zvážit optimální postup. Současně dává dostatek poznatků pro zpětnou analýzu svého chování, s možností vyvarovat se chyb v budoucnosti. Kniha je napsána srozumitelným jazykem, s vyváženou pozorností teorii, metodice a praxi. Stefan F. Gross – odborník na strategii úspěchu, autor řady bestsellerů a jeden z nejrenomovanějších německých expertů v oboru komunikace se zákazníky – již dvacet let radí významným podnikům i jiným organizacím, jak si vytvořit špičkové postavení v orientaci a vazbě na klienty.
Kniha Stefana Grosse popisuje, co vztahová inteligence znamená v jednotlivostech a jak můžete získat a prokázat maximum vztahové inteligence. Hlavním úkolem knihy, je rozsáhle a trvale zvýšit nejen ekonomický úspěch ale i kvalitu svého profesního života.  Profesní život rozhodně není lehčí, právě naopak. Zvyšuje se rychlost a rozmanitost změn, počet a složitost nadcházejících úkolů. Zkracuje se doba, za kterou je třeba je vyřídit. Stoupá nervozita, neklid a zarputilost, ubývá uvolněnosti, veselosti a ohleduplnosti. To vše způsobuje, že lidé touží po stylu komunikace a kooperace, který je posiluje, motivuje a pozitivně vylaďuje. Přejí si slušného partnera s příjemným, přitažlivým životním stylem. S tím, jak se zvyšuje profesní zátěž, roste také touha lidí po kooperativním partnerovi s uvolněným, suverénním stylem komunikace, který je přivede na pozitivní myšlenky a zlepší jim náladu, který je posílí a povzbudí. Kvalita nálady je tudíž klíčový faktor při získávání přátel a spojenců.
Chceme-li vztahovou inteligenci vystihnout jednou větou, můžeme říct, že je to přirozený a brilantní styk s lidmi. Vztahová inteligence znamená schopnost získat si, nadchnout a zaujmout druhé svým chováním a vystupováním. Osobní vztahová inteligence vyplývá z chytrosti, aktivity a rozhledu, jež projevujeme ve spolupráci a komunikaci s druhými.
V závěru své knihy Stefan Gross uvádí citát amerického filozof a spisovatele Ralpha Waldo Emersona: „ Svět patří tomu, kdo v něm radostně kráčí za vysokými cíli." Vyjádřil tím úzkou souvislost mezi úspěchem a náladou. 
Zcela jistě si při čtení a po přečtení celé knihy utvoříte vlastní představy o tom, co ještě patří ke vztahové inteligenci a co můžete dodatečně udělat pro to, abyste si ke svým partnerům vytvořili co nejkvalitnější vztah.  Proto doporučuji brát vážně jednu z četných rad autora knihy: považujte péči o svou vztahovou inteligenci za dlouhodobý úkol. Promyšlený a poučený styk s lidmi je každodenní úkol. Kdo stojí na vrcholu kopce, má mnohem větší rozhled než ten, kdo sedí v hlubokém údolí. Proto považujte rozvoj a využívání své vztahové inteligence za dlouhodobý projekt. Čím uvědoměleji přistoupíte k tomuto tématu a čím odhodlaněji se mu budete věnovat, tím snáze najdete cestu ke komunikačnímu a kooperativnímu chování, jímž dokážete získat, nadchnout a zaujmout ostatní.
A na úplný závěr recenze uvádím jeden zásadní poznatek Stefana Grosse: význam organizační struktury, techniky řízení nebo nástroje IT může být v mnoha situacích velký. Jeden faktor však ční vysoko nad všechny ostatní. Je to schopnost chytře, dovedně a přitažlivě komunikovat s lidmi.
Bližší informace o knize najdete i na webu Managemenr Pressu - na adrese:
http://www.mgmtpress.cz/stefan-f-gross/vztahova-inteligence/podrobne

7.12.11

Jak vítězit nad riziky - LINDE Praha - recenze akamonitor.cz

Vydavatelství  LINDE Praha projevilo dobrý cit pro aktuální potřeby ekonomické praxe. Kniha „Jak vítězit nad riziky“ přišla na trh v pravou chvíli. Po prostudování knihy se mi chtělo zvolat „Konečně komplexní a při tom prakticky využitelný přístup k řízení rizik!“. 
Podrobnou recenzi knihy jsem opublikoval na svém portálu na adrese:www.akamonitor.cz/recenze/krulis1.htm
Autorem knihy je zkušený odborník - PhDr. Ing. Jiří Kruliš. Problematice rizik se věnuje dlouhodobě jako poradce pro firmy.
Kniha je určena v prvé řadě manažerům na všech pozicích a úrovních podnikové  hierarchie, ale i všem ostatním pracovníkům, kteří se v podnicích zaměřují na  zvládání podnikových rizik - procesních, personálních, bezpečnostních,  informačních, zdravotních ad.  Je užitečnou příručkou pro specialisty různých oborů:  personalistiku, management kvality, projektový a krizový management,  controlling a dále pro pojišťovny, makléře, poradenské a školicí firmy, kouče  i pro studenty a pedagogy v uvedených oborech. 
Záměr knihy formuluje autor ve čtyřech bodech takto:
 - odpovědět na otázku JAK VČAS, DŮSLEDNĚ a KOMPLEXNĚ ODHALOVAT a ZVLÁDAT RIZIKA?
 - přehledně probrat všechny procesy a faktory, které v podnicích rozhodují o  spolehlivosti, bezpečnosti, výkonnosti a efektivnosti procesů podniků a tím pádem o jejich úspěšnosti,
 - u každého z jednotlivých témat uvést a charakterizovat co nejúplnější výčet  faktorů, hledisek, vlivů, které nesmí být v manažerských postupech opomenuty,
 -  poskytnout praktické postupy a metodický návod pro analýzu a snižování  rizik, zejména s využitím metody Identifikace procesů a rizik – IPR.
Jiří Kruliš koncipoval strukturu knihy tak, aby v každé kapitole, věnované určitému segmentu managementu, vždy byly zmíněny všechny klíčové požadavky. Každá kapitola tak může být využívána jako relativně samostatný návod pro daný segment.
Aktuální informace k metodě IPR lze nalézt na webové adrese www.management-rizik.cz .
Knihu Jiřího Kruliše vřele doporučuji podnikovým pracovníkům především  pro:
 - úzkou návaznost problematiky řízení rizik na jednotlivé segmenty podnikového managementu. 
 - zvolený kauzální přístup k řízení rizik
 - komplexní pojetí podnikového risk-managementu
 - zdůraznění  lidského faktoru, jako jednoho z nejdůležitějších zdrojů podnikových rizik
 - úspěšně zvolenou harmonii mezi základními metodickými poznatky a praktickým přístupem
 - přiblížení problematiky na konkrétní, původní metodice IPR.
I když to ze stručného obsahu není zcela zřejmé, představuje velmi cennou část knihy pojednání o informačních rizicích, jejich analýze a o opatřeních k prevenci a řešení problémů s riziky v této oblasti.
Za velmi cenný považuji  autorův důraz na skutečnost, že jednotlivá rizika nepůsobí izolovaně. Vzájemná vazba rizik v různých segmentech podnikového managementu a jejich vzájemné působení, vyvolává potřebu komplexního celopodnikového přístupu.
Kniha je určena především podnikovým pracovníkům,  obsahuje však rozsáhlou množinu poznatků, přímo či nepřímo využitelných v řízení rizik v institucích veřejné a státní sféry.
Autorovi knihy, recenzentům knihy a vydavateli  knihy patří uznání a dík za to, že odborné veřejnosti zpřístupnili komplexní soubor poznatků  o řízení podnikových rzik v prakticky využitelné podobě.
 

