30.5.11

Vedení lidí, týmů a firem - Praktický atlas managementu – recenze

Čtvrté vydání velmi úspěšného a dnes již klasického díla Jiřího Plamínka v oblasti managementu je zcela přepracovaným vydáním. Knihu vydala GRADA. Autor je uznávaný odborník na management a související oblasti. Do knihy zahrnul své desetileté zkušenosti uplatňování teorie vitality v praxi. Směs hutného obsahu, logické návaznosti a bohaté názornosti činí z knihy srozumitelný návod k úspěšnému řízení a podnikání. Jednotlivým tématům je věnován nový prostor podle důležitosti jejich vlivu na dosahování úspěchu při aplikaci ve firmách a institucích. Autor text dále doplnil novými příklady používání různých manažerských teorií v praxi a více provázal výklad s ostatní literaturou v oboru. Forma atlasu ovšem naznačenou revoluci přežila: na většině dvoustran najdete vpravo obrazovou tabuli a vlevo související výklad.Kniha představuje svérázně podaný ( formou atlasu poznatků )  srozumitelný návod k úspěšnému řízení a podnikání, snadno aplikovatelný v praxi.Autora, podle jeho vlastních slov, vzrušují souvislosti, své výklady se snaží zjednodušovat, aniž by deformoval skutečnost. Jak sám říká: "takové zaměření vám vždy dříve či později vtiskne do ruky tužku, protože přináší potřebu ilustrovat slova obrázky. Kreslit a nezkreslit. Z mých bohatě ilustrovaných přednášek pro školy a firmy pak vznikl tento atlas." Do jeho stránek vložil zkušenosti, které systematicky sbírá již dvě desetiletí. během kterých prošel řadou povolání. Poznal české i zahraniční firmy, české, mezinárodní a zahraniční instituce, státní správu, český a zahraniční neziskový sektor, a také mnohé české i zahraniční vysoké školy různých typů.Osnova obsahu
1. Vedení firmy 
2. Vedení lidí 
3. Vedení skupin 
4. Řízení změn 
Závěr
Poznámky k vitalitě systémů
Přehled literatury 
Přehled tabulí ( schemat )Prvnímu vydání knihy Jiřího Plamínka jsem se věnoval ve své podrobné recenzi již 
2.ledna 2003. Nebudu opakovat slova chvály a uznání. Všechno co jsem řekl o přednostech autorem zvoleného formátu knihy, který se významně podílí na jejím úspěchu, platí v nezmněné míře i dnes, kdy hovořím o čtvrtém vydání.Původní recenzi z roku 2002 najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/vedeni.htmKniha "Vedení lidí,týmů a firem", není jedinou knihou, které jsem se věnoval ve svých recenzích. Recenze dalších pozoruhodných prací Jiřího Plamínka najdete na následujících adresách.
- Řízení podle kompetencí
- Řešení problémů a rozhodování
- Vzdělávání dispělých
- Sebeřízení
Práce J. Plamínka jsou unikátní, obsahově navzájem logicky provázané. Přesto považuji jeho
"Praktický Atlas managementu" za nejzdařilejší a nejcennější část jeho díla
20% knihy zpřístupnila GRADA k prolistování na webu knihy.

24.5.11

Microsoft VISIO 2010 Step by Step by Scott A. Helmers

Whether you’re a first timer or have been using Visio for years, Visio 2010 is the strongest
and most exciting version of Visio yet. This is very important for the autor of the book and for the reviewer as well. To write a book about a good product is interesting job. In the same time it is much more responsible then to write a book about a product with medium quality. I was very surprised by the high quality of both – Visio 2010 and the book about Visio.

The content of this book can be divided in 3 sections.
To the first section belong chapters oriented to clasical topics:  A Visual Orientation to a Visual Product - Creating a New Diagram - Adding Sophistication to Your Drawings and - Deawing the Real World: Flowcharts and Organisation Chart and - Adding Style, Color and Themes). 
To the second section belong chapters  oriented to modern and innovative content:  - Entering, Linking to, and Reporting on Data - Adding and Using Hyperlinks - Sharing and Publishing Diagrams ( part 1 and 2) - Drawing the Real World: Network and Data.  
To the third section belong  chapters: - Visualizing Your Data - Adding Structure to Your Diagrams.
I am sure, that the best part of the book is the chapter:  - Creating and Validating Process Diagrams.

