14.4.11

Virtuální počítač - CPress - recenze AKA MONITOR

Povšimněte si podtitulku knihy: „Praktická řešení pro domácí uživatele“. Uvědomíme-li  si, že virtualizace je stále ještě poměrně nové téma, zejména pro domácí uživatele počítačů, pochopíme náročnost úkolu, který si Michal Šika vytýčil. Udělat z čtenáře uživatele virtualizace za těchto podmínek, znamenalo pro autora pečlivě zvážit nutnou, ale přijatelnou přesnost a podrobnost výkladu, bez zbytečného teoretizování na jedné straně a potřebou vybavit domácího uživatele vším, co potřebuje k tomu, aby mohl do procesu virtualizací prakticky vstoupit bez rizika, že dosáhne opaku svého cíle, kterým je větší flexibila, větší efektivnost v užívání počítače a současně i dosažení větší bezpečnosti práce s počítačem v rizikovém prostředí (nejen) současného internetu.

Autor knihy „Virtuální počítač“ Michal Šika, se s uvedeným náročným úkolem vypořádal na výbornou. To mohu potvrdit na základě vlastních zkušeností dlouholetého uživatele počítače, který již dlouho cítil potřebu virtualizace, ale donedávna se obával „vnutit“ existujícímu systému další systém, aby si místo pokroku tak říkajíc „nezavařil“. Nabízené postupy a všechny doplňkové rady jsou podány srozumitelně, věcně a přesně. Počítač se mi ve všech fázích procesu instalace, nastavení a prvních kroků při využití, choval přesně tak, jak je v knize uvedeno.  
Potvrdilo se tvrzení autora, že se virtualizace může stát běžnou součástí práce i pro domácího uživatele.

Kromě domácích uživatelů mohou knihu využít také podnikatelé, kteří byli při nákupu nových počítačů nuceni přejít na nový operační systém. Je rovněž určena nadšencům, kteří před časem používali osmibitové počítače a rádi by si pomocí emulátorů opět zahráli některé starší hry či spustili starší aplikace.
Recenzi najdete na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/michal1.htm