22.11.11

Tajemství Sit'n'Go - Vítězné strategie pro pokerové turnaje - recenze

Zonerpress vydal v roce 2011 český překlad vynikající knihy, jejímž autorem je Phil Shaw. Věnuje se stále populárnější variantě pokerové hry označované příznačným názvem SitnGo.
Na adrese
http://www.akamonitor.cz/recenze/shaw1.htm
jsem publikoval podrobnou recenzi této zajímavé knihy.
Sitngo je druh pokerového turnaje, který, jak jeho název „zasedni a jeď“ naznačuje, začíná ihned poté, co se zaregistruje požadovaný počet hráčů, a jako u všech ostatních turnajů vyplácí hráče podle jejich finálního umístění na základě předem avizované výplatní struktury. Zatímco většina pravidelných pokerových turnajů hraných na více stolech začíná ve stanovenou dobu a může pojmout velký počet hráčů, účelem sitngo je uspokojit potřeby těch hráčů, kteří si poker chtějí zahrát hned a nejsou ochotni dlouho čekat. 
Phil Shaw - je hráč high stakes pokeru, spisovatel a novinář z Londýna. Specializuje se na high stakes online.Jje znám pod různými variacemi svého účtu, například 'Jackal69’ na PokerStars a ‘Jackal78’ na Full Tilt Poker. Je hostujícím profíkem ve videích o pokeru na instruktážním webu CardRunners.com, specializuje se na výuku sitngo a mixed game. Je také nadšeným učitelem hry prostřednictvím privátního koučinku. 
Moje stručné hodnocení knihykniha je obsahově aktuální, dobře napsaná, obsahuje teorii i spoustu praktických příklad, pokrývá celou oblast sitngo, srovnává sitngo s dalšími pokerovými variantami, vysvětluje základy motivace hráčů pro sitngo, pokrývá všechny fáze hry, pro každou fázi nabízí řadu cenných doporučení, obsahuje slovníček hlavních pojmů a hlavně – soustřeďuje spoustu argumentů, které dokazují, že poker je hra poznávací a ne jen hra o štěstí.  
Významnou a nedílnou částí knihy, které autor věnuje téměř třetinu rozsahu knihy, jsou příklady na Sitngo. Slouží v knize jako ilustrace klíčových pojmů uváděných v hlavním textu knihy, jsou však prezentované jako scénáře ze skutečného světa. U každého z nich je uveden stručný popis situace, pak otázka s nabíd¬kou několika odpovědí, následuje správná odpověď a vysvětlení, proč volit tuto akci, takže si hráči mohou na těchto příkladech posoudit, do jaké míry jsou schopni činit správná rozhodnutí. Příklady jsou uspořádány do stejných sekcí jako hlavní text knihy, aby si čtenáři mohli projít příklady vztahující se k dané sekci, a pak se vrátit k hlavnímu textu a pokračovat dál ve čtení, nebo aby si mohli znovu pročíst sekce, u nichž na příkladech zjistili, že je ještě patrně plně nezvládli nebo dobře nepochopili. 
Na závěr cituji autora: „Ať už spadáte do kterékoli skupiny hráčů, nejpravděpodobnějším důvodem, proč sitngo zůstane i nadále populární, je to, že vás k němu přitáhly vzrušující a napínavé zážitky z konfrontací all-in, možnost nadělat v něm peníze, i potěšení z toho, že vyhráváte zas a znovu - sitngo je prima zábava!

16.11.11

Myslete jako fotograf - recenze knihy Zonerpressu

Na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/myslete-jako-fotograf.htm
jsem vystavil podrobnou recenzi knihy Zonerpressu z roku 2010.
Podtitulek knihy "Kreativní myšlení pro lepší [digitální] fotografie" napovídá o co v knize jde a nepřímo i komu je kniha určena. Téma knihy je sice jedním z nejčastěji připomínaných témat fotografie, současně je to něco, v čem nejčastěji v praxi hřešíme. Po prostudování knihy, plné vynikajících myšlenek a výborných obrazových ukázek, jsem se rozhodl přiblížit obsah knihy výběrem poznatků a myšlenek autora, které nejlépe vystihují jeho přístup k tématuKniha je rozdělena do 3 kapitol: ZÁMĚR - STYL a POSTUPVzhledem k tomu, že pokrytí  všech 3 kapitol by zabralo příliš místa, jakož i proto, že jádro pojetí přece jen leží spíš v problematice záměru fotografie, než v oblasti stylu a postupu, vybral jsem myšlenky pouze z první kapitoly.
Obsah první kapitoly má následující strukturu:- Více rovin objektu 
- Dobrý vzhled 
- Různá krása 
- Mrtvá monstra 
- Klišé a ironie 
- Obyčejné neobyčejné 
- Odhalení 
Z dalších dvou kapitol vybírám pouze některá dílčí témata:
- Harmonie 
- Vedení pohledu 
- Minimalismus 
- Interaktivní kompozice 
- Čas a pohyb 
- Hyperrealistický vzhled
Kniha patří mezi myšlenkově nejbohatší práce Michaela Freemana a má co říct každému fotografu, od začátečníka až po profesionála.

