25.1.11

MS Expression Studio 4 Ultimate - AKA MONITOR

Na adrese:
http://expression-studio-aka.akamonitor.cz/
jsem zřídil nový odborný weblog, který je zaměřený na poznatkové
zdroje ( webové stránky, časopisy a knihy ) věnované souboru
moderních nástrojů, nabízených firmou Microsoft pod názvem
MS Expression Studio 4 Ultimate.  ( Weblog je na systému Blogger
umístěn dočasně a také kvůli snadnému publikování pomocí
elektronické pošty.

---

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
AKA MONITOR – ISSN 1804-042X
www.akamonitor.cz  GPR 4/10