2.6.11

Tvoříme a publikujeme odborné texty – Cpress – recenze

Na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/siroky.htm
jsem opublikoval podrobnou recenzi knihy autorského kolektivu Jana Širokého, vydané v CPressu, zaměřené na velmi aktuální téma tvorby a publikování odborných textů
.
Cílem publikace je seznámit čtenáře se základními pravidly pro psaní odborných textů a s některými elementárními technikami vědecké a odborné práce. Měla by provázet čtenáře na cestě od myšlenky k realizaci odborného výstupu. Teprve publikováním a prezentací dosažených výsledků vědy a výzkumu je možné tyto podrobit diskuzi odborné veřejností a jejich validitě.
Publikace si neklade za cíl popisovat detaily jednotlivých vědních disciplín a neobsahuje nadměrné množství teoretických znalostí. Tomu je přizpůsobeno členění použitých pramenů a další literatury ke studiu po jednotlivých kapitolách.
Podrobný obsah knihy najdete na webu vydavatele http://www.cpress.cz
Obsah - názvy kapitol
 
1 VOLBA TÉMATU PRÁCE, ZDROJE INFORMACÍ, OSNOVA, KONCEPT A HYPOTÉZA
 2 METODOLOGIE VĚDY, VĚDECKÉ METODY A METODIKA PRÁCE
 3 ZÁKLADY STATISTICKÉ ANALÝZY
 4 METODOLOGIE SBĚRU DAT
 5 FORMÁLNÍ A OBSAHOVÁ STRÁNKA VĚDECKÉHO TEXTU
 6 VĚDECKÁ ETIKA, CITAČNÍ NORMA A BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY
 7 MOŽNOSTI PUBLIKOVÁNÍ, KLASIFIKACE ČASOPISŮ A HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI
 8 KOMUNIKACE
 9 PREZENTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ODBORNÉ PRÁCE
Kniha kolektivz Jana Širokého může být prvotním, spolehlivým průvodcem při přípravě a realizaci seminarni, diplomové a doktorské práce, článku pro vědecký časopis, příspěvku na odbornou konferenci, prezentaci výsledků řešení védecko-výzkumného projektu či napsání nebo obhajoby závěrečných prací různých projektů.