12.11.11

Řízení informačních rizik v praxi – Miroslav Čermák

Problematika řízení informačních rizik je velmi aktuální. Je překvapující, že se mu v české literatuře věnuje poměrně málo pozornosti. O to více si cením práci Miroslava Čermáka, který se rozhodl opublikovat své desetileté praktické zkušenosti z oblasti informačních technologií, informační bezpečnosti a řízení rizik. Jádrem knihy je metodika analýzy rizik, při jejímž vývoji autor respektoval mezinárodní standardy pro řízení  informační bezpečnosti. Metodika tak poskytuje opakovaně využitelné a měřitelné výsledky.
Hlavním cílem této knihy je seznámit čtenáře s problematikou řízení informačních rizik.
Kniha rozdělena do čtyř hlavních částí: řízení rizik, analýza rizik, vyhodnocení rizik a zvládání rizik, přičemž největší důraz je kladen na analýzu rizik. Posloupnost kapitol v knize kopíruje proces řízení informačních rizik. Autor vede čtenáře krok za krokem celým tímto procesem. Po přečtení a promyšlení obsahu knihy, by měl být čtenář vybaven poznatky, nezbytnými pro úspěšné zavedení procesu řízení informačních rizik ve společnosti. Měl by být schopen provést samostatně a efektivně analýzu rizik a následně rizika správně vyhodnotit a navrhnout vhodný způsob jejich zvládání.

V první části knihy se seznámíte s pojmem řízení rizik a důvody, proč je nutné získat pro zavedení procesu řízem rizik aktivní podporu vrcholového managementu, 'jak této podpory dosáhnout, jaké argumenty při komunikaci s vrcholovým managementem použít a následně jak celý proces řízení rizik ve společnosti úspěšně zavést.
Ve druhé části, která je nejrozsáhlejší, se seznámíte s možnými přístupy k provedení analýzy rizik a budete konfrontováni s výhodami a nevýhodami interně a externě prováděných analýz rizik, kvantitativními a kvalitativními metodami používanými při analýze rizik. Dozvíte se, jak efektivně a s minimálními náklady provést identifikaci a kvantifikaci aktiv, hrozeb a zranitelností.
Ve třetí části, která se věnuje vyhodnocení rizik, se seznámíte s metodikou výpočtu výsledného rizika a s vhodnými způsoby, jak tyto výsledky interpretovat a prezentovat. Značná pozornost je také věnována volbě vhodných opatření vedoucích ke snížení rizika.
Ve Čtvrté části se dozvíte, jaké jsou možné způsoby zvládání rizik a kdy je vhodné jednotlivé způsoby pro jejich zvládání použít, jak by měla vypadat závěrečná zpráva z analýzy rizik a co by měl obsahovat plán zvládání rizik. Metodika analýzy rizik, tak jak je prezentována v této knize, je plně v souladu s mezinárodními standardy pro řízení informační bezpečnosti a poskytuje 
opakovatelné a měřitelné výsledky.
Přístup autora k tématu je velmi praktický, výklad je srozumitelný, teoretická část odpovídá potřebám pochopení základů řízení rizik, kniha je stručná, přesto obsahuje mnoho cenných rad a doporučení, které ocení nejen specialisté z oblasti informačních systémů, ale i management organizací.

Digitální fotografie v programu GIMP - opožděná recenze

V roce 2010 vydal CPress knihu "Digitální fotografie v programu GIMP", kterou napsal Lubomír ČevelaV posledních dnech jsem obdržel od návštěvníků jednoho ze svých odborných weblogů dotaz týkající se softwarové tvorby infračervených snímků. Jelikož sám mnoho zkušeností s touto oblastí fotografie nemá, obrátil jsem se na Google, s jehož pomocí jsem našel odkaz na článek, který se tématu přímo věnuje a to s odkazem na knihu, které je věnována tato stručná recenze. Knihu o GIMPu vlastním již delší dobu. Ušla mé pozornosti zřejmě proto, že jsem předpokládal, 
že obsahuje pouze základy digitální fotografie. Nyní musím říci, že jsem se hluboce mýlil. Autor knihy Lubomír Čevela ve své knize prezentuje několik návodů, které jinde moc snadno nenajdete a které při tom můžete snadno využít i pro práci v prostředí jiného kvalitního foto-editoru. Zde je několik dílčích témat, která jsou zpracována názorně:
- Napodobení infračervené fotografie
- Instalace zásuvného modului UFRaw
- Kompenzace zkreslení objektivu
- Doodtřování pomocí neostré masky
- Nepravý HDR snímek
- Základní úpravy v UFRaw
- Retuš s použitím záklaty
- Přidání filmového zrna
- Rozsáhlé úpravy portrétu
- Snímek se složenou scénou
- Simulace přechodového filtru
- Produktová fotografie aneb maska a stín
Knihu jsem sice v nabídce CPressu dnes nenašel, ale věřím, že se v ní brzo opět objeví.
Knihu vřele doporučuji a to nejen uživatelům GIMPu.

