28.6.11

OGILVY O REKLAMĚ - David Ogilvy

Knihu vydal Management press při příležitosti 100 let od narození autora.
Ogilvy (1911–1999), „původně“ textař (ale ještě dříve zběhlý student a muž devatera řemesel), který ovšem v branži začínal ve výzkumu u dr. Gallupa v Princetonu, v knize ukazuje, jak vypadá práce v reklamní agentuře i jak se o ni ucházet, jak reklamní agenturu řídit, jak získávat klienty a jak si je udržet (ale také i to, jak být agentuře dobrým klientem). Prozrazuje osvědčené zásady reklamní tvorby: jak psát poutavé texty, které budou také čteny, jak správně vyvážit textovou a obrazovou složku tiskové i televizní reklamy, aby výsledkem byl působivý celek, jak připravovat a realizovat účinné reklamní kampaně. Představuje jednotlivá oddělení reklamní agentury, ukazuje význam tržního výzkumu, poodhaluje tajemství účinnosti direct mailingu i mezipodnikové reklamy, a nezapomíná ani na kulturní odlišnosti reklamy v různých částech světa. Další kapitoly jsou věnovány sexu v reklamě, možnostem reklamy při podpoře dobročinných účelů, zvláštnostem reklamy na cestování do zahraničí, velkým osobnostem, které stály u zrodu moderní reklamy, a koneckonců i budoucnosti reklamy. To vše je doprovázeno bohatým barevným i černobílým obrazovým materiálem, ukázkami a příklady dobré i špatné reklamy
Podrobnou informaci o autorovi i o knize najdete na TÉTO adrese.

26.6.11

Stát ve třetím tisíciletí - Hans-Adam II - recenze

Přeloženo z německého originálu „Der Staat im dritten Jahrtausend" od Hanse-Adama II, vládnoucího knížete z Liechtensteinu, vydaného nakladatelstvím van Eck Verlag, Liechtenstein, 2009. V českém překladu knihu vydala Grada Publishing, a.s.
Podrobnou recenzi knihy uvádím na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/hans-adam2.htm
Z recenze vybírám:
Autor knihy, Hans-Adam II je úspěšný monarcha a podnikatel, hlava státu s nejvyšší životní úrovní na světě.  
Narodil se v roce 1945, je nejstarším synem knížete Franze Josefa II. Roku 1970 pověřil otec Hanse-Adama reorganizací, řízením a správou celého majetku knížecího rodu, v roce 1984 se kníže stal stálým zástupcem vládce. Dne 13. listopadu 1989 nastoupil po smrti svého otce vládu.
Dne 15. srpna 2004 jmenoval kníže Hans-Adam II. svého nejstaršího syna, dědičného knížete Aloise, svým stálým zástupcem, aby jej připravil na následnictví, a sám se nyní věnuje spíše majetkovým otázkám knížecího rodu.
Ve své knize se dělí o své názory a zkušenosti se správou věcí veřejných. 
Za hlavní výzvy států kníže považuje: - Právo na sebeurčení – osobní přesvědčení
- zabránění válek mezi státy a občanských válek,
- služba všem občanům státu, ne jen privilegovaným skupinám,
- maximální demokracie a vláda práva pro všechny občany a
- konkurenceschopnost ve věku globalizace.
Podle názoru autora má stát plnit úlohu servisního centra, které slouží občanům. Pokud tuto úlohu neplní, mají mít občané právo to změnit volbami nebo i hlasováním o změně ústavy. Stát by si měl ponechat jen ty činnosti, které pro svůj chod skutečně potřebuje a ostatní by měl předat regionům a obcím nebo je "outsourcovat" do komerční s
féry, pokud to bude výhodnější. Všechny činnosti musí být auditovány a kontrolovány, musí být pro občany průhledné a musí být prováděny efektivně. Tím  se dramaticky sníží prostor pro korupci, nehospodárnost, byrokracii a nekompetentnost úředníků státní správy a samosprávy.
Obsah knihy
- Právo na sebeurčení – osobní přesvědčení 
- Počátky státu
- Role náboženství při vytváření státu
- Velikost států a vliv vojenské technologie
- Monarchie, oligarchie a demokracie
- Americká revoluce a nepřímá demokracie
- Švýcarská ústava z roku 1848 a cesta k přímé demokracii
- Lichtenštejnská ústavní reforma z roku 2003
- Slabiny tradiční demokracie
- Stát budoucnosti
- Ústava státu budoucnosti
- Strategie, jejichž pomocí by mohl být realizován stát budoucnosti …. 153
- Výhled do třetího tisíciletíPříloha: Návrh ústavy pro stát ve třetím tisíciletí 
Kniha je určena všem zájemcům o veřejné dění, politikům, politologům, ekonomům, studentům politologie, ekonomie a pod.