Author points out the importance of the combination of Visio 2010 and SharePoint Server 2010 Visio Services, what introduces a new option that you can use to publish dynamically updateable Visio web drawings. You can publish drawings that contain live connections to external data sources and feature data graphics to visualize the data behind the diagram.
During first two chapters you learned how to perform many basic tasks,
In chapter 3, you move beyond the basics and explore ways to add sophistication to your drawings. You will also add fields, ScreenTips,and comments to shapes; insert pictures and other objects; learn about layers; and také the first steps in creating data-driven diagrams.
In chapter 4, you will apply that knowledge from previous chapters to creating real-world diagrams. 
 
One of the most significant ways you can add value to your drawings is to store relevant data in the shapes on the drawing page. Visio 2010 added the ability to import, store, manipulate, visualize, and report on critical business data.

You will discover ways to make your drawings even more valuable by creating data-driven diagrams. You will learn how to use, create, and edit shape data fields. You will also learn techniques for linking shapes in a Visio drawing to data stored in spreadsheets, databases, and other sources. Finally, you will learn to extract data from a Visio diagram by creating, modifying, and running reports.

You will learn how to create both simple and sophisticated hyperlinks. You will learn how to use both relative and absolute links and to set the hyperlink base. 
Visio allows you to print diagrams as well as share them in a large variety of other formats.You will create rack diagrams using equipment shapes designed to fit in the racks and will learn how to set the page properties so that all shapes on the page are drawn to scale.

Data graphics are even more powerful when a diagram is connected to data that is 
dynamically refreshed from an external data source. In that situation, your Visio drawing becomes a dashboard showing near real–time status for your network, a business process, a restaurant seating chart, a manufacturing assembly line… the possibilities are endless.

Microsoft Visio 2010 includes a significant set of enhancements related to diagramming 
work processes and to ensuring that those diagrams are correct. The enhanced process-related capabilities of Visio was a high enough priority for Microsoft, that they created a new edition of Visio.
You will learn about the structure of the resulting website, allowing you to move it to an intranet or other location when you want to share your drawing with people who don’t have Visio. You can include or exclude navigation features, include reports, and even change the format and style of the website.
Visio web drawings are stored on SharePoint 2010 servers using Visio Services. The web drawing format provides higher fidelity rendering of Visio drawings and enhanced user navigation controls.

This book has been designed to lead you step by step through all the tasks you’re most 
likely to want to perform in Microsoft Visio 2010. If you start at the beginning and work your way through all the exercises, you will gain enough proficiency to be able to create and work with many types of Visio diagrams. However, each topic is self-contained.
Oreilly Catalog page:
http://my.safaribooksonline.com/book/office-and-productivity-applications/9780735660090

15.5.11

Myšlenkové mapy - recenze knihy - AKA MONITOR

Asi se mnou budete souhlasit, že nejpřirozenější metodou prezentace knihy o myšlenkových mapách ( MM ), je použití myšlenkových map. Na dole uvedené adrese je vystavena krátká obrazová recenze, která je sestavena z následujících částí:      
      -  MM obsahu knihy
      -  MM autora Tony Buzana
      -  MM původní deník autora
      -  Přírodní paprskovitý model
      -  MM  největší na světě.
Všechny části jsou použity přímo z knihy Tony Buzana, jejíž český překlad vydal CPress v roce 2011.
Adresa recenze:  http://www.akamonitor.cz/recenze/mm-tbuzan/
 