26.10.11

Myšlenkové mapy v byznysu - recenze

Knih o myšlenkových mapách vyšlo ve světě již stovky. Velkou část z nich napsal autor metody myšlenkových map, Tony Buzan. Není mnoho těch, které by byly orientovány přímo na potřeby byznysu a ještě méně je těch, které toto téma spojují s moderní technologií tvorby myšlenkových map - s počítačovým modelováním. Tony Buzan rozvíjí řadu let svůj vynález a současně velmi úspěšný byznys, který je na něm založen. Není se proto co divit tomu, že v roce 2010 vydal knihu, která je celá věnována různým oblastem aplikace myšlenkových map v podnikateslkém prostředí. CPress udělal velmi dobře, že krátce po opublikování prvního titulu,věnovaného mentálnímu modelování, vydal i překlad knihy "Myšlenkové mapy v byznysu". Silnou devizou této knihy je její přímá vazba na počítačový nástroj, které tým Tony Buzana vyvinul - iMindMap. Současně autor využívá velké bohatství poznatků, obsažených na mnoha pečlivě vedených webových stránkách. Kniha konkrétně odkazuje na adresu: www.MindMapsForBusiness.com. Co mne velmi příjemně překvapilo, je skutečnost, že při prezentaci myšlenkových map v ekonomice, managementu a podnikání,nezůstává pouze u metodiky MM, ale jde překvapivě poměrně do hloubky výkladu podporované ekonomické problematiky. Přemýšlel jsem o tom, jak celé to bohatství knihy co nejlépe přiblížit návštěvníkům toho weblogu. Nakonec jsem se rozhodl pro netradiční formu recenze, která využívá toho, že Tony Buzan každou kapitolu knihy uvádí myšlenkovou mapou shrnující poznatky, které kapitola prezentuje. Tuto moji netradiční recenzi najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/MM-byznys/

25.10.11

EXCEL 2010 - práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Tato recenze je věnována knize vydané v roce 2011 v GRADĚ v edici "snadno a rychle". Její název je "EXCEL 2010 - práce s databázemi a kontingenčními tabulkami". Autorem knihy je zkušený autor a lektor počítačových kurzů Marek Laurenčík. S ing. Markem Laurenčíkem jsem se poznal na dálku v roce 2005, když jsem nabídl recenzi jeho On-line kurzu "EXCELU se zaměřením na MAKRA". Zaujal mne způsob podání, využívající v maximální míře přednosti dálkového on-line studia. O tom, že jsem si metodiku výkladu oblíbil, se ještě dnes můžete přesvědčit na adrese: 
http://www.akamonitor.cz/excel_makra_vba.htm
Excel mne zaujal zejména jako nástroj analýzy ekonomické. Bohatství sady funkcí s každou verzí Excelu rostlo a co je důležité, posilovalo jeho analytické schopnosti. K těmto patří především podpora tvorby a užití kontingenčních tabulek. Moje sympatie k této části Excelu jsou trvalého rázu. Před pěknou řádkou let jsem na webu vystavil slideshow, prezentující možnosti využití kontingečních tabule v Excelu. Najdete ji ještě stále na webu na adrese: http://akamonitor.euweb.cz/excel/
Ale nyní k hlavnímu tématu recenze. Kniha má - zatím stručnou - webovou stránku s anotací na adrese: http://www.grada.cz/excel-2010_6918/kniha/katalog/.
Kniha obsahuje tato témata:
- Tabulka Excelu jako databáze
- Práce s rozsáhlými tabulkami: řazení, filtrace, souhrny
- Přístup k externím datům v databázích různého typu (MS Access, MS SQL Server)
- Spolupráce s internetem a soubory typu XML
- Výběr tabulky nebo dotazu z databáze Accessu
Kniha poskytuje vyčerpávající odpovědi na následujícíc kruhy otázek:
- Jak pracujeme s externími daty?
- Jak načteme tabulu z webové stránky?
- Jak pracujeme s textovými soubory?
- Jak vytvoříme kontingenční tabulku?
- Jak vytvoříme kontingenční graf?
Text doplňuje spousta příkladů, srceenshotů s ukázkami postupu práce při užití funkcí Excelu.
Kromě stručné úvodní kapitoly je těžiště knihy ve třech tématech.
Prvním tématem je zpracováni dlouhých datových tabulek. V kapitole jsou popsány řazení
a filtrace různými způsoby, tvorba přehledů a souhrnů. Je zde také popsáno použiti vvhledávacích a databázových funkcí.
Druhé téma je věnováno práci s externími daty. Zde naleznete informace o tvorbě tabulky propojené z databáze programů MS Access a MS SQL Server a souboru typu DBF. V kapitole
je také popsán import dat z textového souboru. Závěrečnou částí kapitoly je popis spolu-
práce sešitu Excelu s internetem a práce se soubory typu XML.
Posledním tématem v knize je práce s kontingenčními tabulkami. V této kapitole se dočtete
o tvorbě kontingenční tabulky ze souvislé tabulky, externích dat a více nesouvislých datových oblastí. Dále je zde popsáno formátování kontingenční tabulky, různé typy souhrnů a pohledů na zpracovávaná data, tvorba výpočtů v kontingenční tabulce a využití dat z tabulky. Závěrem kapitoly je popsána tvorba kontingenčních grafů.
Struktura knihy je přehledná a řazení kapitol je logické. Jazyk výkladu je srozumitelný. 
Knihu doporučuji všem, kdo si chce prohloubit znalosti Excelu v jedné z nejcennějších částí programu, podporujícího ekonomické, ale i inženýrské analýzy dat. 

17.10.11

Informační systémy v podnikové praxi - 2. aktualizované a rozšířené vydání - recenze

Autoři: Petr Sodomka, Hana Klčová - Vydal: Computer Press, a. s., 2010.
Na adrese: www.akamonitor.cz/recenze/sodomka2.htm
jsem vystavil detailní recenzi knihy, která je v současné době na českém knižním trhu v dané oblasti nejúplnější publikací.  V knize najde čtenář značný počet případových studií, schémat, tabulek a obrázků, které základní text přibližují začínajícím i pokročilým uživatelům informačních systémů. Nabízí téměř vše, co může současný i budoucí uživatel potřebovat k budování,
inovaci a rozvíjení informačního systému organizace. Kniha je přehledná a dobře strukturovaná. Umožňuje čtenáři získat celkový pohled na  problematiku informačních systémů.
Čeho si zejména na knize cením, je důraz kladený na přínos IS , dosahovaný komplexním uplatněním nástrojů, metod a technik a to především jako náplň působnosti lidí, jejichž kvalifikace, motivace a schopnost týmové práce a komunikace je stále více rozhodujícím faktorem úspěchu dosažení cílů uplatnění IS. Kniha má svoji webovou stránku na portálu vydavatele:
http://knihy.cpress.cz/informacni-systemy-v-podnikove-praxi-d2.html
Abych potenciálním čtenářům z řad teoretiků i praktiků usnadnil rozhodování o tom, zda knihu 
zařadit či nezařadit do snadno dostupné operativní části odborné knihovny, doplnil jsem recenzi o tři části:
- pohled na obsah knihy přes názvy kapitol
- přehled vybraných dílčích témat knihy, které mne zejména zaujaly,
- volná citace vybraných myšlenek autorů, obsažených v knize.
Knihu doporučuji praktikům i teoretikům, aktivním v oblasti informačních systémů, ale i manažerům podniků a institucí.