Using Microsoft® Office to Create Content That Gets Noticed - review

Recenze knihy Stepanie Krieger jsem vystavil na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/stephanie.htm
Stephanie Krieger brings a very usefull resource for experienced Microsoft Office users on both platforms – Microsoft Office 2010 and/or  Microsoft Office for Mac 2011. This book is a comprehensive guide to advanced document and template production, troubleshooting, and customization using Word, PowerPoint, and Excel. Throughout this book, you’ll learn about new features in both Office 2010 and Office 2011. You’ll also learn about new technologies and related tools available to users on both platforms. What this book is about is helping you to put what you already know,  together with both new and existing methods and concepts to work the way the experts do, giving you the tools to take full advantage of the capabilities in these programs to find the simple solutions. In short, it’s about doing less work, getting better results, and expanding your possibilities.

This book is devided into 5 parts and 24 chapters:
Part I Document Essentials
Part II Word
Part III PowerPoint
Part IV Excel
Part V Templates, Automation, and Customization
Chapters with most important content:
- Collaborating and Sharing When and Where You Choose
- Doing More with Less Work: Key Cross-Program Features
- Building Easy-to-Manage, Robust Documents
- Managing Graphics
- Sections
- Dynamic Content
- Creating Presentations: From Theme to Master to Slide
- Creating Multimedia Presentations
- Data-Based Documents: Formatting and Managing  Worksheets
- Data Visualization
- The Many Faces of Microsoft Office Templates
- VBA Primer
- Office Open XML Essentials

A number of sample files are available for working with the tasks discussed in several chapters throughout this book. Additionally, the companion content for this book includes a selection of bonus content 
on topics not specifically addressed in the book itself. You’ll see references to the sample files and bonus content where applicable throughout the book, and a complete list follows.
Plné znění recenze je vystaveno na TÉTO adrese.
( http://www.akamonitor.cz/recenze/stephanie.htm ).

6.6.11

Kreativní světlo ve fotografii - představení knihy

Na představení a křest knižní novinky autora Jana Pohribného zve Zoner Press všechny milovníky fotografie do Prahy do Leica Gallery Prague – Školská 28, Praha 1-
Známý fotograf a zkušený pedagog shrnuje své mnohaleté poznatky z profesionální fotografické praxe v mimořádné knize, která je českými fotografy netrpělivě očekávána.
Součástí akce bude přednáška autora na téma „Světlo ve fotografii“.
Termín konání: 22. 6. 2011 (středa) od 18 hodin Kniha bude v prodeji od 8. 6. 2011. Již nyní si ji však můžete Zoner Pressu předobjednat.
Původní recenzi knihy najdete v nejbližší době na stránkách:
http://digifoto.akamonitor.cz
 

2.6.11

Tvoříme a publikujeme odborné texty – Cpress – recenze

Na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/siroky.htm
jsem opublikoval podrobnou recenzi knihy autorského kolektivu Jana Širokého, vydané v CPressu, zaměřené na velmi aktuální téma tvorby a publikování odborných textů
.
Cílem publikace je seznámit čtenáře se základními pravidly pro psaní odborných textů a s některými elementárními technikami vědecké a odborné práce. Měla by provázet čtenáře na cestě od myšlenky k realizaci odborného výstupu. Teprve publikováním a prezentací dosažených výsledků vědy a výzkumu je možné tyto podrobit diskuzi odborné veřejností a jejich validitě.
Publikace si neklade za cíl popisovat detaily jednotlivých vědních disciplín a neobsahuje nadměrné množství teoretických znalostí. Tomu je přizpůsobeno členění použitých pramenů a další literatury ke studiu po jednotlivých kapitolách.
Podrobný obsah knihy najdete na webu vydavatele http://www.cpress.cz
Obsah - názvy kapitol
 
