19.4.11

ASP.NET 4 a C# 2010 - tvorba dynamických stránek profesionálně - KNIHA 1

Autoři:  Matthew MacDonald, Adam Freeman a Mario Szpuszta
Překlad: RNDr. Jan Pokorný
Vydal ZonerPress ( www.zonerpress.cz )
Zoner press pokračuje ve vydávání odborných publikací věnovaných technologii ASP. Aktuální  vydání  je věnováno ASP.NET 4 a C# 2010.  Jde o publikaci, na které se podíleli tři zkušení autoři : Matthew MacDonald, Adam Freeman a Mario Szpuszta.,
ASP.NET je výkonná technologie Microsoftu určená pro vytváření webových aplikací běžících na straně serveru.
V názvu publikace je uvedeno “KNIHA 1”. Je to proto, že boharství poznatků, které s daným tématem souvisí, přesahuje možnosti jednoho svazku. Publikace byla rozdělena do dvou snazků, při čemž první svazek obsahuj všechno, co potřebujeme ke zvládnutí ASP.NET 4 a C# 2010. První svazek je vhodný zejména pro uživatele, kteří v ASP.NET dosud neprogramovali. Kniha čtenáři nabízí vhodné tempo výuky, umožňující v krátkém čase projít všechny základní věci, které je potřeba znát v každodenní vývojářské praxi.
Konkrétně jde v knize 1 o následující témata:
- Základy ASP.NET (úvod do ASP.NET, Visual Studio, webové formuláře, serverové ovládací prvky, aplikace ASP.NET, správa stavu).
- Přístup k datům (základy ADO.NET, datové komponenty a sada dat, vázání dat, bohatě vybavené datové ovládací prvky, cachování a asynchronní stránky, soubory a proudy, LINQ, XML).
- Budování webů ASP.NET (uživatelské ovládací prvky, motivy a vzory stránek, navigace po webu, nasazování webů).
- ASP.NET 4 a C# 2010, kniha 2 těsně navazuje na knihu 1 a popisuje:
- Bezpečnost (bezpečnostní model ASP.NET, ověřování založené na formulářích, členství, ověřování systému Windows, autorizace a role, profi ly, kryptografi e, vlastní zprostředkovatelé členství).
- Pokročilé uživatelské rozhraní (vlastní serverové ovládací prvky, grafi ky, GDI+ a grafy, JavaScript a techniky Ajaxu, portály s webovými částmi, ASP.
Pohodlnému zvládnutí látky napomáhá spousta praktických příkladů a technik z reálného světa.
Na webové stránce knihy na portálu Zonerpress, si můžete stáhnout všechny praktické příklady.
Pro bližší představu o přístupu autorů k danému náročnému tématu, si můžete udělat na základě obsahu dvou bonusových kapitol, které jsou rovněž ke stažení a to v plném znění.
Je třeba řici, že kniha není zrovna ( snad s výjimkou zkušených profesionálů ) vhodná pro čtení u kávy.  Zkušení  autoři nám však svým přístupem studium usnadnili v maximální možné míře. Kniha ZonerPressu je vzácný kus odborné literatury, který by určitě neml chybět v knihovně žádného programátora dynamických webových stránek.  Knihu vřele doporučuji všem náročným programátorům.  