13.10.11

Vnitřní hra tenisu - Mentální stránka vrcholového sportu - recenze

Na adrese: www.akamonitor.cz/recenze/timothy1.htm  jsem vystavil původní recenzi knihy W. Timothy Gallwey, vydané v ManagementPressu 2011.
Publikace „Inner Game of Tennis“ (Vnitřní hra tenisu), poprvé vyšla v roce 1974, stanovila principy a metody učení se a koučování v tenisu, které byly poté aplikovány na problematiku dosahování dokonalosti ve světě byznysu, ve zdravotnictví, vzdělávání a dalších sportovních odvětvích.
Recenzi této neobyčejné knihy jsem koncipoval do dvou části. V první části seznamuji čtenáře se svými pocity, dojmy a s hodnocením knihy. V druhé části prezentuji volně řazený výběr vybraných myšlenek a to volnou citací z textu knihy. Snažím se tak co věrohodněji přiblížit hlavní myšlenky autora a jeho přístup k tématu.  Výběr z 180-ti stránkové publikace je přirozeně subjektivní, nemusí tedy uspokojit každého čtenáře, ale dělal jsem co jsem mohl v upřímné snaze o motivaci čtenáře k tomu, aby se sám knize ve vlastním zájmu pečlivě věnoval.  
Tenis podle Timothy Gallweye obsahuje dvě hry: první, vnější hra, se hraje proti překážkám představovaným vnějším soupeřem a kvůli jednomu nebo více oceněním z vnějšku; druhá, vnitřní hra, se hraje proti vnitřním mentálním a emocionálním překážkám pro odměnu z poznání a uplatnění svých skutečných schopností. Hráč by měl rozpoznat, že vnitřní i vnější hra probíhají současně, takže se nerozhoduje, kterou hru hrát, ale která si zaslouží prioritu.
Timothy Gallwey ( dále jen TG ) zavedl pojmy První Já a Druhé Já. Pojmem První Já byla nazvána vědomá mysl (ego), která ráda promlouvá k Druhému Já (vy a váš potenciál) a radí mu, jak udeřit tenisový míček. Klíč ke spontánní tenisové hře na vysoké úrovni spočívá ve vyřešení disharmonie, která obvykle mezi oběma Já panuje. To vyžaduje zvládnutí několika vnitřních dovedností, především je to umění oprostit se od sebekritiky.
Autor knihy, W. T. Gallwey, se v posledních letech věnoval jak výuce tenisu, tak koučování ve velkých korporacích a neziskových organizacích, které uplatněním metod a principů Vnitřní hry (Inner Game) dosáhly vysoké pracovní výkonnosti a vynikajících výsledků. Metodika Vnitřní hry se stala zdrojem nápadů pro více než deset konzultantských firem, které nabízejí služby v oblastech exekutivního koučování, inovací, učení se a řízení změn.
Celou knihu prolínají vhodně zvolené a srozumitelné příklady, které jsou pro čtenáře důležitým vodítkem k pochopení jeho myšlenek, které přesahují rámec tenisové hry.
Knihu doporučuji číst nejen z pohledu tenisového trenéra, ale i z pohledu životní filozofie. Stabilita života, radování se z jeho okamžiků „právě tady a teď“, uvědomování si možných cest seberealizace vlastních předpokladů jsou důležitými momenty rozvoje osobnosti člověka a nalézání jeho psychické stability v různých činnostech
T.G. vyjadřuj víru v to, že oblasti, jako jsou byznys, zdravotnictví, vzdělávání a mezilidské vztahy, se rozvinou v chápání lidského vývoje a v nezbytných vnitřních dovednostech.
Cituji autora: „Staneme se lepšími žáky a budeme nezávislejšími v myšlení. Zkrátka věřím, že jsme stále na začátku hlubokého a dlouhodobého procesu změny rovnováhy mezi vnějším a vnitřním.“

11.10.11

Redakční práce - recenze knihy

GRADA přichází na knižní trh s pozoruhodnou praktickou příručkou, určenou především pro rekatory knižních nakladateství. Kniha dvojice autorů Milana Pokorného a Dany Pokorné, vznikla přepracováním učebního textu určeného původně pro seminární výuku redakčních prací v rámci univerzitního studia. Z obsahu knihy i z přístupu autorů je poznat, že jde o zkušené pedagogy, se znalostí teorie a současně o osoby dobře znalé redakční praxe.
Předkládaná publikace je věnována profesi odborného pracovníka, který upravuje texty jiných autoru a organizuje jejich vydáni. Nezabývá se prací novinářskou, která je svou podstatou zcela odlišná, neboť jde o činnost autorskou. Kniha muže sloužit jako učebnice pro kurzy redakčních prací na vysokých a odborných školách, ale i jako příručka pro praxi.

