28.2.11

Projektový management Systémový přístup k řízení projektů - recenze


GRADA - Svozilová AlenaProjektový management - Systémový přístup k řízení projektů - 2. aktualizované a doplněné vydání.
Po úspěšném prvním vydání knihy Aleny Svozilové, přichází GRADA s druhým, aktualizovaným a rozšířeným vydáním. Druhé vydání ještě více akcentuje systémový přístup k řízení projektů. Autorka má 15-ti letou zkušenost z působení na různých funkcích v celé řadě podniků, od malých soukromých firem po mezinárodní společnosti. Jako konzultant a projektový manažer působila v projektech strategického marketingu, řízení a implementace informačních technologií v předních českých distribučních společnostech.
Autorka v knize objasňuje základní principy a úkony řízení projektů v souladu se světovými trendy moderního PM: od přípravy, plánování a zahájení projektu přes vlastní řízení projektu až po projektovou kontrolu a uzavření projektu. Věnuje se tudíž i řízení rizik a řízení kvality projektu a odpovědnosti a etice vedoucího projektu. 
Kniha představuje komplexní průvodce nejen pro projektové manažery a vedoucí projektů, ale i pro podnikatele a studenty. Autorka se podrobně věnuje všem fázím řízení projektu a také specifickým oblastem integrovaného řízení projektů, a to tak, aby předkládané poznatky byly bezprostředně využitelné v praxi. Druhé vydání obsahuje novou kapitolu zabývající se rozšířenými procesními modely PM a řízením projektů ve specifických prostředích, jako je multiprojektové prostředí, multikulturní prostředí, řízení v malých organizacích či specifika velkých projektů a řízení virtuálních týmů. 
Výrazněji rozšířena je oblast projektové kontroly a zajištění a kontroly kvality, řada dalších témat je aktualizována a doplněna. Změny oproti prvnímu vydání se koncentrují především do dvou kapitol:
Specifické oblasti integrovaného řízení projektů 
- Proces řízení předmětu projektu a jeho změn 
- Proces řízení rizik projektu 
- Proces řízení kvality projektu 
- Koncept kvality projektu 
- Definice požadavků na kvalitu 
- Proces řízení kvality 
- Odpovědnost za kvalitu
- Náklady na kvalitu
- Výkon procesu Zajištění kvality
- Výkon procesu Kontrola kvality 
- Nástroje kontroly kvality 
- Odpovědnost a etika manažera projektu
- Osobnost a kariéra manažera projektu 
Projektové struktury a řízení ve specifických prostředích 
- Rozšířené procesní modely projektového managementu 
- Tradiční přímý model 
- Cyklické a iterativní modely 
- Speciální a kombinované modely projektového managementu 
- Řízení v multiprojektovém prostředí 
- Maticové projektové struktury 
- Programy a megaprojekty 
- Řízení rozptýlených projektových týmů 
- Řízení projektu v mezinárodním prostředí 
- Řízení virtuálních projektových týmů 
- Řízení projektů v malých organizacích 
Pro autorku je charakteristický praktický přístup s množstvím příkladů, návodů, postupů a rad. Textový výklad je doplněn řadou názorných obrázků, tabulek a přehledů. Prostudování 2. vydání knihy Aleny Svozilové  zvyšuje šanci na pochopení a zvládnutí zásad projektového řízení a  na jejich úspěšnou aplikaci v praxi. Publikace vychází z předních metodologií a ze zkušeností špičkových projektových manažerů. 2. vydání knihy Aleny Svozilové doporučuji zejména proto, že dále rozvíjí systémový přístup k projektovému řízení.

14.2.11

Kompozice digitální fotografie v praxi - recenze

S podtitulkem "kniha, která vás naučí kreativně tvořit" vydala GRADA knihu Marie Němcové "Kompozice digitální fotografie v praxi". Knize jsem věnoval svoji recenzi, kterou najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/nemcova1.htm
Kniha Marie Němcové není první knihou, která se věnuje danému tématu a zřejmě nebude ani poslední. Důvody, proč jsem uvítal vydání této knihy jsou dva:
- význam zdůrazňování potřeby větší pozornosti kompozici ve fotografie roste s každým dalším úspěchem, dosaženým ve vývoji digitální technologie, která stále více budí dojem, že technika vše zvládne ( viz např. stupňující se honba za megapixely při opomíjení významu kvality objektivu atd.),
- nejúčinnější cestou k dosažení záměru, uvedeného v prvním bodě, je spojení výkladu pravidel s ukázkami, prezentace souvislostí mezi všemi fázemi procesu fotografování a to nejen na snímcích špičkových fotografů, ale i na snímcích, při jejich pořizování byla podceněna právě fáze kompozice snímku.
Obsah – názvy kapitol
1. Prvky v obraze
2. Skladba fotografického obrazu
3. Tvůrčí prvky ve fotografii
4. Tvůrčí podněty ve fotografickém obraze
Kniha M. Němcové vám pomůže poskládat jednotlivé prvky v obraze, pochopit jejich roli v něm, zvolit nejvhodnější kompoziční řešení z řady možností. Uvádí možnosti využití osvětlení, barevných efektů nebo neostrosti jako kreativních prvků, až po tvůrčí nedodržení kompozičních pravidel. Kapitola o digitálním aparátu je zaměřena na využití jeho režimů a různých nastavení ve prospěch podpory obsahu snímku a tvůrčího záměru. 