9.5.11

Android 2 - průvodce programováním mobilních aplikací - recenze AKA MONITOR


Na adrese:
jsem vystavil podrobnou recenzi výše uvedené knihy autora Marka L. Murphyho, kterou vydal Computer Press, a. s., 2011. Vydání první. Překlad: Jakub Mužík. Original edition copyright © 2010 by Mark L. Murphy.  
Otevřete-li knihu L.M. Murphyho, první, čeho si všimnete, je velmice podrobný obsah, zabírající desítku stránek. Podrobné členění odpovídá zvolenému přístupu. Rozdělení látky do 39-ti kapitol umožňuje snadnou orientaci a jednoduché přiřazení četných praktických příkladů. Kniha je psána srozumitelným jazykem, třídění látky je logické a přehledné. Není to sice čtení ke kávě, ale čtenář, který tuto knihu zvolil, jistě tuší o co půjde a bude připraven na notnou dávku konkrétních informací. Na webu CPress je k volnému stažení soubor s podrobným obsahem a se stručným úvodem knihy. Pro ilustraci přístupu autora k tématu dobře poslouží ukázková kapitola. Na ukázku byla vybrána 7 kapitola „Widgety nabídek“. Výběr byl vhodný, jelikož kapitola obsahuje všechny prvky, které se v knize vyskytují. K on-line prolistování na obrazovce byly vybrány 4 stránky ze 4 kapitol. Stručná anotace knihy je dostatečně výmluvná:
Publikace nás - mimo jiné - naučí, jak: 
- Využívat dostupné widgety a kontejnery 
- Implementovat tlačítka a nabídky 
- Pracovat s vlákny, aktivitami a soubory 
- Ošetřovat chyby a výjimky 
- Ukládat uživatelská data a nastavení 
- Přistupovat ke službám pracujícím se zeměpisnou polohou 
- Vyladit aplikaci pro různá rozlišení Android se bude po několik následujících let velmi rychle vyvíjet. V současné době je systém zaměřený především na telefony, brzy se budete moci setkat s netbooky, tablety, přehrávači médií apod., které budou také založené na platformě Android. 38-má kapitola je věnovaná množství různých oblastí, v nichž byste se mohli v budoucnosti při aktualizacích systému setkat s nějakými problémy, a najdete v ní několik doporučení, jak se s nimi vyrovnat. 
Systém Android je nový fenomén
– zařízení využívající tuto platformu se poprvé objevila na scéně koncem roku 2008 – ale je pravděpodobné, že v budoucnosti bude díky velikosti a poli působnosti aliance Open Handset Aliance rychle nabývat na významu. 
Jste-li fanouškem mobilních technologií, je-li vám blízké programování v Jávě a chcete tyto dvě oblasti spojit a využít,
můžete s knihou začít vyvíjet aplikace pro dynamicky se rozvíjející mobilní operační systém Android od Googlu

4.5.11

Microsoft Visio 2010 - výukový kurz

Vydavatelství CPress nabízí ve formátu knihy výukový kurz k nejnovější verzi programu MS Visio 2010. Kniha provází čtenáře krok za krokem tvorbou nejpoužívanějších diagramů. Autory knihy jsou zkušení pedagogové M. Kubálková a T. Kubálek.
Výukový kurz se věnují ( mimo jiné ) těmto tématům:
- První kroky ve Visiu a orientace v novém prostředí
- Vkládání a formátování textů, obrazců a kreslení tvarů
- Přizpůsobení pozadí a rozložení stránky
- Kontrola, revize a komentování diagramu
- Tvorba maker a práce s průzkumníkem výkresu
- Propojení výkresu s externími daty a kontingenční diagramy
- Uložení a tisk diagramů
Kniha je podána srozumitelným jazykem. Za hlavní přínos považuji zařazení souvislého praktického příkladu orientovaného na potřeby fiktivní firmy.
Soubor pdf s detailním obsahem knihy a s anotaci najdete na adrese knihy na portálu CPressu:
http://knihy.cpress.cz/microsoft-visio-2010.html
Tamtéže je ke stažení ukázková kapitola (lekce 6), věnovaná tématu: "Kontrola, revize a komentování".
Slideshow, sestavená z výžezů z obrazovky pořízených při procházení příkladů, ( nabízených autory ke stažení na stránce knihy ) vám přiblíží názorně, co se zejména během výukového kurzu naučíte.
Slideshow najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/recenze/kurz-visio/
Knihu doporučuji jako výborný vstupní krok k ovládnutí programu MS Visio 2010.