5.2.11

Růst i při klesajícím trendu - recenze - AKA MONITOR

Na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/colvin.htm
byla vystavena detailní recenze velmi pozoruhodné knihy
G. Colvina, která vyšla v roce 2010 v CPressu v českém
překladu.  Autor prezentuje deset strategií managementu
pro úspěšné překonání recese.
Názvy kapitol

Ta nejlepší příležitost

Nová realita

Opětovné nastavení priorit

Chraňte své nejhodnotnější aktivum

Zapojte okolní svět

Přezkoumejte svou strategii a obchodní model

Maximalizujte hodnotu

Vytvořte nová řešení pro nové problémy zákazníků

Odvážné stanovení cen

Rychlejší zotavení

Porozumějte všem svým rizikům

Nezapomeňte rozvíjet sami sebe

Pro příště

Knihu vřele doporučuji vaší pozornosti!