28.2.11

Projektový management Systémový přístup k řízení projektů - recenze


GRADA - Svozilová AlenaProjektový management - Systémový přístup k řízení projektů - 2. aktualizované a doplněné vydání.
Po úspěšném prvním vydání knihy Aleny Svozilové, přichází GRADA s druhým, aktualizovaným a rozšířeným vydáním. Druhé vydání ještě více akcentuje systémový přístup k řízení projektů. Autorka má 15-ti letou zkušenost z působení na různých funkcích v celé řadě podniků, od malých soukromých firem po mezinárodní společnosti. Jako konzultant a projektový manažer působila v projektech strategického marketingu, řízení a implementace informačních technologií v předních českých distribučních společnostech.
Autorka v knize objasňuje základní principy a úkony řízení projektů v souladu se světovými trendy moderního PM: od přípravy, plánování a zahájení projektu přes vlastní řízení projektu až po projektovou kontrolu a uzavření projektu. Věnuje se tudíž i řízení rizik a řízení kvality projektu a odpovědnosti a etice vedoucího projektu. 
Kniha představuje komplexní průvodce nejen pro projektové manažery a vedoucí projektů, ale i pro podnikatele a studenty. Autorka se podrobně věnuje všem fázím řízení projektu a také specifickým oblastem integrovaného řízení projektů, a to tak, aby předkládané poznatky byly bezprostředně využitelné v praxi. Druhé vydání obsahuje novou kapitolu zabývající se rozšířenými procesními modely PM a řízením projektů ve specifických prostředích, jako je multiprojektové prostředí, multikulturní prostředí, řízení v malých organizacích či specifika velkých projektů a řízení virtuálních týmů. 
Výrazněji rozšířena je oblast projektové kontroly a zajištění a kontroly kvality, řada dalších témat je aktualizována a doplněna. Změny oproti prvnímu vydání se koncentrují především do dvou kapitol:
Specifické oblasti integrovaného řízení projektů 
- Proces řízení předmětu projektu a jeho změn 
- Proces řízení rizik projektu 
- Proces řízení kvality projektu 
- Koncept kvality projektu 
- Definice požadavků na kvalitu 
- Proces řízení kvality 
- Odpovědnost za kvalitu
- Náklady na kvalitu
- Výkon procesu Zajištění kvality
- Výkon procesu Kontrola kvality 
- Nástroje kontroly kvality 
- Odpovědnost a etika manažera projektu
- Osobnost a kariéra manažera projektu 
Projektové struktury a řízení ve specifických prostředích 
- Rozšířené procesní modely projektového managementu 
- Tradiční přímý model 
- Cyklické a iterativní modely 
- Speciální a kombinované modely projektového managementu 
- Řízení v multiprojektovém prostředí 
- Maticové projektové struktury 
- Programy a megaprojekty 
- Řízení rozptýlených projektových týmů 
- Řízení projektu v mezinárodním prostředí 
- Řízení virtuálních projektových týmů 
- Řízení projektů v malých organizacích 
Pro autorku je charakteristický praktický přístup s množstvím příkladů, návodů, postupů a rad. Textový výklad je doplněn řadou názorných obrázků, tabulek a přehledů. Prostudování 2. vydání knihy Aleny Svozilové  zvyšuje šanci na pochopení a zvládnutí zásad projektového řízení a  na jejich úspěšnou aplikaci v praxi. Publikace vychází z předních metodologií a ze zkušeností špičkových projektových manažerů. 2. vydání knihy Aleny Svozilové doporučuji zejména proto, že dále rozvíjí systémový přístup k projektovému řízení.