13.2.11

Internetová publicistika - recenze knihy

Na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/bednar.htm
jsem vystavil původní recenzi knihy Vojtěcha Bednáře,
vydanou v GRADĚ. Jde o jeden z prvních veřejně
dostupných zdrojů, pokrývající komplexně problematiku
nového oboru publicistiky.  Knihu doporučuji!

5.2.11

Růst i při klesajícím trendu - recenze - AKA MONITOR

Na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/colvin.htm
byla vystavena detailní recenze velmi pozoruhodné knihy
G. Colvina, která vyšla v roce 2010 v CPressu v českém
překladu.  Autor prezentuje deset strategií managementu
pro úspěšné překonání recese.
Názvy kapitol

Ta nejlepší příležitost

Nová realita

Opětovné nastavení priorit

Chraňte své nejhodnotnější aktivum

Zapojte okolní svět

Přezkoumejte svou strategii a obchodní model

Maximalizujte hodnotu

Vytvořte nová řešení pro nové problémy zákazníků

Odvážné stanovení cen

Rychlejší zotavení

Porozumějte všem svým rizikům

Nezapomeňte rozvíjet sami sebe

Pro příště

Knihu vřele doporučuji vaší pozornosti!

 

 

1.2.11

Office 2010 - podrobný průvodce - recenze

Na níže uvedené adrese nejdete odkaz na recenzi knihy, věnované aktuální verzi programu Office 2010. Další verze nejoblíbenějšího a nejpoužívanějšího kancelářského balíku programů, se objevila na českém trhu na podzim minulého roku. GRADA zareagovala a nabízí knihu o 315-ti stranách, věnovaných prostředí a funkcím nové verze Office 2010. Autory knihy jsou Pecinovští Josef a Rudolf. Kniha nás učí využívat vzájemné spolupráce programů a umožňuje nám rychle a bez zbytečných oklik či nadbytečné teorie zvládnout obsluhu jednotlivých programů na velmi slušné úrovni. Knihu ocení uživatelé předchozích verzí, kteří nechtějí být novou podobou zaskočeni. Spolehlivým průvodcem bude kniha i pro uživatelé, kteří se s balíkem MS Office setkávají poprvé.  Kromě toho, že jde o průvodce uživatele, lze knihu považovat i za svého druhu rozcestník na podrobnější, specializované publikace, věnované jednotlivým částem Office 2010. Toto se týká zejména knih věnovaných méně používaným částem balíku Office, kterým autoři vyhradili v knize poměrně málo místa. Jedná se o Access, MS Publisher a MS OneNote. 
Jako vždy při výskytu nové verze OFFICE, tak i nyní, při přechodu k verzi 2010, dochází k nejrůznějším diskuzím, v kterých se vyskytují nejrůznější kritické připomínky. Nejčastěji si stěžují uživatelé zvyklí na dřívější prostředí pro ovládání systému. Ve struktuře nároků aplikací na vlastnosti počítačových programů dochází k rychlým změnám, které nemohou zůstat bez odezvy nejen v v oblasti repertoáru funkcí, ale i v oblasti ovládání programů. Někdy jde při přechodu na novější verzi, o změny drobné, čas od času dochází k změnám zásadnějším. Aktuální verze MS Office doznala změny zásadnější. Toto se stalo určitou výzvou autorům a vydavatelům knih, aby dokázali převést uživatele na novou verzi co nejcitlivěji, tak, aby co nejdříve pochopili výhody nového systému, dokázali se změnám co možná bezbolestně přizpůsobit a následně nové možnosti v maximální míře využít k vyšší efektivnosti aplikace daného programu. Podle mého názoru se autoři s touto výzvou vypořádali úspěšně.
Recenzi najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/pecin-office-2010.htm