Cílem publikace je podat přehledný popis činnosti redaktora především v knižním nakladatelství, ale i v periodickém tisku, a seznámit tak čtenáře se základy dynamicky se rozvíjející profese, jejíž význam v poslední době prudce roste. Autoři učí čtenáře metodám přístupu k cizímu, ale i k vlastnímu testu při jeho přípravě k publikování. Pro kvalitu textu knihy jsou velmi důležité konkrétní příklady, včetně nabídky textů, které neprošly redakční úpravou, pro zkoušku dovednosti při jejich úpravě.
Detailní obsah knihy je nabízen k prohlédnutí na stránce knihy na portálu GRADY:
http://www.grada.cz/redakcni-prace_6608/kniha/katalog/.
V detailním obsahu na webové stránce knihy doporučuji věnovat pozornost seznamu 28 příloh, představující velmi cenný soubor prakticky využitelných informací.
Obsah – názvy kapitol
1. Přípravné práce spojené s přijetím rukopisu do nakladatelství
2. Redigování rukopisu
3. Příprava rukopisu ke zlomu
4. Grafická úprava knihy a zlom
5. Korektury a náhledy
6. Dokončovací práce
7. Redakční administrativa
8. Redaktor v periodickém tisku
9. Malá exkurze do tiskárny - minulost a současnost
Přílohy
Knize jsem věnovat svoji recenzi, jejíž plné znění najdete na následujícíc adrese:
www.akamonitor.cz/recenze/pokorny2.htm

28.9.11

Naučte se fotografovat detail kreativně - recenze

Na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/bryan.htm 
jsem vystavil podrobnou recenzi knihy, vydané v ZonerPressu. Stručné z recenze:
Kniha Bryana Petersona pro mne znamená mnoho. Autor mi pomohl uvědomit si proč mne fotografování zblízka poslední dobou tak láká. Kniha je další ukázkou geniality Bryana Petersona nejen jako fotografa, ale i jako publicisty a pedagoga v jedné osobě. Pečlivě vyvážený poměr textu a obrázků, společně s pečlivým výběrem obrázků, umožňují čtenáři prožívat dobrodružství krásy světa viděného zblízka. 
Po prostudování knihy jsem nevydržel a do svého webového portálu www.akamonitor.cz jsem zařadil nový odborný weblog, věnovaný Close-Up fotografii  http://close-up-photo.akamonitor.cz
Obsah knihy a autorem zvolené pojetí tématu, prezentuji volně uspořádaným souborem vybraných citátů z textu knihy.
Vydání českého překladu knihy Bryana Petersona je dalším cenným příspěvkem ZonerPressu do pokladnice fotografické literatury. Knihu vřele doporučuji všem, kdo touží po nových poznatcích a nových nápadech. 

21.9.11

Tony Buzan: Mentální mapování - recenze

Vydavatel knihy: Nakladatelství Portálwww.portal.cz
Kniha, o které je v této recenzi řeč, vyšla v originále v roce 2005. Zdaleka to není ani první, ani poslední kniha známého autora, který jich publikoval za léta svého působení v dané oblasti desítky. Kniha Mentální modelování má mezi jeho pracemi významné místo především proto, že je určena začínajícímu uživateli, je stručná, přehledná a bohatě vybavená ukázkami, kterým porozumí každý čtenář.
Svými MIND MAPS (myšlenkovými mapami) zavedl Tony Buzan revoluční systém záznamu myšlenek, který může pomoci rozvoji v řadě oblastí života. Kniha Mentální modelování má charakter praktické příručky, která učí jak tento nástroj využívat k rozvoji kreativity, k hledání řešení každodenních problémů, ke stanovování cílů, k sebemotivaci a k motivaci druhých a k tréninku a zlepšení paměti. Způsob podání obsahu knihy, volba jazyka grafická úprava, garantují každému čtenáři určitý osobní přínos z jejího prostudování.   
Stručný obsah knihy:
1. kapitola - Co je mentální mapa?
2. kapitola - Poznejte svůj mozek, uvolněte svůj potenciál
3. kapitola - Dokonalý vzorec úspěchu
4. kapitola - Trénujeme mysl pro duševní úspěch
5. kapitola - Fyzická kondice pro duševní výkony
6. kapitola - Mentální mapy pro každodenní úspěch
Podrobný obsah knihy najadte na adrese:
http://obchod.portal.cz/obsah/mentalni-mapovani/22619/
Výběr části mentálních map obsažených v knize
- Báječná dovolená 
- Příprava na přijímací pohovor 
- Psaní eseje 
- Plán romantického víkendu 
- Svatba 
- Plánování zahrady 
- Úspěšný rozpočet 
- Jak vyřešit důležitý problém 
Na výše uvedené webové adrese si lze prohlédnout ukázky 4 stran textu.
Na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/MM-TB/
najdete krátkou slideshow, obsahující několik vybraných ukázek map Tony Buzana.

Poslání jednotlivých kapitol knihy uvádím volnou citací z úvodu knihy:
První kapitola - Co je mentální mapa?, nás uvede do problematiky mentálních map a vysvětlí nám, jak fungují. Seznámí nás se základními pravidly mentálních map a krok za krokem nás provede naší první mentální mapou.
Druhá kapitola - Poznejte svůj mozek, uvolněte svůj potenciál, hlouběji zkoumá příčiny působení mentálních map i to, jak pomohou vašemu mozku při učení a při tvůrčím myšlení. Čím lépe porozumíme svému mozku a jeho činnosti, tím snazší pro nás bude přimět ho k co nejlepší práci.
Třetí kapitola - Dokonalý vzorec úspěchu, se zabývá učením. Poskytuje jednoduchý návod, jak se za pomoci mentálních map nejlépe učit a byt úspěšný.
Čtvrtá kapitola. Trénujeme mysl pro duševní úspěch, nám pomůže proniknout do světa tvořivosti a objevit v mentálních mapách ideální nástroj pro dosažení kvalitního tvůrčího myšlení. Dozvíme se i to jak silně rozvinuté tvůrčí dovednosti usnadňují zapamatování, a naučíme se důležitým zásadám dobré paměti.
Pátá kapitola, Fyzická kondice pro duševní výkony, vyzdvihuje důležitost dobré fyzické kondice pro kondici duševní. Poradí nám, jak a kolik cvičit, jak spát a co a kdy jíst. Ukáže nám, jak za pomoci mentálních map dosáhneme i zde té nejlepší rovnováhy.
Šestá kapitola, Mentální mapy pro každodenní úspěch, nám ukáže některé z nekonečného množství způsobů, jak využívat mentální mapy v práci, ve společenském styku a při životním plánování. 
Tony Buzan se v úvodu své knihy vyznává ze svého vztahu k myšlenkovým mapám těmito slovy: „Mentální mapy dramaticky a nádherně změnily můj život k lepšímu. A jsem hluboce přesvědčen o tom, že na vás budou působit právě tak. Připravte se na to, že budete ohromeni - a to sami sebou!“
Použijeme-li příklady a doporučení Tony Buzana k inspiraci své představivosti, můžeme výrazně zvýšit svůj tvůrčí potenciál a dosahovat výraznějších úspěchů v celé řadě každodenních činností.

