30.8.11

Academic English – Akademická angličtina - recenze


Na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/akadanglictina.htm
jsem vystavil recenzi knihy Academic English  - Akademiská angličtina.
GRADA přichází na český knižní trh s publikací, která je zaměřena na užití angličtiny v oblasti, kterou běžné učebnice angličtiny,
pokrývají jen velmi obtížně. Jde o prvotinu, na kterou cílová skupina netrpělivě čeká již dlouhou dobu. Předmětem knihy je akademická angličtina. Co přínos knihy výrazně zvyšuje, je skutečnost, že  pokrývá současně  základní poznatky v oblasti jazykové komunikace v předmětné oblasti. Na to navazuje vlastní průvodce anglickým jazykem. 
Kniha autorského kolektivu Libora Štěpánka,
 představuje studijní materiál určený čtenářům, kteří se pohybují v prostředí světa vysokého školství i vědy a kteří se musí samostatně vzdělávat v anglickém jazyce (s výjimkou studentů anglické filologie). Kniha přístupnou a zajímavou formou představuje zvláštnosti akademického jazyka, vysvětluje podstatu základních jazykových i měkkých dovedností, na jejichž kvalitě často závisí úspěch v daném oboru, a současně také nabízí škálu aktivit, s jejichž pomocí lze představené kompetence lépe ovládnout a procvičit. 
Česko-anglická publikace
 poslouží zejména akademikům a studentům vysokých škol jako obecný průvodce, praktický manuál a výchozí pramen k základní orientaci v anglickém jazyce v prostředí vysokého školství a vědy.
Po přečtení této knihy si čtenář dokážete udělat obrázek o tom, co se od vysokoškolsky vzdělaného člověka v oblasti komunikace a práce s anglickým jazykem očekává. Naučí se v akademické angličtině orientovat, kde najít potřebné rady k různým metodám práce s literaturou, jak si procvičit poslech nebo kam se obrátit, když potřebujete napsat článek nebo přednést odbornou prezentaci. 
Publikace přinese každému čtenáři užitek, nebude pro vás pouhou „povinnou literaturou“ k předmětu Academic English, ale žese k ní budete vracet. Bude vám oporou, když si nebudete v budoucnu s akademickou angličtinou vědět rady. 

20.8.11

Kreativní světlo ve fotografii - Jan Pohribný - recenze

22. 6. 2011. představil ZonerPress pozoruhodnou knihu Jana Pohribného, který je znám svými netradičními postupy a efektními světelnými konstrukcemi vytvářenými jednoduchými prostředky. Na webové stránce svého webloguhttp://newbooks.akamonitor.cz jsem slíbil opublikovat podrobnější informaci formou recenze knihy.
Svůj slib jsem splnil a na stránce
:
http://www.akamonitor.cz/recenze/pohribny1.htm
jsem podrobnou recenzi opublikoval.
Na webové adrese stránky knihyhttp://www.zonerpress.cz/kniha/pro-grafiky-a-fotografy/kreativni-svetlo-ve-fotografii
najdete podrobnou anotaci a možnost zalistovat si v knize.
Získáte tak věrnou představu o grafickém i obsahovém provedení knihy.

Obsah knihySVĚTLO JAKO KREATIVNÍ NÁSTROJ l CÍL
DENNÍ SVĚTLO? PŘIROZENĚ!
UMĚLECKÉ OSVĚTLENÍ
KOMBINOVANÉ SVĚTLO
LUMINOGRAFIE
SVĚTELNÁ PROJEKCE A OBJEKTY
OTISK SVĚTLA
Závěr aneb Chvála tmy
Slovníček vybraných pojmů
Významná část této publikace je věnována přesahu fotografie do jiných médií, kreativitěi přirozené hravosti, kde světlo i fotografie hrají hlavní role, ale jejich partnery na scéně je kupř. malířství (kapitola Luminografie) či scénografie a sochařství (kapitola Světelná projekce a objekty) například se zajímavými ukázkami práce s dírkovou komorou.
Jak jsem napsal v úvodu této recenze,  slovem lze velmi obtížně dostatečně věrně popsat fotografickou publikaci, plnou nádherných ukázek práce profesionálů, doprovázených návody, rozbory a hodnoceními. Vedle fotografií autora jsou v knize zastoupeny ukázky více než 50 dalších autorů, např. Miroslav Vojtěchovský, Vladimír Birgus, Antonín Kratochvíl, Taras Kuščynskij, Pavel Mára, Ivan Pinkava, Petr Šálek, Jindřich Štreit a další skvělá jména. Jde o  skvělé fotografie fotografických legend, ale i zástupců mladé fotografické generace.Knihu Jana Pohrivného, vydanou v ZonerPressu, vřele doporučuji vážným všem zájemcům o fotografii.

17.8.11

Virtuální tým - efektivní řízení lidí na dálku

Na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/evangelu.htm
najdete moji recenzi  pozoruhodné knihy autorů: Jaroslavy Ester Evangelu a Davida Grundela  
Knihu vydal: CPress 2011
Měnící se přístup lidí k informacím, ke vzdělání i k práci, vyvolává možnost a potřebu virtuálního řízení, vyžadující manažerský přístup, odlišný od konvenčního managementu. Publikace je pozoruhodná účelným spojením teorie s praxí, systematickým uspořádáním, zapojením
 množství příkladů i analýzou chybných manažerských rozhodnutí. Nabízí manažerům možnost zdokonalení řídící práce nebo přípravy na ni. 
Vybraná dílčí témata,  která považuji za obzvláště pozoruhodná:
- Rozdíly mezi virtuálním a konvenčním týmem 
- Druhy virtuálních týmů a jejich specifika 
- Vývojové fáze týmu 
- Odlišný přístup managementu virtuálního a konvenčního týmu 
- Projevy nedostatečných manažerských kompetencí v praxi 
- Manažerské metody ve virtuálním týmu 
- Pravidla ve virtuálním týmu 
- Komunikační prostředky ve virtuálním týmu 
- Test manažerských kompetencí, s důrazem na řízení virtuálních týmů 