18.4.11

Architektura softwaru - kniha CPress - recenze

 Architektura softwaru - Peter Eeles, Peter Cripps 
Vydal Computer Press, a. s., 2011. Vydání první. 
Na adrese:
najdete původní detailní recenzi vynikající knihy, zaměřené na proces, postup a metody navrhování architektury softwaru. Kniha se zaměřuje na ty úkoly, související s architekturou, s nimiž se může čtenář setkat poměrně často a které může použít v mnoha různých typech organizací, obchodních oblastí, systémů apod. 
Obsah:
- Úvod do architektury softwaru
- Architektura, Architekt, Navrhování
- Základy metody
- Dokumentace architektury softwaru
- Opětovně použitelné prvky architektury
- Úvod do případové studie 
- Definice požadavků
- Tvorba logické architektury 
- Tvorba fyzické architektury 
- Za hranicemi základů 
- PŘÍLOHA A - Metamodel architektury softwaru 
- PŘÍLOHA B - Katalog hledisek 
- PŘÍLOHA C - Přehled metody 
- PŘÍLOHA D - Kontrolní seznam požadavků na architekturu
- Přehled pojmů 
Podtitulek knihy zní: „ Nepostradatelný průvodce návrhem softwarové 
architektury, která funguje“.  Kniha je dobrým rádcem ve všech fázích procesu, jehož cílem je vývoj softwaru. Dozvíte se, co je architektura softwaru, jak se projevuje, kdo ji dělá a jaké jsou její vazby na další části projektů. Základní orientace autorů, je zaměřena na zkoumání metody navrhování. Při tom využívají zejména modelový přístup.
Existuje řada knih, popisujících určité aspekty procesu navrhování softwaru. Některé z těchto knih se věnují například dokumentování architektury softwaru, jiné zase jejímu vyhodnocování. Každý z těchto aspektů zapadá do většího celku, neboť každý z nich představuje důležitý prvek procesu navrhování softwaru. Jedním z cílů knihy autorské dvojice P.Eelese a P. Crippse je ukázat tento větší celek, a to pomocí konsolidovaného pohledu na všechny aspekty navrhování v kontextu typického projektu vývoje softwaru.
Ačkoliv proces, který autoři popisují, může být použit pro mnoho různých druhů iniciativ, omezili se na jedinou případovou studii, díky níž mohou názorně předvést ty klíčové úkoly, jichž se účastní softwarový architekt. Autoři jsou přesvědčeni, že úkoly, popsané v této knize, mohou být  přizpůsobeny potřebám jakékoliv dané situace, a to včetně rozsahu, v němž je každý úkol prováděn.
Tato kniha je určena především softwarovým architektům (či těm, kteří se jimi chtějí stát), snažícím se pochopit to, jak jejich role zapadá do celého procesu vývoje softwaru. Může však být užitečná i pro specializované architekty. Vzhledem k zvolenému přístupu prezentace poznatků, může knihu využít každý, kdo chce lépe pochopit roli softwarového architekta.  Prostudování knihy může být přínosem pro všechny členy vývojového týmu, včetně vývojářů samotných, testerů, business analytiků, projektových manažerů, manažerů konfigurace a procesních inženýrů. Knihu ocení i studenti a pedagogové, kteří chtějí získat představu o rostoucím roli softwarových architektů během procesu vývoje softwaru.
Kniha může být přínosem pro každého, kdo chce navrhovat lepší software, kdo cítí potřebu prověřit a zdokonalit základy architektury  navrženého projektu a kdo se che naučit navrhovat architekturu, která se stane základem úspěšného projektu.
V knize se čtenář naučí:
- znát vazby architektury na další části softwarového projektu
- zvládnout roli architekta v typickém projektu vývoje softwaru
- přesně navrhnout architekturu na základě požadavků
- nasazovat opětovně použitelné prvky architektury
- vytvářet dokumentaci architektury pro další zainteresované strany
- spolupracovat s dalšími členy vývojového týmu
Vydání této knihy bylo provázeno 
zpřístupněním webové stránky:
na které čtenáři najdou dodatečné informace a jejímž prostřednictvím mohou i komunikovat s autory. Stránka je spravována jedním z autorů knihy. Na webu CPressu ( www.cpress.cz ) najdete nejen výstižnou anotaci knihy, ale i její podrobný obsah, kopii úvodu ke knize a vhodně vybranou 
ukázkovou kapitolu s názvem „Základy metody“.

16.4.11

Nový weblog pro aktuální zprávy

V současné době fungují 3 hlavní weblogy, zaměřené na novinky na portálu AKA MONITOR.:
- http://5xnej.akamonitor.cz – pro monitoring obsahu vybraných časopisů z oblasti ICT, ekonomiky, managementu a další.
- http://e7news.akamonitor.cz – AKA NEWS – komentované odkazy na novinky na portálu,
- http://ebooks.akamonitor.cz – původní recenze knih.
16, dubna 2011 k nim přibyl další weblog, který je zaměřen na stručné, rychlé, aktuální zpravodajství o TOP článcích v časopisech, nově vydaných knihách a novém obsahu na webových stránkách v česku a v zahraničí.   

14.4.11

Virtuální počítač - CPress - recenze AKA MONITOR

Povšimněte si podtitulku knihy: „Praktická řešení pro domácí uživatele“. Uvědomíme-li  si, že virtualizace je stále ještě poměrně nové téma, zejména pro domácí uživatele počítačů, pochopíme náročnost úkolu, který si Michal Šika vytýčil. Udělat z čtenáře uživatele virtualizace za těchto podmínek, znamenalo pro autora pečlivě zvážit nutnou, ale přijatelnou přesnost a podrobnost výkladu, bez zbytečného teoretizování na jedné straně a potřebou vybavit domácího uživatele vším, co potřebuje k tomu, aby mohl do procesu virtualizací prakticky vstoupit bez rizika, že dosáhne opaku svého cíle, kterým je větší flexibila, větší efektivnost v užívání počítače a současně i dosažení větší bezpečnosti práce s počítačem v rizikovém prostředí (nejen) současného internetu.

Autor knihy „Virtuální počítač“ Michal Šika, se s uvedeným náročným úkolem vypořádal na výbornou. To mohu potvrdit na základě vlastních zkušeností dlouholetého uživatele počítače, který již dlouho cítil potřebu virtualizace, ale donedávna se obával „vnutit“ existujícímu systému další systém, aby si místo pokroku tak říkajíc „nezavařil“. Nabízené postupy a všechny doplňkové rady jsou podány srozumitelně, věcně a přesně. Počítač se mi ve všech fázích procesu instalace, nastavení a prvních kroků při využití, choval přesně tak, jak je v knize uvedeno.  
Potvrdilo se tvrzení autora, že se virtualizace může stát běžnou součástí práce i pro domácího uživatele.

Kromě domácích uživatelů mohou knihu využít také podnikatelé, kteří byli při nákupu nových počítačů nuceni přejít na nový operační systém. Je rovněž určena nadšencům, kteří před časem používali osmibitové počítače a rádi by si pomocí emulátorů opět zahráli některé starší hry či spustili starší aplikace.
Recenzi najdete na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/michal1.htm