19.9.11

Řízení životního cyklu aplikací ve Visual Studiu 2010 - recenze

Na adresehttp://www.akamonitor.cz/recenze/vs2010.htm
jsem vystavil podrobnou recenzi pozoruhodné knihy z vydavatelství ZonerPress Řízení životního vyklu aplikací ve Visual Studiu 2010.
Řízení životního cyklu aplikace (application lifecycle management) je koncept, který v sobě zahrnuje řízení všech fází života jakéhokoliv projektu – v našem případě projektu  vývoje softwaru. Schopnosti Visual Studia 2010 pro řízení životního cyklu aplikace vychází z dřívějších produktů Visual Studio 2005 Team System a Visual Studio 2008 Team System a byly navrženy tak, aby zmírnily - nebo zcela eliminovaly - mnohé ze zmíněných výzev.
Kniha je sice výrazně orientována na softwarové projekty, její význam však – vzhledem k zvolenému pojetí – značně převyšuje uplatnění v dané oblasti. Důvody jsou dva:
 - téma řízení životního cyklu projektu je v české odborné literatuře pokryto nedostatečně,
 - praktická aplikace softwarového systému je v knize provázena celou řadou obecněji aplikovatelných poznatků. Podstatná je i skutečnost, že tato obecnější část je podána velmi srozumitelným jazykem. Tomuto záměru byla přizpůsobena i zvolená struktura obsahu jednotlivých kapitol, vyjádřená jasně definovaným posláním každé kapitoly a kvalitně zpracovaným shrnutím obsahu kapitoly.
Autoři procházejí životní cyklus ve struktuře podle hlavních rolí členů projektového týmu: architekt, vývojář a tester,  doplněné o podrobný rozbor tématu Team Foundation Serveru. Závěrečná část knihy je věnována velmi důležitému tématu: správě projektu/procesu, což je téma, které má pro úspěch projektu mimořádný význam. Proto je těmto aktivitám věnována velká pozornost, jak v systémové, tak v nástrojové oblasti.
Kniha je především zacílena na týmy profesionálů pracujících v oblasti vývoje komerčního softwaru nebo softwaru pro velké korporace - jinak řečeno, pro středně pokročilé až pokročilé uživatele. Kniha bude pro vás prospěšná zejména , jste-li:
 - vývojář, tester nebo architekt a chcete se dozvědět, jak vám může rodina produktů Visual Studio 2010 pomoci při práci.
 - projektový manažer, který má na starost správu nějakého projektu vývoje softwaru.
Podrobný obsah, kvalitní anotace knihy a několik ukázkových stránek najdete na portálu ZonerPressu na TÉTO adrese:
Kniha obsahuje úplný přehled schopností Visual Studia 2010 pro řízení životního cyklu aplikace. Je rozdělena do pěti hlavních částí podle rolí v týmu vyvíjejícího software:
 Část I - Architekt.
 Část li - Vývojář.
 Část III - Tester.
 Část IV - Team Foundation Server.
 Část V - Správa projektu/procesu.
Rozsah a hloubka pokrytí problematiky činí z této knihy základní zdroj metodických a praktických poznatků o moderním způsobu  řízení životního cyklu projektů - a to především -  ale nejen, softwarových.
Na příkladu využití konkrétního moderního softwarového nástroje  podávají autoři komplexní pohled i na systémovou stránku problematiky.

4.9.11

Telemarketing v praxi - Jak profesionálně telefonovat se zákazníky

GRADA přichází na knižní trh s druhým a rozšířeným vydáním knihy „Telemarketing v praxi“ autorského kolektivu Květoslavy Santlerové. Knize je věnována webová stránka s podrobným obsahem, kvalitní anotací  a s informací o autorském kolektivu. Co doporučuji nepřehlédnout, je nabídka možnosti prolistovat si on-line v prohlížeči řadu ukázkových stránek knihy. Vzhledem  k této bohaté informační podpoře, zůstává mi jediná úloha a tou je motivovat vás k tomu, abyste si dále uvedenou webovou stránku skutečně otevřeli. Najdete ji na adrese:  

http://www.grada.cz/telemarketing-v-praxi_6812/kniha/katalog/

Zde je několik dílčích témat knihy, které mne zejména oslovila:

Dříve než se podělím o své postřehy ze studia knihy, uvádím alespoň názvy kapitol knihy a orientaci příloh, které praktický přínos knihy výrazně zvyšují.

Vybraná dílčí témata

Integrace call centra do organizační struktury firmy 

Základní pojmy telefonické komunikace 

Personální složení call centra 

Specifika telefonické komunikace 

Struktura telefonického rozhovoru 

Pasivní telemarketing 

Aktivní telemarketing 

Manipulace 

Problémové typy klientů 

Retention calls 

Krizové hovory 

Jádro výběrového řízení 

Praktická ukázka metodiky 

Specifika manažerské práce v call centru 

Adaptační proces 

Monitoring kvality 

Práce operátora a osobnostní typologie 

Čtyři dimenze osobnostního typu 

Kniha je podána srozumitelným jazykem, je orientována na potřeby praxe, nezanedbává ani nezbytné teoretické základy. Knihu lze vřele doporučit všem výše uvedeným kategoriím podnikových pracovníků a studentů ekonomických škol.  Moji recenzi najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/telemarketing.htm