Kniha poslouží jako praktická příručka
 pro všechny, kteří se virtuálním řízením zabývají nebo se k němu chystají. Seznámí manažery virtuálních týmů s odlišnostmi při zakládání týmů, nastavování komunikačních i motivačních toků, s možností vytváření sociálních vazeb i sociálního zázemí pomocí referenčních skupin, poukáže na nejčastější chyby, kterých se manažeři dopouštějí. 
Adresa stránky věnované knize na portálu CPress:
http://knihy.cpress.cz/virtualni-tym.html
Přístup a způsob podání problematiky můžete posoudit jednak podle obsahu knihy, ale též podle stran ukázek. Tamtéž je ke stažení detailní obsah  knihy ve formátu PDF.

10.8.11

Pinnacle Studio 15 - recenze knihy

Na následující adrese jsem vystavil podrobnou recenzi nové knihy GRADY: Pinnacle Studio 15. Adresa: http://www.akamonitor.cz/recenze/pinnstzd15.htm
Josefa Peckovského není třeba zvlášť představovat. Jeho knihy patří k tomu nejlepšímu, co může český knižní trh uživateli počítačů nabídnout. Jeho nová kniha podrobně popisuje práci s nejnovější verzí oblíbeného programu Pinnacle Studio, tentokrát ve verzi 15.
Úvodní kapitola vás seznámí s Pinnacle Studio a jeho prostředím, dovíte se, co je projekt a řekneme si také něco o základním nastavení programu, a také s importem videa, který je díky moderním kamerám zaznamenávající video na pevné disky a paměťové karty, stále jednodušší. Druhá kapitola popisuje střih videa na časové ose, a to jak obrazové, tak i zvukové složky. Dočtete se, jak sestavit film, jak vybírat scény pro své video, jak upravovat jejich délku. Dovíte se také, jak vkládat do projektu statické obrázky. Současně se zde dovíte, jak přidat do projektu přechody, a více prostoru dostane i novinka posledních verzí – filmové titulky. Stěžejním tématem další kapitoly jsou obrazové i zvukové efekty. Dočtete se zde, jak efekt přiřadit a jak zvolit klíčové snímky, aby se účinek efektu měnil během promítání scény. Velký prostor je věnován efektům v překryvné stopě, tedy obrazu v obraze a chromatickém klíči. Do knihy je dále vložena kapitola o speciálních efektech. Je to jakási kuchařka, která vám ukáže, jak pomocí Pinnacle Studio udělat stejné triky, jaké můžete vidět v mnohých filmech, jedním z těchto příkladů by mohl být třeba prsten princezny Arabely. Závěrečná kapitola je věnována exportu videa, a to především na disky DVD. Současně se přitom popisuje i sestavení menu disku. Kniha je doplněna malým slovníčkem pojmů, s kterými se v oblasti střihu videa můžete setkat. Aby v textu knihy autor s čtenáři vzájemně porozuměli, bylo třeba sjednotit názvosloví. Je tomu tak proto, že v běžné praxí se používají pro stejné věci různé pojmy. 

Obsah
I. Začínáme 
2. Sestavujeme film na časové ose
3. Efekty video 
4. Specielní efekty 
5. Export
6. Slovníček
Rejstřík
Více v recenzi nebo na stránkách www.grada.cz.

9.8.11

SEO jednoduše - edice: Naučte se za víkend - recenze

Recenzi uvedené knihy si můžete přečíst na portálu AKA MONITOR na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/domes1.htm

CPress
 přichází s významnou pomocí všem těm, kdo by rádi jednoduchou metodou poznali všechny užitečné možnosti, jak své stránky dostat na přední místa vyhledávačů a oslovit tak mnohem více potenciálních zákazníků. V edici „Naučte se za víkend“ vyšla kniha zkušeného autora Martina Domese „SEO jednoduše“.

S touto publikací se za víkend či pár večerů naučíte vše, co budete skutečně potřebovat. Zkušený autor vás v šesti kapitolách provede důležitými oblastmi a fázemi SEO od přípravných kroků přes analýzu a vlastní optimalizaci až po sledování, jak optimalizace vašim stránkám pomohla a kde by ji bylo možné ještě vylepšit. Kniha Martina Dobeseneprobírá všechny funkce SEO. Vysvětluje a ukazuje, jak se provádějí nejpotřebnější úkony. Kniha vyniká přehlednou dvoubarevnou sazbou. Jazyk je srozumitelný, autor probírá látku podle jednotlivých fází procesu optimalizace. Martin Domes je autorem celé řady úspěšných knih. Má bohaté zkušenosti z vlastní praxe v oblasti SEO. Webovou stránku autora najdete na adrese www.MDwebdesign.cz

Cílem knihy je podat základní a praktický, nikoliv podrobný a teoretický, vhled do problematiky kolem SEO. Na získaných vědomostech může čtenář přímo stavět ve své' profesní praxi a dalším vzdělávání. Informace podané v knize lze přitom snadno zvládnout ve velmi krátké době.

Podrobný obsah knihy najdete v souboru PDF, který na webu CPressu ke stažení na TÉTO adrese. 

6.8.11

Četnost zpráv na portálu AKA MONITOR

Ke dni 6.8.2011 je na portálu AKA MONITOR 36 aktualizovaných weblogů.
Na jejich stránkách je k uvedenému datu vystaveno k volnému  přístupu plných 4623 zpráv.