1 VOLBA TÉMATU PRÁCE, ZDROJE INFORMACÍ, OSNOVA, KONCEPT A HYPOTÉZA
 2 METODOLOGIE VĚDY, VĚDECKÉ METODY A METODIKA PRÁCE
 3 ZÁKLADY STATISTICKÉ ANALÝZY
 4 METODOLOGIE SBĚRU DAT
 5 FORMÁLNÍ A OBSAHOVÁ STRÁNKA VĚDECKÉHO TEXTU
 6 VĚDECKÁ ETIKA, CITAČNÍ NORMA A BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY
 7 MOŽNOSTI PUBLIKOVÁNÍ, KLASIFIKACE ČASOPISŮ A HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI
 8 KOMUNIKACE
 9 PREZENTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ODBORNÉ PRÁCE
Kniha kolektivz Jana Širokého může být prvotním, spolehlivým průvodcem při přípravě a realizaci seminarni, diplomové a doktorské práce, článku pro vědecký časopis, příspěvku na odbornou konferenci, prezentaci výsledků řešení védecko-výzkumného projektu či napsání nebo obhajoby závěrečných prací různých projektů.

 

1.6.11

Cloud Computing - paktická příručka - recenze

Na následující adrese jsem vystavil podrobnou recenzi knihy o Cloud Computingu, vydané v CPressu v roce 2011: http://www.akamonitor.cz/recenze/anthony1.htm
Cloud computing je všude. Otevřete libovolný technický časopis nebo navštivte téměř jakýkoli web či blog z oboru IT a určité tam naleznete něco o cloud computingu. Z cloud computingu se v posledních letech stalo módní téma. Pracovníci na různých pozicích organizace by se s ním měli seznámit z odlišných úhlů. Kniha vysvětluje základní principy cloud computingu a postupy, kterými mohou společnosti používat příslušné nástroje.
Obsah knihy je rozdělen do 3 části
Část I: Začínáme 
Část II: Technologie cloud computingu 
Část III: Cloud computinq v praví 
Seznam kapitol
- Základy cloud computingu
- Vaše organizace a cloud computing
- Cloud computing s obry. 
- Argumenty pro přechod podniku na cloud 
- Hardware a infrastruktura 
- Přístup ke cloudu
- Úložiště cloudu
- Standardy… 
- Software jako služba.
- Software plus služby. 
- Vývoj aplikací. 
- Lokální cloudy a tencí klienti
- Přechod do cloudu
- Optimální postupy a budoucnost cloud computingu
- Slovníček pojmů, dodavatelé a zdroje informací. 
- Rejstřík Kniha poslouží každému, kdo nedávno poprvé zaslechl termín „cloud computing“ a potřebuje vědět, co to je a jak to lze využít.  Knihu rovněž upotřebí vrcholový management, vedoucí oddělení, analytici a profesionálové IT různých specializací.  Oddělení IT může využít cloud k podpoře firemních cílů, ale díky správně zvolenému řešení cloudu může také omezit čas strávený údržbou serverů a klientů, např. instalací softwarových oprav a aktualizací. Místo toho může věnovat více času inovativním činnostem, které přispívají k lepší prosperitě firmy. 
Kniha pomůže porozumět cloud computingu i pracovníkům z jiných oddělení. Přechod z tradiční síťové infrastruktury na řešení cloudu může být pro některé zaměstnance těžký. Informace o jednotlivých rolích, prvcích řešení a důvodech změny mohou tento přechod usnadnit.
http://www.akamonitor.cz/recenze/anthony1.htm )