30.8.11

Academic English – Akademická angličtina - recenze


Na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/akadanglictina.htm
jsem vystavil recenzi knihy Academic English  - Akademiská angličtina.
GRADA přichází na český knižní trh s publikací, která je zaměřena na užití angličtiny v oblasti, kterou běžné učebnice angličtiny,
pokrývají jen velmi obtížně. Jde o prvotinu, na kterou cílová skupina netrpělivě čeká již dlouhou dobu. Předmětem knihy je akademická angličtina. Co přínos knihy výrazně zvyšuje, je skutečnost, že  pokrývá současně  základní poznatky v oblasti jazykové komunikace v předmětné oblasti. Na to navazuje vlastní průvodce anglickým jazykem. 
Kniha autorského kolektivu Libora Štěpánka,
 představuje studijní materiál určený čtenářům, kteří se pohybují v prostředí světa vysokého školství i vědy a kteří se musí samostatně vzdělávat v anglickém jazyce (s výjimkou studentů anglické filologie). Kniha přístupnou a zajímavou formou představuje zvláštnosti akademického jazyka, vysvětluje podstatu základních jazykových i měkkých dovedností, na jejichž kvalitě často závisí úspěch v daném oboru, a současně také nabízí škálu aktivit, s jejichž pomocí lze představené kompetence lépe ovládnout a procvičit. 
Česko-anglická publikace
 poslouží zejména akademikům a studentům vysokých škol jako obecný průvodce, praktický manuál a výchozí pramen k základní orientaci v anglickém jazyce v prostředí vysokého školství a vědy.
Po přečtení této knihy si čtenář dokážete udělat obrázek o tom, co se od vysokoškolsky vzdělaného člověka v oblasti komunikace a práce s anglickým jazykem očekává. Naučí se v akademické angličtině orientovat, kde najít potřebné rady k různým metodám práce s literaturou, jak si procvičit poslech nebo kam se obrátit, když potřebujete napsat článek nebo přednést odbornou prezentaci. 
Publikace přinese každému čtenáři užitek, nebude pro vás pouhou „povinnou literaturou“ k předmětu Academic English, ale žese k ní budete vracet. Bude vám oporou, když si nebudete v budoucnu s akademickou angličtinou vědět rady. 

20.8.11

Kreativní světlo ve fotografii - Jan Pohribný - recenze

22. 6. 2011. představil ZonerPress pozoruhodnou knihu Jana Pohribného, který je znám svými netradičními postupy a efektními světelnými konstrukcemi vytvářenými jednoduchými prostředky. Na webové stránce svého webloguhttp://newbooks.akamonitor.cz jsem slíbil opublikovat podrobnější informaci formou recenze knihy.
Svůj slib jsem splnil a na stránce
:
http://www.akamonitor.cz/recenze/pohribny1.htm
jsem podrobnou recenzi opublikoval.
Na webové adrese stránky knihyhttp://www.zonerpress.cz/kniha/pro-grafiky-a-fotografy/kreativni-svetlo-ve-fotografii
najdete podrobnou anotaci a možnost zalistovat si v knize.
Získáte tak věrnou představu o grafickém i obsahovém provedení knihy.

Obsah knihySVĚTLO JAKO KREATIVNÍ NÁSTROJ l CÍL
DENNÍ SVĚTLO? PŘIROZENĚ!
UMĚLECKÉ OSVĚTLENÍ
KOMBINOVANÉ SVĚTLO
LUMINOGRAFIE
SVĚTELNÁ PROJEKCE A OBJEKTY
OTISK SVĚTLA
Závěr aneb Chvála tmy
Slovníček vybraných pojmů
Významná část této publikace je věnována přesahu fotografie do jiných médií, kreativitěi přirozené hravosti, kde světlo i fotografie hrají hlavní role, ale jejich partnery na scéně je kupř. malířství (kapitola Luminografie) či scénografie a sochařství (kapitola Světelná projekce a objekty) například se zajímavými ukázkami práce s dírkovou komorou.
Jak jsem napsal v úvodu této recenze,  slovem lze velmi obtížně dostatečně věrně popsat fotografickou publikaci, plnou nádherných ukázek práce profesionálů, doprovázených návody, rozbory a hodnoceními. Vedle fotografií autora jsou v knize zastoupeny ukázky více než 50 dalších autorů, např. Miroslav Vojtěchovský, Vladimír Birgus, Antonín Kratochvíl, Taras Kuščynskij, Pavel Mára, Ivan Pinkava, Petr Šálek, Jindřich Štreit a další skvělá jména. Jde o  skvělé fotografie fotografických legend, ale i zástupců mladé fotografické generace.Knihu Jana Pohrivného, vydanou v ZonerPressu, vřele doporučuji vážným všem zájemcům o fotografii.

17.8.11

Virtuální tým - efektivní řízení lidí na dálku

Na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/evangelu.htm
najdete moji recenzi  pozoruhodné knihy autorů: Jaroslavy Ester Evangelu a Davida Grundela  
Knihu vydal: CPress 2011
Měnící se přístup lidí k informacím, ke vzdělání i k práci, vyvolává možnost a potřebu virtuálního řízení, vyžadující manažerský přístup, odlišný od konvenčního managementu. Publikace je pozoruhodná účelným spojením teorie s praxí, systematickým uspořádáním, zapojením
 množství příkladů i analýzou chybných manažerských rozhodnutí. Nabízí manažerům možnost zdokonalení řídící práce nebo přípravy na ni. 
Vybraná dílčí témata,  která považuji za obzvláště pozoruhodná:
- Rozdíly mezi virtuálním a konvenčním týmem 
- Druhy virtuálních týmů a jejich specifika 
- Vývojové fáze týmu 
- Odlišný přístup managementu virtuálního a konvenčního týmu 
- Projevy nedostatečných manažerských kompetencí v praxi 
- Manažerské metody ve virtuálním týmu 
- Pravidla ve virtuálním týmu 
- Komunikační prostředky ve virtuálním týmu 
- Test manažerských kompetencí, s důrazem na řízení virtuálních týmů 

Kniha poslouží jako praktická příručka
 pro všechny, kteří se virtuálním řízením zabývají nebo se k němu chystají. Seznámí manažery virtuálních týmů s odlišnostmi při zakládání týmů, nastavování komunikačních i motivačních toků, s možností vytváření sociálních vazeb i sociálního zázemí pomocí referenčních skupin, poukáže na nejčastější chyby, kterých se manažeři dopouštějí. 
Adresa stránky věnované knize na portálu CPress:
http://knihy.cpress.cz/virtualni-tym.html
Přístup a způsob podání problematiky můžete posoudit jednak podle obsahu knihy, ale též podle stran ukázek. Tamtéž je ke stažení detailní obsah  knihy ve formátu PDF.